Anunţ privind iniţierea proiectului de lege cu privire la asigurări (regimul Solvency II)

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) anunţă iniţierea procedurii de elaborare şi promovare a proiectul de Lege cu privire la asigurări.

Elaborarea proiectului de Lege cu privire la asigurări derivă din angajamentele asumate în baza Acordului de Asociere RM-UE, privind apropierea treptată a legislaţiei de actele eurocomunitare şi instrumentele internaţionale, potrivit cărui începând dispoziţiile Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind iniţierea şi exercitarea activităţii de asigurare (Directiva Solvabilitate II) urmează a fi puse în aplicare.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de lege menţionat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 15 octombrie 2019, în format electronic, la adresele: tatiana.ciobanu@cnpf.md, cristina.izman@cnpf.md.

Persoana de contact: Tatiana Ciobanu, şef Direcţia generală asigurări, tel: 0 (22)859 481.

Numarul ziarului: 
Nr.37 (810) din 18 septembrie 2019