Cel de-al şaselea an de existenţă sub semnul Acordului de Asociere a fost unul specific

Un raport alternativ privind implementarea Acordului de Asociere purcede la o prezentare succintă, dar extrem de atentă, a dialogului Uniunea Europeană – Republica Moldova, dialog care este marcat de împlinirea a şase ani din ziua semnării acestui document epocal.

Respectivul raport este realizat în cadrul Proiectului IPRE „Monitorizarea implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană”, realizat cu susţinerea Fundaţiei Konrad Adenauer. Textul cuprinde analize asupra celor mai importante domenii, domenii identificate din start ca fiind ţinta unor mari eforturi de reformare şi dezvoltare. Deşi merită atenţie în aceeaşi măsură, am ales să ne referim la două sectoare: Asistenţa financiară şi Activitatea economică externă, atât cifrele, cât şi concluziile vizând în exclusivitate anul al şaselea de acţiune a acestui Acord.

Autorii raportului constată din capul locului că perioada la care ne referim a conturat relaţii greu de stabilit fără a se asuma anumite angajamente de ambele părţi. Uniunea Europeană îşi consolidează poziţia de partener comercial principal pentru R. Moldova, cu peste 63 la sută din exporturile moldoveneşti orientate pe piaţa europeană şi aproape 50 la sută din importuri care sunt de origine din UE.

În Raport se porneşte de la constatarea că “Uniunea Europeană a reluat alocările în cadrul Programului de suport bugetar direct, planificat pentru R. Moldova. Până în luna octombrie 2019, Uniunea Europeană a transferat în total 53,65 de milioane de euro: (1) 14,54 de milioane de euro pentru sprijinirea implementării Liberului Schimb, a programului de educaţie şi instruire profesională şi implementarea condiţiilor regimului fără vize cu UE; (2) 14,34 de milioane de euro pentru sprijinirea reformei sectorului energetic, a poliţiei şi a sectorului finanţelor publice; (3) 24,85 de milioane de euro pentru susţinerea agriculturii şi a dezvoltării rurale (ENPARD) şi o nouă tranşă pentru susţinerea reformei poliţiei”.

Anul 2019 a trecut în agenda Chişinăului sarcina de a îndeplini două treimi din condiţiile prevăzute în Memorandumul de înţelegere cu UE din septembrie 2017, ceea ce a permis reluarea asistenţei externe în iulie 2019.

Comisia Europeană a alocat 60 de milioane de euro în calitate de asistenţă macrofinanciară din cele 100 de milioane planificate. Dintre acestea, 40 de milioane de euro au fost credit preferenţial şi 20 de milioane – granturi. Debursarea celei de-a doua tranşe de 30 de milioane de euro a fost condiţionată suplimentar de un set de opt cerinţe generale anunţate de Uniu­nea Europeană în februarie 2020.

Perioada de analiză e şi una de pregătire a terenului pentru un nou Program de asistenţă macrofinanciară din partea UE, de cel puţin 100 de milioane de euro, program care ar putea fi negociat cu Uniunea Europeană complementar noului Program economic cu Fondul Monetar Internaţio­nal, în valoare de 558 de milioane dolari SUA. Iniţial, aplicarea ştampilelor era prevăzută pentru sfârşitul acestui an, în caracterul specific al timpurilor în care se derulează evenimentele ar putea impune intervenţii în agendă.

Apropo de criza generată de pandemie, drept răspuns la blocajele survenite, “UE a mobilizat un set de fonduri destinate R. Moldova în cadrul abordării „Echipa Europa” (Team Europe). UE a identificat şi va reorienta, până la sfârşitul anului 2020, peste 87 de milioane de euro în calitate de ajutor de urgenţă din anvelopa bilaterală. Aceste fonduri completează cele 140 de milioane de euro planificate de Comisia Europeană pentru ţările Parteneriatului Estic, inclusiv R. Moldova, şi anume: (1) 30 de milioane de euro pentru sistemul de sănătate, prin intermediul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), (2) 98,7 milioane de euro pentru IMM-uri şi antreprenorii individuali, precum şi (3) 11,3 milioane de euro pentru susţinerea a peste 190 de iniţiative ale organizaţiilor societăţii civile”.

