Asigurătorii trebuie să-şi reconsidere abordările

Interviu oferit portalului xprimm.md de către Valeriu CHIŢAN, preşedinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Istoric vorbind, anul 2020 va fi unul inedit dramatic pentru contemporaneitate, lumea se acomodează la un nou mod de viaţă, suntem constrânşi să acceptăm o nouă paradigmă, mai puţin cunoscută şi obişnuită. În privinţa pieţei de asigurări, nu ne aşteptăm la miracole până la sfârşitul perioadei de gestiune, urmând să continuăm eforturile în privinţa calităţii serviciilor prestate, receptivitatea la reclamaţiile consumatorului constituind o preocupare constantă.

– Domnule CHIŢAN, recent aţi fost decorat de Administraţia Prezidenţială cu “Ordinul Republicii”, ce înseamnă pentru dvs. această distincţie?

– Sunt extrem de onorat, respectiv mă obligă să mă consacru plenar şi în continuare slujirii intereselor publice, prin aplicarea celor mai recunoscute practici de gestiune instituţională şi corporativă.

– Să revenim la piaţa asigurărilor, rezultatele primului semestru indică o scădere semnificativă. Ne apropiem de finalul lunii septembrie, ceea ce ne indică faptul că în curând vom putea avea o proiecţie mai clară asupra rezultatelor pentru piaţă la 9 luni. Cum arată datele?

– Companiile de asigurări (licenţiate) din R. Moldova au subscris, în primul semestru curent, prime brute în sumă de 680 milioane lei, în scădere cu peste 10%, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, structura portofoliului fiind aceeaşi, peste 90% revenind asigurărilor generale.

Tradiţional, cele mai mari volume de prime au fost acumulate pentru următoarele tipuri de asigurări: asigurările obligatorii de răspundere civilă auto internă (RCA) – 215,5 mil. lei (+22,0% faţă de ianuarie-iunie 2019); asigurările CASCO – 146,1 mil. lei (-9,7%) şi “Carte Verde” – peste 87,2 mil. lei (-36,9%). Cele mai afectate tipuri de asigurări care au înregistrat decadenţe faţă de nivelul anului precedent au fost asigurările “Carte Verde” (-36,9%), sănătate cu valabilitate peste hotare (-59,5%), răspundere civilă generală (-53,7%), inclusiv a organizaţiilor cu surse de pericol sporit (-88,2%). O sinteză mai cuprinzătoare vom avea după prezentarea rapoartelor specializate, termenul stabilit fiind 25 octombrie curent. Cel mai expus efectelor crizei pandemice a fost şi rămâne segmentul “Carte Verde”, în martie-aprilie vânzările brusc înregistrând o contracţie de peste 90 la sută, ulterior revenind lent la circa 2/3 din cifra de afaceri a anului precedent.

– Cum vi se pare că s-a descurcat piaţa asigurărilor în această perioadă dificilă? V-aţi fi aşteptat la scăderi mai bruşte ale pieţei din primul semestru, respectiv, nouă luni?

– Dacă vorbim despre servicii în general şi despre cele financiare în particular, recunoaştem că “asigurările” au suferit cel mai semnificativ. Eforturile managementului sectorial, în sensul diversificării metodelor de deservire a beneficiarilor, au “compensat” relativ modest pierderile esenţiale cauzate de diminuarea drastică a cererii consumatorilor, în speţă din motive obiective (restricţio­narea călătoriilor).

Corespunzător situaţiei, asigurătorii au încheiat semestrul unu raportând per total profit operaţional (până la impozitare) în sumă de 67,5 mil lei, în creştere cu 20 la sută faţă de rezultatele S1/2019, la originea veniturilor corespunzătoare fiind activităţile operaţionale şi cele investiţionale. Totodată, cinci entităţi au raportat cumulativ pierderi cifrate la 13,8 mil. lei, iar alte opt – au obţinut profit brut în valoare de 81,3 mil. lei.

– Care sunt estimările dumneavoastră privind rezultatele pieţei până la finalul anului 2020?

– De regulă, în perioade de crize, iar aceasta fiind una cu totul diferită, cu impact conex – de natură economică şi financiară – realmente, este dificil de a face careva prognoze pe termen imediat şi de durată medie. Prin urmare, istoric vorbind, anul 2020 va fi unul inedit dramatic pentru contemporaneitate, lumea se acomodează la un nou mod de viaţă, suntem constrânşi să acceptăm o nouă paradigmă, mai puţin cunoscută şi obişnuită.

