Agricultorii moldoveni pot accesa fonduri nerambursabile pentru plantarea perdelelor forestiere şi învelişurilor de ierburi

Republica Moldova este cunoscută pentru solurile sale fertile, însă în ultimii ani specialiştii în mediu bat alarma că tot mai multe terenuri agricole, în special din partea de sud a Republicii Moldova, degradează masiv şi se confruntă cu o scădere drastică a calităţii solului. Din cauza eroziunii, anual peste 26 de milioane de tone de sol devin infertile.

Reprezentanţii Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice din R. Moldova susţin că situaţia poate fi ameliorată prin plantarea şi reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie, care contribuie la prevenirea eroziunii şi degradării solurilor, sporirea fertilităţii, umidităţii solului şi îmbogăţirea cu substanţe nutritive. Totodată, perdelele forestiere favorizează creşterea biodiversităţii şi au impact pozitiv asupra productivităţii câmpurilor agricole. Un alt beneficiu este ameliorarea condiţiilor de mediu, care încep a se face simţite la 3-6 ani de la înfiinţare/reabilitarea perdelelor forestiere, iar efectele maxime înregistrându-se după vârsta de 10-12 ani. Datorită proprietăţilor sale protectoare, perdelele forestiere au un impact clar pozitiv asupra productivităţii câmpurilor agricole, asigurând o creştere a producţiei culturilor agricole în medie cu 15-20%.

O noutate bună este că, companii­le agricole din Republica Moldova pot beneficia de sprijin financiar sub formă de granturi, ce variază între 1200 şi 3000 dolari SUA, pentru reabilitarea sau înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru înfiinţarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi. Sursele financiare nerambursabile sunt oferite în cadrul proiectului realizat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD).

Beneficiarii de grant urmează să asigure o cofinanţare în valoare bănească de cel puţin 10% din costul total sau echivalentul în bunuri şi servicii din costul total al lucrărilor de reabilitare/înfiinţare a perdelelor forestiere. Condiţiile sunt următoare:

Pentru înfiinţarea şi reabilitarea perdelelor de protecţie:
- Reabilitarea perdelelor de protecţie – până la 1200 dolari SUA per ha, suprafaţa maximă reabilitată per beneficiar nu va depăşi 10 ha;
- Înfiinţarea perdelelor de protecţie – până la 3000 dolari SUA per ha, suprafaţa maximă plantată per beneficiar nu va depăşi 10 ha.
- Beneficiarii de granturi vor contribui cu 10% (în bunuri sau servicii) din costul total al lucrărilor la etapa de înfiinţare/reabilitare a perdelelor forestiere.

Pentru înfiinţarea şi reabilitarea învelişurilor de ierburi:
- Până la 700 USD per 1 ha (dar nu mai mult de 50% din costul total al investiţiei), suprafaţa maximă ameliorată şi/sau înfiinţată per beneficiar nu va depăşi 10 ha pentru toate categoriile de învelişuri de ierburi eligibile.

Surse din cadrul UCIP-IFAD au precizat că de finanţare pot beneficia autorităţile publice locale (primării), întreprinderile agricole şi grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în zonele rurale preponderent din regiunile de centru şi sud a Republicii Moldova (cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi). Este necesar de menţionat că prioritate vor avea participanţii care deţin perdele forestiere şi necesită măsuri de reabilitare în partea de sud şi centru. În acelaşi timp, Instituţiile de cercetări ştiinţifice, staţiunile tehnico şi didactico experimentale înregistrate în mun. Chişinău şi Bălţi sunt considerate eligibile doar în cazul când deţin terenuri agricole şi desfăşoară activitate în zone rurale. Valoarea totală a portofoliului de granturi destinat celor două componente este de aproximativ 0,85 mln USD.

Aceleaşi surse au precizat că cheltuielile estimative pentru reabilitarea/înfiinţarea unui hectar de fâşii forestiere de protecţie, precum şi pentru înfiinţarea/reabilitarea unui hectar de învelişuri de ierburi variază de la caz la caz şi sunt dictate în mare parte de gradul de înclinare şi nivelul de degradare a terenului, speciile utilizate şi norma de seminţe/numărul de plante la ha.

Pentru a intra în posesia grantului, la înfiinţarea/reabilitarea plantaţiilor forestiere se va întocmi un proiect de execuţie (finanţat de UCIP-IFAD) însoţit de hărţi tehnologice, iar în cazul înfiinţarii/reabilitării învelişurilor de ierburi – de un plan de cheltuieli. De regulă, cheltuielile pentru înfiinţarea unui hectar de perdele forestiere nu depăşesc 3000 USD/ha şi, respectiv, pentru reabilitarea unui hectar de perdele forestiere nu depăşesc 1200 USD/ha. În cazul înfiinţării/reabilitării învelişurilor de ierburi, cheltuielile nu depăşesc 700 USD/ha.

În situaţia în care problema erodării solului este extrem de stringentă pentru Republica Moldova, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor – IFAD cu suportul Fondului Global de Mediu îşi propune ca în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă până în anul 2020 să fie create perdele forestiere de protecţie şi învelişuri de ierburi pe o suprafaţă de cel puţin 400 de hectare.

Experţii Unităţii de Implementare subliniază că în agricultura din Moldova sunt folosite, în cea mai mare parte, tehnologii convenţionale de lucrare a solului şi gestionare a culturilor agricole. Acestea nu mai sunt optime în ceea ce priveşte impactul asupra solului inclusiv fertilităţii în condiţii semi-aride şi combaterea eroziunii solului. Crearea reţelei de perdele forestiere de protecţie a câmpului va avea ca prim beneficiu creşterea producţiei agricole.

Perdelele forestiere reduc evaporaţia şi transpiraţia plantelor, astfel că producţia agricolă în câmp creşte cu până la 20%, chiar dacă o porţiune din teren este ocupată de perdele. Cercetările au estimat că ponderea optimă a suprafeţei ocupate de perdelele forestiere este între 4 şi 6% din suprafaţa câmpului agricol. Concomitent, fâşiile forestiere protejează culturile agricole de spulberarea florilor de către vânt, precum şi reduce daunele provocate de particulele de sol ce lovesc cu viteză răsadul de plante, rezultând în sporirea productivităţii culturilor agricole.

Învelişurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului şi pierderii umidităţii din sol, atingându-se o producere agricolă durabilă. Totodată, se îmbunătăţeşte microclima în zonă protejată prin micşorarea evaporării apei din sol şi plante.

Experţii în mediu susţin că rolul perdelelor forestiere este de a proteja culturile împotriva intensităţii vântului. Vântul se loveşte de aceste perdele şi îşi micşorează din intensitate, reducându-se şi procesul de evaporare a apei. Pe timp de iarnă zăpada nu mai este viscolită şi se depune uniform, iar repartiţia precipitaţiilor pe sol este omogenă. De cele mai multe ori în calitate de perdea forestieră este folosit salcâmul, care are o viteză mare de creştere, este folosit ca lemn de foc şi are un rol melifer.

Potrivit datelor Cadastrului funciar, actualmente R. Moldova dispune de 30,7 mii hectare de perdele forestiere.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.09 (733) din 7 martie 2018