Banca Mondială a îmbunătăţit prognoza de creştere a economiei R. Moldova în 2018 de la 3,8% până la 4,8%

Economia Republicii Moldova va creşte cu 4,8 la sută, în anul 2018, datorită cererii interne puternice, stimulată de majorarea reală a salariilor, în special în sistemul bugetar, şi creşterea remiterilor, conform prognozelor făcute de experţii de la Banca Mondială (BM).

Expertul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga, a menţionat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Banca Mondială a îmbunătăţit prognoza de creştere a economiei moldoveneşti, la 4,8 la sută de la 3,8 la sută, cât anticipa în luna mai a acestui an. Însă, până în anul 2020 ritmul creşterii economice se va modera până la 3,5%.

Potrivit lui Chistruga, BM anticipează o creştere economică pe termen mediu destul de solidă, în medie de 4% pentru perioada anilor 2018–2020. Însă, această creştere va fi în continuare bazată pe consum, alimentată de remiteri şi de creşterea consumului pe fundalul majorării salariilor. “Cu această structură a economiei, atunci când creşterea economică în mare parte vine din partea consumului, este foarte important de a avea reforme structurale profunde, care ar putea schimba paradigma economică pentru a crea noi condiţii pentru o creştere mai sustenabilă a productivităţii”, a sublniat Marcel Chistruga.

Expertul a menţionat că economia Republicii Moldova a crescut cu 4,5 procente în prima jumătate a anului 2018, fiind determinată în mare parte de consumul privat şi formarea de capital. Alimentat de inflaţia redusă şi de creşterea puternică a remiterilor şi salariilor, consumul a crescut cu 3,8% de la an la an. În pofida exporturilor robuste (+12,5%), susţinute de recolta bună şi de cererea externă, importurile au crescut cu 10,4%, cauzând o contribuţie negativă a exporturilor nete la creşterea economică.

Susţinută de noi investiţii în maşini şi utilaje, inclusiv în zonele libere şi sectorul construcţiilor, formarea de capital fix brut a crescut cu 7,2%. Creşterea stocurilor a contribuit suplimentar cu 1,8 puncte procentuale la creşterea totală. Pe partea de producţie, principalul impuls la creştere a fost comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, contribuind per ansamblu cu 1,6 p.p., urmat de industrie.

Pentru 2018, Banca Mondială anticipează că revitalizarea intrărilor valutare străine şi îmbunătăţirea situaţiei în sectorul financiar şi mediului de afaceri vor sprijini investiţiile private şi acumularea de stocuri. Cererea internă robustă va determina o creştere solidă a importurilor, soldându-se cu o contribuţie negativă a exporturilor nete la creşterea economiei. Alegerile parlamentare din 2019, de asemenea, vor determina o expansiune a cheltuielilor publice pe termen scurt. Până în anul 2020 ritmul creşterii economice se va modera până la 3,5%, fiind susţinut de încrederea sporită a consumatorilor şi a mediului de afaceri şi de o normalizare continuă, deşi lentă, a condiţiilor financiare, care vor stimula creşterea investiţiilor private după alegeri, a mai spus Marcel Chistruga.

Banca Mondială consideră că deficitul fiscal pentru 2018 va rămâne sub nivelul prognozat de 2,5 la sută din PIB. Republica Moldova are un excedent bugetar, în nouă luni, datorită veniturilor puternice.

Tendinţele dezinflaţioniste, generate de aprecierea leului moldovenesc şi preţurile de import mai mici, vor rămâne valabile până la sfârşitul anului 2019, dar pe termen mediu BM afirmă că inflaţia va creşte progresiv şi acest lucru se va întâmpla pe fundalul unei cereri interne mai puternice, dar şi al unor creşteri aşteptate ale preţurilor reglementate, în special în a doua jumătate a anului viitor.

Anterior, şi experţii Institutului Naţional de Cercetări Economice şi-au îmbunătăţit prognoza privind creşterea în acest an a economiei moldoveneşti. Astfel, conform previziunilor actualizate, economia naţională va creşte cu 4 la sută, faţă de 3,8%, cât se prognoza la început de an.

„Asistăm al treilea an consecutiv la o însănătoşire a economiei naţionale, după criza din 2015, dovadă fiind creşterea de 4,5 la sută în primul semestru şi 5,2 la sută în al doilea trimestru”, a declarat Alexandru Stratan, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE) în cadrul prezentării buletinului analitic “Tendinţe în economia Moldovei”.

Potrivit INCE, Produsul Intern Brut va atinge valoarea nominală de 190,5 miliarde de lei, faţă de 176,8 miliarde în anul 2017.

Autorii publicaţiei prognozează o majorare a exporturilor cu 23 la sută, a importurilor de bunuri cu 22,5 la sută, o creştere a producţiei industriale cu 5 la sută şi a celei agricole cu 4 la sută. Agricultura este în creştere al treilea an consecutiv, tendinţă consemnată pentru prima oară în anii de independenţă.

Economiştii de la INCE se aşteaptă la o creştere a investiţiilor în active pe termen lung. Salariul va atinge nivelul de 6 445 lei şi va înregistra o majorare reală cu 9,2 la sută, iar rata şomajului va fi de 3,8 la sută, prognozează experţii.

Pe de altă parte, în raportul INCE se menţionează că situaţia macroeconomică şi politică actua­lă nu contribuie la creşterea economică, iar alegerile parlamentare planificate la începutul anului 2019, de asemenea, vor influenţa negativ dezvoltarea normală a economiei naţionale.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.44 (768) din 14 noiembrie 2018