Banca Mondială va ajuta Moldova să îmbunătăţească competenţele pieţei muncii prin implementarea unui proiect special în valoare de aproximativ 30 mil. USD

Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, experţii Băncii Mondiale au prezentat specialiştilor de la minister proiectul „Competenţe pentru locuri de muncă”. Proiectul urmează să fie implementat în 2018- 2021, iar costul acestuia va fi de 30 mil. USD.

Margo Hoftijzer, economist superior la BM, a menţionat că proiectului va îmbunătăţi corelarea dintre oferta şi cererea de competenţe, prin Proiectul Reforma Educaţiei în Moldova şi Finanţarea Suplimentară a acestuia, va dezvolta competenţele în vederea îmbunătăţirii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii care sunt incluse în cel de-al doilea Proiect de Ameliorare a Competitivităţii şi, de asemenea, va sprijini consolidarea capacităţii de colectare şi utilizare a datelor cu privire la piaţa muncii în cadrul activităţii de Consolidare a Capacităţilor de Colectare a Datelor privind Competenţele.

Totodată, proiectului va fi aplicat pentru consolidarea sistemelor de informaţii privind piaţa muncii pentru a facilita capacitatea de răspuns a sistemului de educaţie şi formare la cererea de pe piaţa muncii.

Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei şi Infrastructurii a menţionat că, conform obiectivelor Guvernului din programul Măsurile Prioritare de Dezvoltare Economică pentru 2017–2019, al cărui obiectiv este majorarea locurilor de muncă în companiile şi asociaţiile din toate regiunile Moldovei, prioritare pentru următoarele acţiuni sunt: elaborarea şi implementarea programelor pentru consolidarea culturii financiare a IMM-urilor, actualizarea standardelor locurilor de muncă şi curriculei corespunzătoare în permanentă coordonare economică, educaţională şi a forţei de muncă între ministere, precum şi organizarea cursurilor de instruire avansate pe tot parcursul vieţii pentru persoanele fără loc de muncă. În opinia lui, este nevoie şi de revizuirea sistemului anual de acordare a ajutorului social şomerilor, în contextul lipsei forţei de muncă pentru antreprenori.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.37 (709) din 13 septembrie 2017