Vladimir Rusnac: Acţionarii inactivi ai băncilor şi companiilor de asigurări, scoşi la suprafaţă de CNPF

Interviu oferit ziarului Capital Market de către Vladimir Rusnac, director al Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare în cadrul CNPF

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a iniţiat campania de informare publică în scopul verificării integrităţii datelor din registrele acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurări ca urmare a reformării infrastructurii pieţei de capital şi creării Depozitarului central unic (DCU) de valori mobiliare în subordinea Băncii Naţionale a Moldovei. Vladimir Rusnac, director al Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare a CNPF susţine că este o precondiţie stabilită în Memorandumul cu FMI.

– De ce este nevoie de campania de informare publică?
– La sfârşitul anului 2016 Parlamentul a adoptat legea cu privire la Depozitarul central unic de valori mobiliare, instituţie care se preconizează să asigure evidenţa centralizată a acţionarilor societăţilor pe acţiuni înregistrate în Republica Moldova. În prezent, această funcţie este dispersată între 9 entităţi autorizate de CNPF, numite societăţi de registru şi care activează în acest domeniu de la formarea pieţei de capital din Republica Moldova.
Primele registre care urmează a fi transmise DCU vor fi cele ale acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurări, care numeric consti­tuie 27 entităţi cu licenţă în vigoare. În acest context, până la transmiterea registrelor nominalizate, legea DCU prescrie CNPF efectuarea unei campanii de informare publică care, consider, are menirea să ne asigure că datele din registrele acţionarilor sunt corecte şi aici mă refer în special la dreptul de proprietate asupra acţiunilor deţinute în bancă sau compania de asigurări, precum şi respectarea de către societăţile de registru, custozi, inclusiv emitenţii de valori mobiliare a legislaţiei cu privire la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare. Al doilea aspect pe care îl interesează pe legiuitor, presupun că este să identificăm acţionarii inactivi ai băncilor şi companiilor de asigurări pentru a le aduce la cunoştinţă informaţia despre acţiunile deţinute, a le actualiza datele de identificare şi, respectiv, a le permite să-şi valorifice drepturile de acţionar. Din informaţia de care dispun, circa 50% din acţionarii băncilor şi companiilor de asigurări nu participă la adunările generale, printre factorii principali se regăsesc date de identificare învechite, în special paşapoarte de tip sovietic, migraţia şi lipsa de interes.

– Care sunt băncile şi companiile de asigurări cu cei mai mulţi acţionari inactivi?
– Cei mai mulţi acţionari inactivi sunt la băncile şi companiile de asigurări cu cel mai mare număr de acţionari (Moldova-Agroindbank, Mold­indconbank, ASITO). Important este că, campania de informare publică se aplică doar băncilor şi companiilor de asigurări a căror licenţă de activitate este în vigoare.

– Ce presupune campania de informare publică?
– Campania de informare publică presupune difuzarea unui set pregătit de materiale informative (spoturi audio/video, comunicate/banere/pliante informative), prin diferite mijloace (TV, radio, ziare, reţele de socializare, pagini web, plasarea anunţurilor la oficii poştale, răspândirea pliantelor în rândurile populaţiei etc.), toate având ca scop aducerea la cunoştinţa publicului a mesajului campaniei iniţiate.
Campania de informare publică a fost lansată pe data de 18.12.2017 şi va dura până la 23.02.2017, perioadă în care va avea loc paralel notificarea de către bănci şi companiile de asigurări a acţionarilor săi privind verificarea şi confirmarea datelor din registrele acţionarilor. Este important de punctat că notificarea acţionarilor are loc urmare a depunerii de către colaboratorii CNPF a unui efort considerabil în vederea comparării datelor acţionarilor înscrise în registrele de evidenţă a acţionarilor la societăţile de registru şi custozi, cu informaţia din resursele informaţionale de stat, în special, Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al unităţilor de drept. În acest sens, notificările acţionarilor sunt expediate deja conform datelor de identificare actualizate.
Reieşind din cele expuse, vreau să atrag atenţia la un instrument important lansat de CNPF în acest scop. Este vorba despre linia telefonică gratuită (Call Centru) la care orice persoană interesată de procesul de notificare, verificare şi confirmare a datelor din registrele acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurări, va primi toată asistenţa necesară în vederea clarificării problemelor apărute şi paşii care urmează a fi întreprinşi.

– Cum vede CNPF finalitatea campaniei de informare publică?
– Urmare a campaniei de informare publică, CNPF îşi propune să vină cu anumite rezultate şi anume să identifice şi să soluţioneze problemele abordate de acţionarii băncilor şi companiilor de asigurări în procesul de verificare şi confirmare a datelor din registrele acţionarilor. Ca indicator de performanţă, CNPF îşi doreşte ca ponderea acţionarilor inactivi şi cu probleme să se reducă la minimum. Evident că, în cazul depistării neconcordanţelor în datele aferente acţionarilor, vor fi întreprinse toate măsurile necesare. În primul rând, va fi verificată toată baza legală disponibilă pentru efectuarea înscrie­rilor în registrele acţionarilor. Ulterior, pentru remedierea situaţiei, vor fi informate toate părţile la care au fost depistate aceste neconcordanţe, mă refer la toţi participanţii pieţei, de la acţionar la registrator, bancă, companie de asigurare etc. În cazul în care divergenţele nu vor fi soluţio­nate pe cale extrajudiciară, părţile urmează să se adreseze în instanţa de judecată.
În concluzie, consider că, la final, CNPF va emite anumite decizii cu privire la procesul care a fost demarat şi va informa toate autorităţile de resort.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.01 (725) din 10 ianuarie 2018