Ambasada RM în China prezintă 20 de proiecte de investiţii pentru economia moldovenească

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (RPC) prezintă 20 de proiecte de investiţii, care ar putea trezi interesul potenţialilor parteneri chinezi în stabilirea cooperării între economiile celor două ţări. În cadrul diplomaţiei economice, Ambasada este pregătită să creeze o „platformă de afaceri”, prin intermediul căreia vor fi prezentate idei şi proiecte promiţătoare, ce vor trezi interesul mediilor de afaceri din cele două ţări. Într-un interviu acordat în exclusivitate agenţiei de presă INFOTAG, Ambasadorul Republicii Moldova în RPC, Dumitru BRAGHIŞ, a relatat despre modul în care Ambasada promovează proiectele selectate pentru investiţiile chineze directe în economia Republicii Moldova.

– Stimate domnule Ambasador, care a fost scopul publicării pe pagina web a Ambasadei Republicii Moldova în China a unui anunţ privind prezentarea proiectelor investiţionale şi de cooperare cu mediul de afaceri din Republica Populară Chineză?

– Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză aplică în permanenţă instrumentele posibile pentru promovarea imaginii Republicii Moldova, inclusiv a diplomaţiei economice. Importanţa promovării diplomaţiei economice a fost menţionată de către Maia SANDU, Preşedinte al RM, în cadrul şedinţei online din anul curent cu participarea corpului diplomatic al Republicii Moldova acreditat peste hotare.

În cadrul diverselor întrevederi cu conducători şi reprezentanţi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerţului, conducerea Guvernelor provinciilor, primari, precum şi în cadrul diverselor forumuri şi alte evenimente cu mediul de afaceri a fost efectuată prezentarea ţării sub aspect economic şi investiţional. Ca urmare a prezentărilor efectuate, mediul de afaceri şi reprezentanţii autorităţilor chineze au manifestat un interes de cooperare cu Republica Moldova, fiind necesară prezentarea unor proiecte investiţionale mai concrete ce ar permite stabilirea unui parteneriat de cooperare comercială cu RM.

Prin urmare, fiind analizate circumstanţele respective, s-a decis lansarea în luna decembrie 2020 a unui anunţ public de solicitare a proiectelor investiţionale şi de cooperare cu mediul de afaceri din Republica Moldova. Volumul investiţiilor din proiecte este de circa 1 mlrd. USD.

– Cum credeţi, ce efecte va avea acest anunţ în procesul de dezvoltare a cooperării moldo-chineze?

– Situaţia cauzată de pandemia COVID-19 a devenit o barieră enormă în cooperarea comercială moldo-chineză, iar lipsa posibilităţii de circulaţie a mediului de afaceri, imposibilitatea participării la diverse evenimente cu caracter economic (expoziţii, forumuri, târguri etc.) a redus/diminuat contactele de cooperare comercială şi lipsa posibilităţii de promovare deplină a potenţialului investiţional al Republicii Moldova.

Anunţul Ambasadei a devenit o alternativă reală de promovare a proiectelor investiţionale şi ofertelor comerciale ale mediului de afaceri din Republica Moldova pe piaţa chineză. Ca urmare, în primul trimestru al anului 2021, Ambasada a recepţionat peste 20 de proiecte şi oferte comerciale ale mediului de afaceri din Republica Moldova.

– În ce domenii sunt aceste 20 proiecte?

– Proiectele recepţionate sunt din diverse domenii de activitate economică, cum ar fi: medicină, farmacie, industrie, IT, comerţ electronic, panificaţie, transport, viticultură, agricultură, servicii de reparaţie auto.

– Ce acţiuni s-au întreprins pe marginea acestor proiecte?

– Urmare a recepţionării proiectelor şi ofertelor, Ambasada a asigurat sistematizarea lor într-un format accesibil mediului de afaceri din China, fiind efectuată traducerea în limbile engleză şi chineză.

Ulterior, acestea au fost prezentate şi distribuite celor cointeresaţi, în cadrul diverselor evenimente: forumuri cu mediul de afaceri, întrevederi cu conducători ai Guvernelor provinciilor/oraşelor, expoziţii, întrevederi cu companii chineze etc.

– Partea chineză a manifestat interes faţă de aceste proiecte?

