Asociaţia obştească Veteran Financiar din Republica Moldova a împlinit 20 de ani

Recent, Asociaţia veteranilor muncii în domeniul finanţelor publice a organizat o întâlnire cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la fondare. Ideea creării unei organizaţii obşteşti a veteranilor, care să unească şi să reprezinte interesele pensionarilor care au activat în sistemul finanţelor publice al ţării, a apărut în 1999, când persoanele în etate au simţit nevoia de a se reuni şi a-şi conjuga eforturile în sensul formulării poziţiei civice vizavi de cele mai stringente probleme.

Principala problemă consta în faptul că angajaţii sistemului finanţelor publice, odată ajunşi la pensie, pierdeau legătura cu foştii colegi, erau lipsiţi de susţinere şi nimeni nu le proteja interesele sociale legitime. Această situaţie avea loc nu doar în rândul finanţiştilor, dar şi în alte domenii ale economiei naţionale.

Cu scopul de a schimba lucrurile, în unanimitate, a fost luată Decizia cu privire la crearea Asociaţiei veteranilor muncii în domeniul finanţelor publice pentru a proteja interesele sociale şi a oferi asistenţă angajaţilor din sistem care au ieşit la pensie. În acest sens, a fost necesară pregătirea unui întreg set de documente pentru a înregistra organizaţia la Ministerul Justiţiei.

Astfel, a fost creat un grup de iniţiativă, din care au făcut parte: Alexei Cemîrtan, Vasile Dercaci, Afanasie Diordiev, Violeta Cutasevici şi Lidia Baltaji.

Mulţi au manifestat o atitudine sceptică faţă de iniţiativa lansată. Totodată, şi membrii grupului de iniţiativă au avut temeri cu privire la insuficienţa mijloacelor financiare necesare pentru a acoperi cheltuielile de perfectare a actelor juridice. De aceea, a fost luată decizia de a transforma grupul de iniţiativă în fondatori, iar fiecare fondator să contribuie cu o primă tranşă în sumă de 50,00 lei.

Astfel, fondatorii Asociaţiei obşteşti Veteran Financiar a Republicii Moldova au fost: A. Cemîrtan, V. Chiţan, A. Diordiev, V. Dercaci, S. Voronaia, B. Danilov, F. Moiseenco, P. Pavlenco, S. Surdu, V. Ijboldina, E. Terteac, U. Briceac, E. Şilova, L. Baltaji, V. Cutasevici, N. Gargalîc, N. Lupan, D. Savencova şi A. Muhin.

La sfârşitul lunii februarie 1999 au fost pregătite toate documentele necesare pentru crearea Asocia­ţiei Obşteşti a veteranilor muncii în domeniul finanţelor publice.

Prima şedinţă a grupului de iniţiativă şi a fondatorilor Asocia­ţiei Obşteşti, în număr de 25 de persoane, oficial a avut loc la 4 martie 1999. În cadrul acesteia, au fost aprobate toate actele necesare fondării Asociaţiei.

Ulterior, a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei în număr de peste 70 de persoane, în cadrul căreia au fost desemnate organele de conducere ale Asocia­ţiei şi componenţa acestora. Tot atunci, s-a decis ca noua structură a Asociaţiei obşteşti a veteranilor muncii în domeniul finanţelor publice să fie denumită – Asociaţia obştească Veteran Financiar a Republicii Moldova.

Astfel, a fost ales Consiliul de Supraveghere format din cinci persoane. Ludmila Delinscaia a devenit preşedintele Consiliului de Supraveghere. De asemenea, a fost ales şi Consiliul de administraţie în număr de nouă persoane.

Alexei Cemîrtan a fost ales preşedinte al Consiliului de administraţie, Afanasie Diordiiev a devenit adjunctul său, iar Vasile Dercaci – secretar.

Din Consiliul de administraţie au făcut parte: Svetlana Voronaia, Eugen Tertiac, Violeta Cutasevici, Semion Hîncu, Lidia Baltaji şi Pavel Berghe.

A fost formată Comisia de revizie şi control alcătuită din trei membri. Nadejda Gargalîc a devenit preşedinte al Comisiei de control şi revizie, iar membri ai Comisiei au fost Alina Garnenco şi Constantin Cotorcea.

La 21 iunie 1999, Asociaţia obştească Veteran Financiar a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei în calitate de persoană juridică. Au fost deschise conturi bancare şi au fost eliberate coduri fiscale.

Pe parcursul celor 20 de ani de existenţă, membri ai organelor de conducere a Asociaţiei au devenit şi alţi foşti angajaţi ai Ministerului de Finanţe, unii dintre care şi în prezent activează cu succes în acest domeniu.

În această perioadă au fost depuse multe eforturi cu scopul de a proteja interesele sociale legitime ale membrilor Asociaţiei.

La 1 ianuarie 2019, Asociaţia număra mai mult de 500 de membri, dintre care 200 din oraşul Chişinău şi 300 de membri din teritoriu.

Asociaţia acordă în mod constant membrilor săi asistenţă umanitară şi materială: mijloace financiare, produse alimentare, îmbrăcăminte şi alte lucruri. În această perioadă, a fost acordată susţinere financiară pentru mai mult de 1300 de persoane. Aproximativ la 1800 de persoane le-au fost distribuite îmbrăcăminte la mâna a doua, produse alimentare şi alte obiecte, inclusiv scau­ne cu rotile, aparate auditive etc.

O bună parte a recomandărilor făcute de veteranii sistemului financiar cu privire la problemele sociale existente au fost examinate, iar în baza acestora au fost înaintate propuneri Parlamentului şi Guvernului, precum şi altor autorităţi publice, majoritatea problemelor abordate fiind soluţionate pozitiv.

Pe parcursul anilor, activitatea Asociaţiei a demonstrat că astfel de organizaţii publice sunt extrem de necesare, mai ales pentru angajaţii care au plecat la odihna bine meritată.

Pentru participare activă în activitatea publică a Asociaţiei, mulţi membri au fost distinşi cu premii, certificate, diplome de onoare ale Guvernului şi Ministerului Finanţelor.

Mulţi membri ai Asociaţiei participă în mod eficient în activitatea Organizaţiei republicane a veteranilor şi a Organizaţiei Municipale a Veteranilor din Chişinău.

Activitatea Asociaţiei este desfăşurată în mod transparent şi mediatizată în mass-media.

Cu prilejul acestei importante Aniversări, fondatorii şi Consiliul de administraţie al Asociaţiei obşteşti Veteran Financiar felicită toţi finanţiştii din ţară, dorindu-le multă sănătate, bunăstare şi succes!

Consiliul de administraţie al AO Veteran Financiar

Numarul ziarului: 
Nr.09 (783) din 6 martie 2019