Flash

Argumente mai vechi şi mai noi în promovarea unui proiect bun pentru Moldova

Un top al ţărilor care au oferit asistenţă financiară R. Moldova clasează Japonia pe locul trei, cu peste 150 milioane de dolari SUA. Japonia este devansată doar de Statele Unite şi Uniunea Europeană, banii find oferiţi unor proiecte de natură diferită, iar sprijinul a vizat de foarte multe ori agricultura. De obicei, deciziile de finanţare sunt luate doar după ce grupuri de lucru sau misiuni de experţi ai Agenţiei de evaluare pentru cooperare internaţională vin la Chişinău pentru a studia şi pentru a acumula informaţie asupra domeniilor în care Japonia ar putea iniţia proiecte de asistenţă tehnică.

Problema cotei TVA pentru agricultură se coace odată cu caisele

Zilele acestea executivul urmează să răspundă unei interpelări depuse de către un deputat privind sumele TVA acumulate în cont de către producătorii agricoli în prima jumătate a anului curent. Interpelarea respectivă readuce în discuţie subiecte legate de cota optimă pe care ar trebui să o achite ca TVA agricultorii, constatându-se un gen de inechitate în raport cu una dintre cele mai importante ramuri ale economiei naţionale.

Seceta este cel mai tare argument în favoarea găsirii soluţiilor pentru a o preveni

Ploile care au umezit ultimele zile ale lunii mai nu au avut capacitatea de a amortiza efectele crizei de precipitaţii care s-a întins pe întreaga durată a iernii şi pe aproape toate lunile primăverii. E de constatat că seceta a avut puterea de a compromite o parte din culturile agricole, cerealiere în special, dar nu şi puterea de a ne mobiliza în vederea pornirii cel puţin a unui amplu proces de implicare în vederea extinderii suprafeţelor irigate. Când spunem implicare nu avem în vedere neapărat instituţiile statului abilitate cu funcţia de a decide, dar şi producătorul agricol.

Efectele coronacrizei: populaţia vinde mai puţin dolari şi euro

Efectele coronacrizei au un impact major asupra activităţii economice a Republicii Moldova. Or, pe lângă businessul care este în cădere, efectele se văd şi pe piaţa valutară în numerar, care în luna aprilie s-a redus cu 42% faţă de luna martie şi cu 60% comparativ cu perioada similară a anului precedent, potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Un altfel de consum

Consumul populaţiei nu va mai fi la fel, cum a fost în martie, când economia a fost oprită, multe întreprinderi au fost închise, iar mii de oamenii au rămas fără lucru şi veniturile s-au redus dramatic.

A fost făcut public raportul de activitate a CNPF pentru 2019

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a generalizat şi a prezentat Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului Raportul de activitate pentru 2019. Documentul reflectă principalele evenimente şi evoluţii aferente sectoarelor pieţei financiare nebancare, rezultatele activităţii Regulatorului în domeniul reglementării şi supravegherii, cu accent pe realizarea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru 2018–2022 şi priorităţile pentru următorul an.

În atenţia societăţilor pe acţiuni!

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor art. XXVII din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222) şi Hotărârii CNPF nr. 23/14 din 27.05.2020 (înregistrată la Ministerul Justiţiei la 27.05.2020, publicată în Monitorul Oficial din 29.05.2020), informează despre extinderea termenului de dezvăluire a informaţiei şi de prezentare a raportului anual de către toţi emitenţii de valori mobiliare până la 30 iunie 2020.

Când vorbim de preţul gazelor, nu este chiar corect să recurgem la o simplă comparaţie a două cifre

Deşi zilele acestea ne preocupă mai mult temperatura lunii iunie decât cea a caloriferelor din ianuarie, importanţa pe care o are asigurarea ţării cu gaze naturale ne permite să nu alegem neapărat anotimpuri mai potrivite. Corect e să urmărim cu atenţie evoluţia evenimentelor în acest domeniu şi să fim informaţi din surse care reflectă adevărata stare de lucruri.

Din fiecare leu investit, bancherii au câştigat 1,8 lei

La sfârşitul lunii martie, băncile moldoveneşti au câştigat 1,8 lei din fiecare leu investit din active şi 10,4 lei din fiecare leu investit din capital, fiind în descreştere cu 0,7 p.p. şi, respectiv, cu 4,2 p.p. comparativ cu sfârşitul anului precedent. Cele 11 bănci din R. Moldova au contabilizat un profit de 432 milioane de lei, cu 18% mai puţin în primele trei luni ale acestui an faţă de perioada similară a anului precedent, potrivit informaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Pagini

Subscribe to Flash