Au fost aprobate măsurile de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a aprobat, în cadrul şedinţei din 14 martie 2018, un set de măsuri pentru înfiinţarea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU).

Astfel, în perioada martie-aprilie 2018, urmează să aibă loc adunarea de constituire şi înregistrarea de stat a Depozitarului central unic. Organele de conducere ale Depozitarului vor fi aprobate în cadrul adunării de constituire. Potrivit legii, Consiliul de supraveghere al Depozitarului va întruni reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, ai Ministerului Finanţelor şi ai Bursei de Valori a Moldovei.

În perioada de interimat, funcţia de director va fi deţinută de Alexandru Savva, consilier al guvernatorului BNM. În acelaşi timp, va fi organizat concursul public pentru ocuparea funcţiilor în cadrul Depozitarului, astfel încât noua instituţie să-şi înceapă activitatea în a doua jumătate a anului curent.

Depozitarul este creat cu scopul de a garanta siguranţa pentru proprietarii de valori mobiliare, a asigura transparenţa şi a dezvolta instrumente noi pe pieţele financiare. Acesta va fi construit după modele similare de pe pieţele financiare internaţionale avansate şi va contribui la atingerea obiectivului BNM de transparentizare a acţionariatului în băncile licenţiate.

DCU este creat în baza Legii cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, adoptată în anul 2016, şi va fi singura instituţie din Republica Moldova care va desfăşura activităţi de evidenţă, depozitare şi decontare a valorilor mobiliare de stat şi corporative.

Numarul ziarului: 
Nr.10 (734) din 14 martie 2018