– Este cunoscut faptul că stabilirea unui parteneriat cu mediul de afaceri din China nu este deloc simplu, necesită eforturi şi dialoguri intense.

China dispune de companii mari receptive la proiecte viabile de implementare în Republica Moldova. Companiile mari cu renume internaţional cu care a conlucrat Ambasada, cum ar fi: China Energy, Great Wall Motor, China Overseas Economic Cooperation Corporation, Huawei, China-Europe Association for Tehnical and Economic Cooperation etc., au manifestat un interes sporit faţă de Republica Moldova.

– În cadrul prezentării acestor proiecte, care factori au captat atenţia potenţialilor parteneri chinezi?

– Factorii care au captat interesul faţă de Republica Moldova au fost: poziţia geo­grafică favorabilă la intersecţia rutelor comerciale, accesul la transportul maritim prin portul Giurgiuleşti, vecinătatea pieţelor mari din Uniunea Europeană, Federaţia Rusă şi ţărilor din cadrul CSI, iar piaţa Moldovei ar putea servi drept un punct de lansare dintre aceste pieţe mari şi China, sistemul fiscal favorabil, existenţa platformelor de investiţii (ZEL, Parcuri Industriale, Parcuri IT).

Lansarea acestui anunţ a favorizat demararea dialogurilor cu partea chineză în promovarea schimburilor comerciale şi atragerea investiţiilor. De exemplu, compania China Energy a înaintat propunerea de a încheia un Memorandum de cooperare cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii, iar compania cu renume internaţional „China Sinopharm International Corporation” şi-a manifestat interesul de a coopera cu o companie autohtonă – SRL „Magnific” în implementarea unui proiect privind dezvoltarea radioterapiei şi chimioterapiei în RM.

Totodată, am constatat că proiectele şi ofertele propuse de mediul de afaceri din Republica Moldova ar părea destul de impunătoare pentru piaţa autohtonă, pe când pentru piaţa Chinei sunt destul de mici. Prin urmare, deja am iniţiat un proces de identificare a companiilor chineze de „talie medie” care să corespundă aşteptărilor proiectelor moldoveneşti.

În cadrul dialogului cu companiile chineze, se încurajează înfiinţarea întreprinderilor în Republica Moldova, inclusiv în Zonele Economice Libere, Parcurile Industriale, Parcurile IT, care vor obţine inscripţia „Made in Moldova” pe bunuri, care ulterior vor putea fi exportate pe pieţele din UE, ţările din CSI şi altele în regim preferenţial.

– Cum e posibil de trezit interesul mai multor afaceri chineze în familiarizarea cu proiectele de investiţii directe în economia Republicii Moldova?

– Aş vrea să atrag atenţia că, urmare a intensificării dialogului cu partea chineză, Ambasada a identificat spaţii/sedii pentru a deschide centre expoziţionale permanente cu titlu gratuit, iar în anul vii­tor se planifică inaugurarea mai multor asemenea centre. Locaţiile de deschidere a acestora sunt oraşe – centre economice ale Chinei. În aceste unităţi este posibilă expunerea produselor şi serviciilor autohtone, promovarea celor 20 de proiecte şi oferte comerciale propuse de mediul de afaceri din Republica Moldova la iniţiativa Ambasadei, prezentarea ţării sub aspect cultural, turistic, educaţional, ştiinţific, IT şi alte sectoare strategice ale ţării. În acest context, este salutabilă consolidarea eforturilor tuturor celor cointeresaţi de a plasa bunuri, materiale promoţionale care ar reprezenta potenţia­lul ţării şi oportunitatea stabilirii unor schimburi bilaterale şi de atragere a investiţiilor.

– Care sunt urările Dvs. pentru mediul de afaceri din Republica Moldova, interesat în cooperarea cu companiile chineze?

– Ambasada ar dori să reitereze necesitatea ca mediul de afaceri din Moldova să fie mai activ în lansarea proiectelor şi ofertelor comerciale de cooperarea cu Republica Populară Chineză, iar Ambasada Republicii Moldova de la Beijing va pune un accent sporit pe acţiuni concrete de promovare a cooperării pe filieră economică, care să aducă beneficii ambelor ţări.

Numarul ziarului: 
Nr.30 (904) din 4 august 2021