Acţiune dedicată educaţiei financiare a adolescenţilor

Comisia Naţională a Pieţei Financiare susţine permanent educaţia financiară a populaţiei punând un accent deosebit pe instruirea financiară a adolescenţilor.

Programul din acest an este destinat liceenilor, totodată fiind prezentat online elevilor claselor a IX-a–XII-a de la Liceul “Litterarum” din Chişinău, în baza parteneriatului stabilit între CNPF şi această instituţie de învăţământ. Evenimentul a fost organizat în cadrul Săptămânii Internaţionale de Educaţie Financiară (Global Money Week), care se desfăşoară în perioada 21-27 martie, sub egida Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.

Instruirea financiară este destinată elevilor pentru a facilita înţelegerea unor concepte de bază privind piaţa de capital şi a mecanismelor de utilizare a diferitor instrumente financiare aferente acestei pieţe.
Dialogul cu tinerii a mai pus accent pe investiţiile în valorile mobiliare de stat, obligaţiunile emise de administraţiile publice locale şi alte instrumente pe care le oferă piaţa de capital din Republica Moldova.

Numarul ziarului: 
Nr.12 (936) din 30 martie 2022