Apel către comunitatea de creditare non-bancară în susţinerea agricultorilor

În legătură cu impactul major al secetei fără precedent, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare salută atitudinea organizaţiilor de creditare nebancară în raport cu antreprenorii din domeniul agricol, manifestată prin renegocierea contractelor de finanţare, neaplicarea comisioanelor de modificare a clauzelor contractuale, precum şi adoptarea unui grafic de rambursare ajustat la necesităţile curente ale agricultorilor.

În această ordine de idei, facem apel către instituţiile de creditare non-bancară să continue să sprijine eforturile autorităţilor statului în minimizarea consecinţelor şi pagubelor survenite în urma acestui dezastru, să manifeste discernământ şi toleranţă în relaţiile cu beneficiarii de credite agricole nebancare/leasing financiar. Astfel, autoritatea de supraveghere non-bancară îndeamnă fondatorii şi managementul entităţilor respective la aplicarea mecanismelor şi instrumentelor de rigoare, într-o manieră cât mai flexibilă posibil, conduită loială şi solidară, prin abordări individuale, de la caz la caz, a clauzelor contractuale.

Numarul ziarului: 
Nr.33 (857) din 26 august 2020