Andrei Prisacar: În câţiva ani toate plăţile pentru serviciile publice vor trece pe online

Procesul de transformare electronică a guvernării în Republica Moldova a început acum 10 ani. În acest răstimp au fost elaborate şi lansate foarte multe proiecte cu adevărat inovatoare pentru sectorul public, dar şi cel privat. „Agenţia de Guvernare Electronică depune tot efortul pentru a informa publicul larg despre beneficiile pe care le oferă serviciile electronice”, potrivit lui Andrei Prisacar, şef al Direcţiei investiţii inteligente în guvernarea digitală din cadrul Agenţiei de Guvernare Electronică.

– Când a fost creat Serviciul guvernamental de plăţi electronice, câte instituţii folosesc acest serviciu şi care este valoarea tranzacţiilor efectuate de la lansare?

– Serviciul guvernamental de plăţi electronice MPay a fost lansat în septembrie 2013 ca o posibilitate de încasare online a plăţilor pentru serviciile publice. În aceşti şapte ani, serviciul s-a dezvoltat constant, la MPay s-au conectat 60 de prestatori de servicii şi 14 prestatori de plată. În prezent, circa 650 de servicii pot fi achitate prin intermediul MPay şi aceste cifre sunt în continuă creştere. Anual, numărul tranzacţiilor efectuate prin MPay creste cu 1000000, depăşind la acest moment nivelul de 18 000 000 de tranzacţii. Avem peste 10,7 miliarde de lei încasaţi, circa 4,1 milioane de lei sunt încasate zilnic.

– Atunci când a fost lansat serviciul guvernamental MPay se spunea că birocraţia şi corupţia vor fi mai uşor controlate. A fost atins acest obiectiv?

– Obiectivul de reducere a birocraţiei şi corupţiei este unul care vizează toate procesele aferente prestării serviciilor publice, plăţile, bineînţeles, fiind un element important în cadrul prestării acestor servicii. În acest sens, considerăm că serviciul MPay a creat premise bune pentru îndeplinirea acestui scop, prin crearea unei evidenţe centralizate şi, respectiv, asigurarea trasabilităţii plăţilor pentru serviciile publice, ce a contribuit în final la o responsabilitate financiară mult mai evidenţiată.

În particular, când ne referim la serviciul Mpay, crearea acestui serviciu s-a bazat pe următoarele principii:
• Comoditatea şi securitatea plătitorilor şi a beneficiarilor de plăţi;
• Deschiderea către toate părţile aferente plăţilor;
• Optimizarea costurilor legate de plăţi;
• Implementarea proceselor legate de plăţi prin parteneriate, reutilizând potenţialul existent pe piaţă;
• Obligativitatea utilizării serviciului MPay de către sectorul public şi utilizarea opţională de către sectorul privat.

Însă, atingerea completamente a obiectivului menţionat depinde şi de alţi factori, iar Agenţia de Guvernare Electronică depune eforturi în continuare pentru modernizarea serviciilor publice şi digitalizarea acestora.

– Numărul facturilor, taxelor sau a serviciilor achitate pe MPay este în continuă creştere, însă plăţile electronice încă nu sunt suficient de populare după cum ne-am dori. Puţini dintre cetăţeni au auzit de acest sistem. Care este cauza?

– Procesul de transformare electronică a guvernării în Republica Moldova a început acum 10 ani. În acest răstimp, au fost elaborate şi lansate foarte multe proiecte cu adevărat inovatoare pentru sectorul public, dar şi cel privat. Agenţia de Guvernare Electronică (AGE) depune tot efortul pentru a informa publicul larg despre beneficiile pe care le oferă serviciile electronice, inclusiv serviciul MPay. În acest an aniversar pentru instituţia noastră desfăşurăm o amplă campanie de informare cu genericul „10 ani de e-Guvernare – servicii electronice pentru fiecare”. Aceasta se desfăşoară în perioada 10.10.2020 – 20.12.2020 şi include o serie de acţiuni publice şi de comunicare, în cadrul cărora prezentăm informaţii despre tot ce înseamnă guvernare electronică, pe înţelesul tuturor, lansăm produse noi, explicăm cum funcţionează platformele digitale create de AGE, dar şi cum pot fi utilizate serviciile electronice. Dacă ne referim la serviciul MPay, nu aş fi de acord că acesta este puţin cunoscut, din contra este unul dintre cele mai populare. Desigur ne dorim ca MPay să fie cunoscut şi folosit cât mai mult. Ne aşteptăm la o creştere exponenţială a numărului de utilizatori şi de tranzacţii prin MPay, odată cu implementarea noilor opţiuni care vor apărea în curând pe platforma www.mpay.gov.md – spre exemplu, cea de achitare a facturilor pentru servicii comunale. Agenţia de Guvernare Electronică are ca prioritate orientarea spre necesităţile oamenilor, atenţia şi eforturile fiind îndreptate spre cetăţean. Şi vom continua în aceeaşi manieră.

– Care sunt cele mai accesate/mai puţin accesate servicii pe MPay?

– Din datele statistice privind utilizarea serviciului MPay putem desprinde că încasările pentru serviciile publice prestate de Agenţia Serviciilor Publice constituie – 29%, din Amenzi contravenţionale – 19%, Impozite şi Taxe – 18%, Taxe şi servicii vamale – 15%, Cazier judiciar – 3,9%, Taxe pentru grădiniţe – 2,1%, Servicii de apostilare – 1,3%.

– Ce beneficii oferă MPay instituţiilor publice şi ce oportunităţi creează pentru business?

