Ziua Internaţională a Educaţiei

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat 24 ianuarie drept Ziua Internaţională a Educaţiei, în scopul celebrării rolului central pe care educaţia îl are în construirea unei societăţi democratice, întemeiate pe cunoaştere şi competenţe.

Avem nevoie de educaţie pentru a contribui la dezvoltarea durabilă – iar aceasta se realizează prin pregătirea temeinică a generaţiilor, oferindu-le un set de competenţe şi abilităţi necesare pentru a face faţă provocărilor actuale.

Sectorul serviciilor financiare evoluează rapid, inovaţia şi globalizarea în acest domeniu permit accesul transparent la o gamă din ce în ce mai largă de produse şi servicii financiare, menită să răspundă unei diversităţi de nevoi şi împrejurări. Persoanele care au cunoştinţe în domeniul financiar vor putea selecta acele produse şi servicii financiare pe care le pot gestiona şi vor acorda atenţie avertismentelor privind potenţialele riscuri aferente acestora, vor putea să îşi recunoască propriile nevoi şi cum să aleagă din paleta de produse şi servicii disponibile, astfel încât alegerea să se potrivească nevoilor reale, să corespundă resurselor financiare personale şi să prezinte un nivel de utilitate ridicat.

În acest context, rolul educaţiei financiare este decisiv, cu impact pozitiv atât la nivel economic, cât şi social, iar Comisia Naţională a Pieţei Financia­re îşi propune ca educaţia financiară să devină un proiect de societate, un proiect naţional important.

Numarul ziarului: 
Nr.03 (978) din 25 ianuarie 2023