În atenția persoanelor fizice și juridice, acționari ai societăților pe acțiuni!

Vă aducem la cunoștință, că informațiile cu privire la data desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, ordinea de zi și hotărârile adoptate în cadrul acestora de către societățile pe acțiuni, care, potrivit statutului, dezvăluie informațiile despre activitatea sa în Buletinul Informativ Capital Market, pot fi accesate, în mod gratuit, pe site-ul publicației www.capital.market.md

Complementar, la adresa https://emitent-msi.market.md, în mod gratuit, sunt disponibile datele ce vizează activitatea  societăților pe acțiuni, care conform Legii privind piața de capital nr.171/2012, sunt definite ca entități de interes public ori care sunt admise spre tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF), precum: rapoarte semestriale/anuale, declarații intermediare ale conducerii, informații privind activitatea financiar-economică, acte de constituire etc.

Numarul ziarului: 
Nr.06 (1032) din 14 februarie 2024