Deşi calendarul anului curent este pe sfârşite, potrivit raportului, R. Moldova ar mai putea beneficia de sprijin din cadrul celor 700 de milioane de euro direcţionate pentru IMM-uri, programate de UE în parteneriat cu BEI şi BERD. “Alte 100 de milioane de euro în calitate de asistenţă macrofinanciară anti-criză din partea UE (Omnibus), sunt programate în conformitate cu Acordul de credit şi cu Memorandumul de înţelegere încheiate în iulie 2020 şi ratificate de Parlament la 10 septembrie 2020. Prima tranşă, de 50 de milioane de euro, urmează a fi alocată în cel mai scurt timp. Cea de-a doua tranşă de 50 de milioane de euro va fi transferată, odată cu îndeplinirea tuturor celor şase condiţii tehnice prevăzute de Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.

Dacă expunerile referitoare la capitolul Asistenţă financiară au avut de măsurat încrederea pe care o pot avea instituţiile europene în statul R. Moldova, al doilea capitol – Comerţul exterior – are capacitatea de a arăta în ce măsură ne-am pus la lucru capacităţile de producere şi cât de competitivi putem fi pe piaţa comunitară.

Raportul arată că exporturile de bunuri din R. Moldova către statele-membre ale UE “nu au înregistrat o scădere semnificativă în anul 2019 comparativ cu 2018 şi au constituit 1,83 miliarde USD, ceea ce reprezintă circa 63 la sută din totalul exporturilor ţării pentru anul trecut. Exporturile de bunuri pentru şapte luni ale anului 2020 au constituit 893,6 milioane dolari, ceea ce înseamnă circa 65 la sută din totalul exporturilor R. Moldova, cu 107,9 milioane dolari mai puţin decât în aceeaşi perioadă a lui 2019. În acelaşi timp, comerţul cu alte regiuni ale lumii a scăzut în şapte luni ale anului 2020, ajungând la 485,8 milioane dolari, comparativ cu 579,8 milioane dolari pentru aceeaşi perioadă a lui 2019. Astfel, raportat la volumul total de exporturi în perioada similară a anului 2019, se constată că scăderea exporturilor în UE a fost mai mică în comparaţie cu exporturile în restul lumii. Deficitul balanţei comerciale dintre UE şi R. Moldova, de asemenea, a înregistrat o scădere – de la -627,1 milioane dolari în şapte luni ale anului 2019 la -432,7 milioane în 2020. În acelaşi timp, pe principalele poziţii de export, în anul 2019 s-a înregistrat o creştere a exporturilor de maşini, utilaje şi părţi ale acestora cu 47 milioane USD, comparativ cu anul 2018, ajungând la 554 milioane dolari”.

Orice încercare de a analiza starea de lucruri privind relaţiile comerciale ale R. Moldova cu spaţiul european trebuie să se concentreze în mod obligatoriu pe evaluarea capacităţilor de acoperire a contingentelor tarifare. În debutul anului curent, printr-o anexă a Acordului de Asociere au fost actualizate, în sensul majorării, contingentele la struguri – de la 10 mii la 20 mii de tone, la prune – de la 10 mii la 15 mii tone şi cireşe – o creştere de 1,5 mii tone. Până în luna septembrie au fost valorificate 72 la sută din cotele acordate pentru prune şi 35 la sută pentru struguri.

Da, anul agricol a fost unul marcat de constrângeri extrem de mari, ceea ce ne face să temperăm pretenţiile vizavi de creşterea capacităţilor şi de concentrarea eforturilor pe direcţia exporturilor în Vest.

Constantin Olteanu

Numarul ziarului: 
Nr.43 (866) din 4 noiembrie 2020