Statistica prezentată mai sus pentru semestrul unu curent, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019, arată scăderea veniturilor pe piaţa asigurărilor. De altfel, şi organismele financiare internaţionale au revizuit în descreştere prognozele economice pentru anul în curs, inclusiv enunţând şi un trend negativ pentru sectorul financiar, implicit cel al asigurărilor. Deci, nu ne aşteptăm la miracole până la sfârşitul perioadei de gestiune, urmând să continuăm eforturile în privinţa calităţii serviciilor prestate, receptivitatea la reclamaţiile consumatorului constituind o preocupare constantă. Autoritatea de supraveghere îşi propune obiective de anvergură în consolidarea funcţiei de supraveghere a pieţei, insistând pe faptul ca criza comportă nu numai ameninţări şi riscuri, dar şi oportunităţi. Astfel, ne propunem realmente să fortificăm mecanismele de identificare timpurie a riscurilor emergente la nivel de entitate şi de sector, implicit, să ne focusăm pe concentrarea procesului de supraveghere către zonele cu grad de risc sporit.

– Însă, cu toate că a fost un an dificil la nivel global, CNPF a luat o serie de măsuri importante pentru menţinerea stabilităţii pieţei. Câtă nevoie a fost de intervenţia rapidă a Autorităţii pentru piaţă?

– Nevoie şi promptitudine în exercitarea funcţiei de supraveghere există mereu, mai ales dacă ne dorim să întrunim anumite exigenţe şi standarde de specialitate. Având în vedere actualul context pandemic şi importanţa luării unor măsuri în timp util şi cu celeritate, condiţionate de evoluţia pieţei de-a lungul timpului – una nu întocmai lipsită de carenţe, – CNPF, inclusiv în sensul atenuării efectelor crizei, a intervenit prin aprobarea unor decizii, mai cu seamă:
• măsuri ce ţin de solvabilitatea asigurătorilor şi activele eligibile admise la acoperirea rezervelor tehnice şi marja de solvabilitate minimă;
• amendamente referitoare la posibilitatea încheierii contractelor de asigurare RCA prin utilizarea mijloacelor electronice şi aplicarea semnăturii electronice avansate calificate. În rezultatul punerii în aplicare a acestui amendament, se prezumă că prin plata primei de asigurare, asiguratul a consimţit încheierea contractului;
• extinderea termenelor de prezentare şi de publicare a rapoartelor specializate, financiare şi de audit:

Toate aceste măsuri au survenit pentru a menţine un grad satisfăcător de siguranţă financiară a asigurătorilor în actuala perioadă dificilă, odată cu reducerea vânzărilor şi necesitatea achitării despăgubirilor de asigurare.

– Unul dintre asigurătorii de pe piaţă, KLASSIKA Asigurări, s-a confruntat în acest an cu anumite dificultăţi. Cum apreciaţi această situaţie?

– Unele entităţi, inclusiv şi cea vizată au avut la dispoziţie suficient orizont de timp pentru a-şi “face temele pentru acasă”. Recunosc, intervenţia noastră s-a lăsat puţin întârziată..., în mod neavenit am admis prea multă indulgenţă, ceea ce în niciun caz nu contribuie la ordonarea pieţei, ba dimpotrivă – o indisciplinează!

CA “KLASSIKA ASIGURĂRI” SA s-a aflat în remediere financiară prin administrare specială – din iulie 2019 până în august curent, – atunci când Consiliul de Administraţie al CNPF a decis intentarea procedurii de insolvabilitate. În pofida măsurilor întreprinse de Autoritatea de Supraveghere, indicatorii prudenţiali ai societăţii nu au atins nivelul stabilit prin normele legale şi situaţia financiară nu s-a ameliorat. Gravitatea lucrurilor a degenerat, respectiv, o altă soluţie decât intentarea procesului de insolvabilitate, practic a fost imposibil de identificat.

În situaţia creată, CNPF, pe întreaga perioadă de administrare specială, în scopul protecţiei consumatorilor, a asigurat garantarea şi executarea pe deplin a obligaţiilor contractuale faţă de beneficiarii serviciilor de asigurare. Paradoxal, foştii decidenţi ai companiei – acţionari, manageri – după ce au dat bir cu fugiţii, abandonând astfel societatea (2019) într-o stare de colaps, acum din “culise” revendică în justiţie drepturi care nu le aparţin...

– Cum apreciaţi situaţia actuală pe segmentul Carte Verde, prin prisma măsurilor întreprinse de către CNPF împreună cu Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA)?

