CNPF a actualizat criteriile şi procedura de acordare a compensaţiilor din Fondul de compensare a investitorilor

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a operat o serie de modificări la Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor. Amendamentele au fost efectuate în scopul aducerii în concordanţă a actului normativ menţionat cu noile prevederi ale Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital (în vigoare din 16.06.2023).

Potrivit Regulamentului, în cazul incapacităţii societăţilor de investiţii de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, Fondul de compensare a investitorilor va achita fiecărui client prejudiciat o compensaţie în suma obligaţiei totale a societăţii de investiţii în raport cu acesta, dar nu mai mare decât plafonul de compensare prevăzut de legislaţie, care din 16.06.2023 a fost majorat de la 6 000 lei la echivalentul în lei a 1000 de euro, sporind astfel, nivelul de protecţie al investitorilor.

O altă modificare presupune extinderea surselor de mijloace băneşti din care se formează Fondul şi, respectiv, extinderea şirului de beneficiari îndreptăţiţi să solicite o compensaţie. În acest sens, la cerere, Fondul de compensare a investitorilor va elibera:
• clienţilor administratorilor fiduciari – suma de bani în valoarea activelor (valori mobiliare/părţi sociale) şi mijloacelor băneşti aflate în evidenţa contului clientului, conform informaţiei restabilite din registrele clienţilor administratorilor fiduciari;
• foştilor acţionari ai societăţilor pe acţiuni, în raport cu care a fost aplicată procedura de retragere obligatorie – suma de bani egală cu contravaloarea acţiunilor care au făcut obiectul cererii de retragere obligatorie;
• acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale şi ai fondurilor de investiţii pentru privatizare – suma de bani în valoarea ce li se cuvine în urma lichidării acestora.

De asemenea, Regulamentul a fost completat cu un capitol nou – capitolul VII, care reglementează procedura de achitare a compensaţiei din Fondul de compensare a investitorilor şi include forma cererii-tip care necesită a fi depusă la CNPF în acest scop.

Informaţiile privind plata contribuţiilor, procedura de compensare, rapoartele anuale aferente Fondului de compensare a investitorilor şi alte informaţii relevante sunt disponibile la următorul link: https://www.cnpf.md/ro/informatii-generale-6399.html

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.29 (1004) din 26 iulie 2023