Aspecte privind creditarea responsabilă, discutate de CNPF cu reprezentanţii sectorului de creditare nebancară

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a organizat, în zilele de 16 şi 17 noiembrie curent, întruniri cu peste 70 de organizaţii de creditare nebancară (OCN), în cadrul cărora au fost puse în discuţii mai multe aspecte aferente implementării Regulamentului privind cerinţele de creditare responsabilă aplicate OCN-urilor (în vigoare de la 1 septembrie 2022).

Şedinţele au fost organizate în scopul intensificării dialogului cu participanţii profesionişti şi oferirii tuturor informaţiilor necesare pentru a asigura respectarea cadrului normativ de către OCN-uri, în contextul noilor cerinţe de creditare responsabilă.

Dialogul între părţi s-a axat, în special, pe modul de evaluare a bonităţii debitorului de către creditor, care să nu permită consumatorului să-şi asume obligaţii financiare ce depăşesc capacitatea de plată a acestuia şi contribuie la acumularea în exces a datoriilor. În acest context reprezentanţii CNPF au dat mai multe exemple de documente care pot fi admise la evaluarea bonităţii şi, respectiv, care nu pot fi admise.

De asemenea, în cadrul şedinţelor de lucru au fost clarificate anumite aspecte privind modul de calcul al indicatorilor „raportul credite la garanţii” (RCG) şi „raportul dintre serviciul datoriei şi venituri” (RSDV), astfel încât să fie asigurată o creditare sustenabilă.

Prezentă la întruniri, preşedintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, a subliniat că una dintre priorităţile autorităţii de supraveghere este protecţia consumatorilor, inclusiv prin neadmiterea împovărării excesive a acestora şi susţinerea OCN-urilor în promovarea practicilor de creditare nebancară corecte şi responsabile.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.46 (970) din 23 noiembrie 2022