– După aproape două decenii de monitorizare instituită de către Consiliul Birourilor “Carte Verde” (CoB, Bruxelles), eforturile conjugate: autorităţile statului – piaţa autohtonă de asigurări, s-au materializat prin faptul că R. Moldova a devenit membru cu drepturi depline al SIA “Carte Verde”. O decizie în acest sens a fost luată recent (24.09.2020) de către Asambleea Generală – organul de conducere corespunzător, convocat într-o reuniune anuală. Având în vedere că staff-ul acestui organism – la nivel de Comitet de Monitorizare (CoB) – va urmări în continuare evoluţia segmentului “Carte Verde” – la nivel de management BNAA şi per entităţi/per piaţă – suntem în situaţia de a accepta că această decizie – în “avans” – ne obligă să perseverăm şi să reconfirmăm în mod autentic aspiraţiile şi acţiunile în vederea racordării la standardele internaţionale în materie de asigurări, respectiv, să ne conformăm fără echivoc “regulilor de joc” stabilite de SIA “Carte Verde”.

Prin urmare, atât entităţile emitente “Carte Verde”, cât şi aspiranţii la acest sistem trebuie să însuşească următoarea lecţie: membrii acestui “club de elită” sunt cei de excepţie, în toate – istorie ireproşabilă; acţionariat financiar sustenabil şi responsabil; management “fit and proper” şi standardizat din punct de vedere al bunei guvernanţe; adecvare la capital şi rezerve tehnice suficiente; cultură şi conduită civilizată. Într-un cuvânt, mesajul nostru pentru piaţă, în acest sens, este următorul: acest sistem (SIA “Carte Verde”) ne acceptă ca entitate suverană, dar, în acelaşi timp, ne impune să avem grijă de propria reputaţie care contează mult, fără a compromite într-un fel această oportunitate de a face business.

– Care sunt estimările Dumneavoastră în ceea ce priveşte piaţa de brokeraj în asigurări? Pregăteşte CNPF anumite măsuri care îi vizează pe aceştia?

– Piaţa de brokeraj urmează să se ghideze de rigorile pieţei, respectiv, să se conformeze cadrului legal în materie de adecvare la capital (brokerii – 400,0 mii lei, agenţii – 100,0 mii lei). La moment, 90% din această categorie de participanţi ai pieţei deja întrunesc cerinţele nominalizate.

În general, toţi participanţii profesionişti ai pieţei de asigurări ce practică intermediere financiară propriu-zisă trebuie să corespundă unor reguli deontologice, să se axeze necondiţionat pe călăuza de a fi partener credibil – pe interior şi pe exterior. Loc pentru a-şi reafirma misiunea pe piaţa autohtonă de asigurări există pentru toţi cei dedicaţi în această operă nobilă şi de răspundere.

– Ce v-aţi propus pe termen scurt şi mediu, dar mai ales în 2020?

– Anul 2020 îl putem consemna ca unul de resetare a cadrului de reglementare şi supraveghere a pieţei de asigurări, prin implementarea directivelor europene. Cu expertiza şi suportul Băncii Mondiale, au fost elaborate două proiecte de legi: Legea privind activitatea de asigurare şi reasigurare (transpunerea Directivei nr. 2009/138/CE privind Solvency II) şi Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule (transpunerea Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi).

De asemenea, un “test” pentru companiile de asigurări îl va constitui preconizata evaluare (ianuarie-mai 2021) a pieţei per ansamblu, în vederea întrunirii normelor prudenţiale, mai cu seamă, în materie de solvabilitate, corectitudinea calculării rezervelor tehnice, calitatea activelor societăţilor de asigurări licenţiate, precum şi un exerciţiu actuarial al obligaţiilor aferente certificatelor “Carte Verde”.

– Care este mesajul pe care aţi dori să îl transmiteţi consumatorilor serviciilor de asigurare, în special acum, într-o perioadă în care ar trebui să conştientizeze mai mult importanţa asigurărilor?

– În primul rând, sănătate şi gânduri bune! Recomand tuturor consumatorilor produselor de asigurare să-şi păstreze calmul şi să respecte deciziile şi măsurile dispuse de autorităţi. Deşi traversăm o perioadă plină de provocări majore, este bine să conştientizăm că riscurile la care suntem expuşi nu vor fi absorbite imediat. Prin urmare, ca nicio­dată societatea are nevoie de coeziune, prudenţă şi solidaritate pentru a minimiza costurile şi consecinţele adiţionale. În context, sfatul nostru pentru toţi: să acorde o importanţă cuvenită asigurărilor ca mijloc sigur de protecţie, pentru că graţie acestora putem să ne protejăm financiar şi familia, şi afacerile. Vreau să cred că după încheierea acestei crize pandemice, rolul asigurărilor va fi perceput la justa valoare de către consumatori, iar companiile de asigurări, la rândul lor, vor depune eforturi pentru a veni în întâmpinarea clienţilor, precum şi pentru a cuantifica oportunităţile şi provocările pentru dezvoltarea afacerilor prin crearea şi oferirea de noi produse şi servicii de asigurare.

– Vă mulţumesc!

Bianca Ciocotisan

Numarul ziarului: 
Nr.42 (865) din 28 octombrie 2020