În atenţia companiilor de asigurări: Curs de instruire privind tranziţia către sistemul de supraveghere prudenţială

Persoanele cu funcţii de conducere, actuarii, underwriterii, precum şi managerii de risc din cadrul companiilor de asigurări sunt invitaţi să participe la atelierul de instruire „Pregătirea pentru supravegherea prudenţială: managementul riscului, guvernanţa corporativă şi evaluarea proprie a riscului şi solvabilităţii (ORSA)”. Instruirile sunt organizate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în cooperare cu reprezentanţii Proiectului „Transparenţa Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), finanţat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Obiectivul acestor instruiri este de a pregăti companiile de asigurări pentru tranziţia către supravegherea prudenţială, prevăzută de noul proiect de lege privind activitatea de asigurare/reasigurare. Totodată, implementarea supravegherii prudenţiale în domeniul asigurărilor reprezintă şi o cerinţă a Directivei UE Solvabilitate II.

Instruirea va fi susţinută de către doamna Holly Bakke, expertă în asigurări şi consultant cu o vastă experienţă în domeniul reglementării pieţelor financiare emergente, împreună cu reprezentanţi ai direcţiei de profil din cadrul CNPF. Discuţiile vor viza cele mai bune practici internaţionale privind componentele esenţiale ale supravegherii prudenţiale, precum şi modalitatea şi termenele de implementare a acestora pe piaţa financiară din Republica Moldova.

Atelierul va fi divizat în două sesiuni de instruire, care se vor desfăşura online, pe data de 29 şi 30 martie 2021, între orele 14:00-16:30. Pentru obţinerea datelor de înregistrare la eveniment, Vă rugăm să o contactaţi pe doamna Angela Caranfil, Manager Operaţiuni şi Finanţe, în cadrul Proiectului FSTA, adresa de e-mail acaranfil@internationaldevelpmentgroup.com sau la numărul de telefon: +373 692 10110.

Limba de lucru a evenimentului de instruire va fi româna, fiind asigurată traducerea simultană în/din limba engleză pe tot parcursul sesiunilor.

Numarul ziarului: 
Nr.11 (885) din 24 martie 2021