BNM a majorat rata de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt

BNM a majorat rata de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu încă 2 puncte procentuale - de la 10,5% la 12,5% pe an. Banca Națională a luat această decizie în cadrul ședinței Comitetului executiv din seara zilei de 15 martie. De asemenea, în cadrul ședinței au fost majorate ratele de dobândă: la creditele overnight cu 2,00 puncte procentuale, de la 12,50 la sută până la nivelul de 14,50 la sută anual; la depozitele overnight cu 2,00 puncte procentuale, de la 8,50 la sută până la nivelul de 10,50 la sută anual.

Totodată, s-a menținut norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 30,0 la sută din baza de calcul. Banca Națională susține că la baza deciziei a stat analiza și evaluarea informațiilor macroeconomice disponibile după elaborarea rundei de prognoză din luna ianuarie curent, care deși au confirmat, în general, unele ipoteze și concluzii reflectate în cadrul Raportului asupra inflației nr.1, 2022, au și semnalizat persistența accentuată a riscului abaterii prognozei în contextul factorilor de natură externă și internă.

Potrivit Băncii Centrale, evenimentele tensionate din regiune deteriorează condițiile economice regionale și cele mondiale, cu repercusiuni severe asupra evoluției inflației globale, care deja a fost la nivel ridicat. În acest context, se atestă creșterea excesivă a cotațiilor pe piețele internaționale asociate resurselor energetice, produselor alimentare și celor la metale prin suprapunere cu perturbările din lanțurile de producție și aprovizionare. Bursele și piețele financiare internaționale înregistrează volatilități sporite. Suplimentar, se manifestă criza umanitară generată de valul de refugiați din Ucraina.

Totodată, tensiunile din regiune implică incertitudini și riscuri majore, de natură să ajusteze prognozele inflației în sens ascendent. Pe acest fundal marcat de presiuni inflaționiste, atât băncile centrale ale valutelor de rezervă dar și cele din Europa Centrală și de Est semnalizează sau continuă procesul de înăsprire a politicii monetare. Banca Națională mai susține că, șocurile de prețuri sunt inevitabile oricărei economii, însă mai vulnerabile sunt țările dependente de cotațiile și de evoluțiile de pe piețele internaționale prin prisma prețurilor de import, din care face parte și Republica Moldova.

Astfel, rata anuală a inflației, în luna februarie 2022 a evoluat conform așteptărilor, fiind superioară cu 1,9 puncte procentuale față de ianuarie 2022 și înregistrând nivelul anticipat de 18,5 la sută. Cu toate acestea la nivelul subcomponentelor inflației, se conturează abateri semnificative dintre valorile efective și cele prognozate, care deși s-au ajustat compensatoriu, semnalează riscuri majore la adresa procesului inflaționist pentru perioadele ce urmează.

În comunicatul de presă al BNM se mai spune că, traiectoria de evoluție a PIB pe termen mediu este afectată de riscurile și incertitudinile asociate situației din regiune, în principal determinate de durata, magnitudinea războiului și posibilele escaladări. În acest sens, se identifică impactul asupra creșterii consumului populației pe seama refugiaților pe de o parte și contractarea remiterilor atât din spațiul CSI pe fondul tensiunilor din regiune, cât și alte state în contextul sporirii costurilor de trai la nivel internațional și limitării capacităților de economisire a conaționalilor noștri aflați la muncă peste hotare, atenuând astfel sursele de finanțare a consumului pe de altă parte. Activitatea de creditare generează și în continuare presiuni la adresa procesului inflaționist, înregistrând și în luna februarie ritmuri înalte de creștere (+49,7 la sută), deși ritmul de creștere anual al creditelor acordate în moneda națională s-a temperat ușor.

Totodată, sub incidența caracterului decizional restrictiv început în luna iulie 2021, ratele medii ponderate a dobânzii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase în moneda națională au continuat trendul ascendent și în luna februarie 2022. Astfel, rata medie ponderată la credite și depozite a constituit 9,22 la sută și, respectiv, 4,97 la sută anual, înregistrând o creștere de 0,13 puncte procentuale și, respectiv, 0,11 puncte procentuale față de luna ianuarie curent.

Actualmente, potrivit Băncii Naționale, asistăm la amplificarea riscurilor și incertitudinilor la nivel global, regional și național generate de conflictul din regiune, iar perspectivele condițiilor economice în contextul acestor evenimente sunt precare. Implicațiile acestor evenimente condiționează o conjunctură fără precedent în Republica Moldova, economia națională fiind supusă modificărilor structurale. În acest context, considerând devierea pozitivă înregistrată pentru primele două luni de prognoză aferent prețurilor la produsele alimentare și la combustibili, escaladarea situației din regiune ce a generat accelerarea pronunțată a prețurilor la petrol și gazul natural, eventualele distorsiuni ale lanțurilor de aprovizionare, alături de o cerere mai sporită conturează riscul înregistrării unei abateri pozitive pronunțate atât pentru prognoza pe termen scurt a inflației (trimestrul I 2022), cât și pentru prognoza pe termen mediu a inflației.

Astfel, în urma analizelor și constatărilor efectuate în cadrul ședinței, luând ca reper evaluarea riscului de abatere a prognozei inflației, Comitetului executiv al BNM a hotărât majorarea ratei de bază și ratelor aferente facilităților permanente cu 2,0 puncte procentuale. Decizia urmărește atenuarea presiunilor inflaționiste, ancorarea așteptărilor inflaționiste, protejarea depozitelor și economiilor populației. În același timp, BNM reiterează că va monitoriza cu precauție evoluția componentelor inflației și a factorilor de natură să afecteze dinamica acesteia, precum și riscurile și incertitudinile asociate prognozei pe termen scurt și mediu. În perioada ce urmează BNM va monitoriza cu precauție nivelul lichidităților din sectorul bancar și în caz de necesitate va injecta lichidități suficiente în piață.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 6 mai 2022, conform calendarului aprobat. Trebuie remarcat faptul că actuala majorare a ratei de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt este deja a treia din acest an și, de fiecare dată, a fost majorată cu 2 puncte procentuale.

Ultima dată, Banca Națională a majorat dobânda de refinanțare la 15 februarie - cu 2 puncte procentuale - de la 8,5% la 10,5% pe an, iar anterior, la 13 ianuarie, tot cu 2 puncte procentuale - de la 6,5% la 8,5% pe an. InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.10 (934) din 16 martie 2022