CNPF a actualizat reglementările în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată de necesitatea implementării prevederilor Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, precum şi în vederea redresării deficienţelor identificate de către Comitetul MONEYVAL.

Regulamentul vizează societăţile de investiţii, societăţile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum şi administratorii fondurilor de pensii facultative, socie­tăţile de administrare a investiţiilor şi furnizorii de finanţare participativă – în calitatea acestora de entităţi raportoare determinate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Noutatea Regulamentului constă în introducerea unui set de factori şi criterii de risc, care vor fi utilizaţi în vederea identificării de către entităţile raportoare a tranzacţiilor care prezintă un risc sporit. Suplimentar, actul normativ include prevederi cu privire la abordarea bazată pe risc în activitatea acestora, precum şi clasificarea clienţilor potrivit riscurilor asociate, verificarea cunoştinţelor persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea măsurilor de cunoaştere a clienţilor pentru a se asigura de faptul că sunt pregătite în mod adecvat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.

În particular, Regulamentul stabileşte cerinţe specifice atât faţă de conţinutul Programelor proprii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în cadrul filialelor, sucursalelor şi altor subdiviziuni deţinute de către entităţile raportoare, cât şi standarde tehnice ce urmează a fi aplicate în raport cu relaţiile de afaceri ce implică jurisdicţii străine, având în vedere atât Recomandările FATF privind controlul intern în cadrul filialelor şi subdiviziunilor străine, cât şi practica UE. Totodată, pentru implementarea eficientă a prevederilor Legii nr. 308/2017, au fost introduse cerinţe specifice pentru efectuarea auditului extern de către entităţile raportoare.

Odată cu publicarea noului Regulament în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, urmează a fi abrogat vechiul Regulament privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 38/1/2018.

Totodată, entităţile raportoare din aria de supraveghere a CNPF vor avea la dispoziţie patru luni de la data intrării în vigoare a noului Regulament pentru ajustarea documentelor de politici interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Notă: Înainte de aprobare, proiectul de Regulament a fost transmis spre avizare autorităţilor publice, instituţiilor interesate şi supus consultării publice. Proiectul Regulamentului este disponibil pe pagina web oficială a CNPF: https://www.cnpf.md/ro/general-6480.html

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.51 (1026) din 27 decembrie 2023