În atenţia societăţilor pe acţiuni!

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital (nr. 171/2012), întru asigurarea transparenţei şi siguranţei pieţei de capital, sesizează persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţilor pe acţiuni asupra necesităţii dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăţilor prevederilor legislaţiei în vigoare.

În acest context, atragem atenţia societăţilor despre punerea în aplicare, începând cu 1 martie 2019, a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare (Regulamentul), aprobat în redacţie nouă prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-85 din 01.03.2019).

Cu titlul de informare, se remarcă faptul că, deşi Regulamentul a fost aprobat în redacţie nouă, cerinţele de bază şi concepţia generală privind dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare au rămas intacte, amendamentele la Regulament fiind operate, preponderent, întru elucidarea incertitudinilor şi excluderea disensiunilor în perceptia normelor expuse în redacţia anterioară a Regulamentului.

Cu referire la principalele amendamente operate, se notifică suplimentarea Regulamentului cu noţiunile “rapoarte periodice” şi “rapoarte/informaţii de ordin continuu” cu scopul facilitării înţelegerii complexe a procesului de dezvăluire a informaţiei de către persoanele vizate. Totodată, denumirea anexelor şi a formularelor Regulamentului s-au modificat, fiind ajustate la textul acestuia, pentru o mai bună înţelegere a aspectului de aplicare a acestora, în funcţie de tipologia emitenţilor şi perioadei de raportare.

IMPORTANT!

Regulamentul în vigoare, formularele şi anexele acestuia pot fi găsite pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html şi pe http://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html în vederea elaborării de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2018, termenul limită de dezvăluire a raportului prenotat fiind 30 aprilie 2019.

Totodată, se reiterează prevederile art. 118, art. 119, art. 121 din Legea nr. 171/2012 şi, respectiv, ale Regulamentului, potrivit cărora entitatea de interes public este obligată să dezvăluie informaţia prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei, în modul stabilit conform Regulamentului cu privire la mecanismul oficial de stocare a informaţiilor (aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 22/8 din 29.04.2015) şi în formă electronică pe pagina web oficială a entităţii.

Prin urmare, entităţile de interes public urmează să asigure respectarea termenelor şi condiţiilor contractului cu Ediţia Periodică „Capital Market” (operatorul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei) şi să asigure pe pagina web oficială a entităţii un compartiment privind dezvăluirea informaţiei.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia generală emitenţi 022-859-471, 022-859-472, 022-859-473, 022-859-474, 022-859-475) şi la Ediţia Periodică „Capital Market” (022-221-287, 022-229-445).

Numarul ziarului: 
Nr.10 (784) din 13 martie 2019