– Înainte de a lansa serviciul MPay, nu exista o modalitate unificată de a plăti pentru servicii­le publice. În majoritatea cazurilor, prestatorul de servicii publice decidea asupra mecanismelor de plată acceptabile, pornind de la capacitatea sa tehnică, financiară şi organizaţională. Cu toate acestea, mulţi dintre prestatorii de servicii publice au ales aceiaşi prestatori de servicii de plată în fiecare an, ocolind politicile de concurenţă şi promovând astfel practici de corupţie. Evident, această neconcordanţă a creat un disconfort atât pentru cetăţeni, cât şi pentru ceilalţi participanţi.

Introducerea serviciului MPay a oferit avantaje esenţiale cetăţenilor, în primul rând, oferindu-le libertatea şi comoditatea de a alege orice metodă de plată disponibilă legal în ţară (carduri de credit/debit, internet/mobile banking, portofel electronic sau cu numerar) fără a percepe taxe suplimentare, dar şi instituţiilor publice luând în considerare faptul că MPay este integrat cu 14 prestatori de servicii de plată, şi anume 9 instituţii financiare, oficiile Poşta Moldovei, terminalele de plată şi furnizorii de portofel electronic. Diversitatea de prestatori de servicii de plată din MPay, permite instituţiilor publice colectarea plăţilor publice mult mai eficient şi mult mai rapid, prin instrumente de monitorizare şi trasabilitate în timp real a plăţilor. Dacă ar fi să listăm cele mai importante beneficii pentru instituţiile publice, atunci ar trebui să menţionăm:
• o abordare unificată a plăţilor şi o platformă centralizată de încasare a plăţilor;
• încasare a plăţilor printr-o gamă largă de prestatori de servicii de plată;
• costuri optimizate de integrare tehnică;
• proces accelerat şi garantat de colectare a plăţilor (transfer la destinaţie, zilnic de 2 ori);
• costuri optimizate la procesarea agregată a plăţilor;
• trasabilitate şi monitorizare a plăţilor în timp real a plăţilor.

Deşi serviciul a fost conceput iniţial pentru plăţile serviciilor publice, în 2015, Guvernul a identificat un potenţial puternic în sectorul privat, prin urmare, serviciul a fost pus la dispoziţie şi pentru utilizarea companiilor private, cum ar fi plăţile pentru utilităţi şi comerţul electronic în ansamblu. Beneficiile oferite sectorului public sunt valabile şi pentru companiile private.

– Cum a influenţat criza COVID-19 plăţile MPay?

– Pandemia în care ne aflăm din păcate şi astăzi a influenţat viaţa tuturor. Preferinţele privind modul în care achităm anumite plăţi, de asemenea, s-a schimbat, deoarece societatea conştientizează riscurile utilizării numerarului ca o sursă de transmitere a infecţiei COVID-19. Serviciul MPay a fost influenţat şi el în acest sens, printr-o creştere de câteva puncte procentuale a plăţilor fără numerar, însă volumul plăţilor în numerar încă rămâne a fi predominant.

Totodată, din punct de vedere al volumului de tranzacţii, în perioada de pandemie, s-a înregistrat un volum record de tranzacţii de plată (700 mii tranzacţii pe lună) din toţi cei şapte ani de activitate.

– Care sunt planurile pentru serviciul MPay?

– Conştientizând avantajele plăţilor electronice, Guvernul intenţionează să digitalizeze toate plăţile pentru serviciile publice cetăţean-guvern şi guvern-cetăţean (burse de educaţie, indemnizaţii sociale şi pensii etc.). Astfel, odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 712/2020, serviciul MPay va asigura noi funcţionalităţi. În particular, este vorba de introducerea procesului de distribuire a plăţilor, care va asigura repartizarea prestaţiilor sociale şi altor plăţi efectuate de la bugetele componente ale bugetului public naţional şi din conturile instituţiilor publice la autogestiune către cetăţeni. Astfel, cetăţenii vor indica cum doresc să obţină mijloacele financiare respective, la cont sau în numerar, iar serviciul MPay va asigura acest proces. Totodată, apare posibilitatea de restituire a plăţilor prin MPay. La moment, cetăţenii solicită anumite servicii publice şi achită pentru acestea, din anumite motive aceste servicii pot fi prestate parţial sau neprestate de către instituţiile publice. În aceste situaţii, pentru a nu impune cetăţenii să meargă la oficiile prestatorilor serviciilor publice pentru a-şi ridica mijloacele financiare care urmează să le fie restituit, exact conform modalităţii de distribuire a plăţilor, aceştia vor indica cum doresc să primească mijloacele financiare respective, la cont sau în numerar, iar serviciul MPay va asigura acest proces.

De asemenea, pe MPay vor fi integrate funcţionalităţi pentru încasarea plăţilor la serviciile comunale, în acest sens fiind dezvoltate operaţiuni noi precum facturarea pentru serviciile comunale (importul notelor de plată); evidenţa şi calculul volumului serviciilor prestate (billing), inclusiv pentru asociaţiile locative. Această funcţie va pune bazele facturii unice pentru servicii comunale. Se introduce un format unic pentru coduri QR şi soluţia pentru generarea QR-ului şi aplicarea pe notele de plată, pentru a asigura optimizarea şi celeritatea procesului de încasare a plăţilor de către prestatorii serviciilor de plată.

Serviciile electronice create de Agenţia de Guvernare Electronică se dezvoltă continuu. De aceea, ne putem aştepta şi la alte noutăţi, dar şi la o utilizare mai largă a acestora.

Victor Ursu

Numarul ziarului: 
Nr.45 (868) din 18 noiembrie 2020