Bilanţul de activitate al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru primul semestru al anului 2022

Pe parcursul primului semestru al anului 2022, activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a fost axată prioritar pe elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ, supravegherea respectării legislaţiei de către participanţii profesionişti în scopul asigurării stabilităţii sectoarelor, prevenirii riscurilor sistemice şi a practicilor abuzive pe piaţa financiară nebancară, dar şi intensificarea cooperării la nivel naţional şi internaţional.

CNPF a înregistrat progrese semnificative la capitolul consolidarea cadrului normativ pentru dezvoltarea pieţei financiare nebancare, în primul rând prin promovarea şi adoptarea de către Parlament a două acte legislative în domeniul asigurărilor, care schimbă paradigma de reglementare şi supraveghere pe această piaţă. De asemenea, suplimentar obiectivelor planificate, au fost elaborate şi înregistrate pe platforma parlamentară alte două proiecte de lege ce vizează piaţa de capital, fiind axate pe reducerea riscurilor sistemice, majorarea nivelului de protecţie a investitorilor, menţinerea unor pieţe echitabile, eficiente şi transparente, dar şi înlăturarea tuturor neconcordanţelor cu ultimele modificări operate în legislaţie.

Adiţional, în vederea asigurării stabilităţii şi sustenabilităţii pieţei financiare nebancare, Consiliul de Administraţie al CNPF a aprobat un şir de acte normative secundare importante pentru sectoarele supravegheate, printre care Regulamentul privind cerinţele de creditare responsabilă aplicate organizaţiilor de creditare nebancară, Regulamentul privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative. Suplimentar, a fost îmbunătăţit cadrul normativ existent prin amendarea Hotărârii CNPF cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, Regulamentului cu privire la circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital ş.a.

În scopul asigurării respectării legislaţiei de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, CNPF a întreprins următoarele acţiuni de bază:

  • 8 controale efectuate, dintre care patru tematice şi patru complexe;
  • monitoringul a peste 5600 rapoarte prezentate în adresa autorităţii;
  • 34 decizii de sancţionare pecuniară;
  • 194 de petiţii recepţionate şi soluţionate în vederea protejării consumatorilor de servicii financiare nebancare.

Implementarea proiectului de asistenţă tehnică UE Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanţa corporativă şi gestionarea riscurilor în sectorul financiar”, avansarea cooperării cu proiectele USAID (Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională), intensificarea conlucrării cu autorităţile de supraveghere financiară din România şi Germania, dar şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii financiare internaţionale au fost elemente ale dezideratului noii conduceri în această perioadă.

Pe segmentul educaţiei financiare, de asemenea, cu sprijinul partenerilor externi (USAID), CNPF a elaborat Ghidul practic privind emisiunea şi tranzacţionarea obligaţiunilor corporative, care descrie într-un limbaj accesibil ce înseamnă obligaţiunea, cum investitorii pot cumpăra obligaţiuni, dar şi care sunt beneficiile emiterii şi deţinerii acestora. Totodată, instituţia a iniţiat colaborări cu Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova şi cu Asociaţia Obştească „Finedu”, care vor sprijini implementarea activităţilor de incluziune financiară.

În perioada ce urmează, rămân a fi prioritare măsurile direcţionate spre consolidarea sistemului de reglementare a pieţei financiare nebancare şi creşterea competitivităţii acesteia. Printre obiectivele stabilite se numără elaborarea noii strategii de dezvoltare a pieţei de capital, ce va fi orientată spre impulsionarea creşterii domeniului respectiv prin crearea terenului fertil pentru atragerea investiţiilor şi diversificarea instrumentelor financiare.

Serviciul de presa al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.29 (953) din 27 iulie 2022