Veniturile acumulate de Fisc le-au depăşit pe cele de la Vamă, în ianuarie 2019

Serviciul Fiscal de Stat a acumulat la bugetul de stat, pe parcursul lunii ianuarie a acestui an, venituri în sumă de 1301,88 mln lei, cu o creştere de 11,4 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, Serviciul Vamal a colectat 1235,98 mln lei. “Asta ar însemna că dacă în anii trecuţi motorul creşterii veniturilor fiscale a fost Serviciul Vamal, în perioada 2018–2019 locomotiva creşterii veniturilor la bugetul de stat este Serviciul Fiscal de Stat”, a afirmat directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Igor Ţurcanu.

Directorul adjunct al SFS a menţio­nat, în cadrul unui interviu acordat agenţiei Moldpres, că această schimbare se datorează administrării fiscale eficiente, climatului mai favorabil pentru contribuabili, inclusiv reformei fiscale, instituirii cotei unice de 12 la sută la impozitul pe venit, precum şi luptei cu salariile în plic.

Igor Ţurcanu a precizat că pe parcursul anului 2018 au fost desfăşurate mai multe acţiuni pentru a combate fenomenul „salariilor în plic”, în urma cărora la bugetul de stat au fost calculate suplimentar plăţi în sumă de peste 42 mln lei. Pe de altă parte, reducerea cotelor la impozitul pe venit stimulează achitarea salariilor oficiale, a opinat Ţurcanu.

Sursa citată a adăugat că în ultimii ani, Fiscul a desfăşurat mai multe acţiuni pentru a sensibiliza cetăţenii că este mai corect să-ţi declari singur veniturile şi să achiţi impozitele, decât să fie aplicate măsuri de constrângere. Totodată, instituţia şi-a propus să asigure o administrare fiscală eficientă, să sporească nivelul de profesionalism al angajaţilor, să aplice un tratament corect faţă de contribuabilii şi să continue programul de conformare a acestora.

Potrivit datelor Ministerului Finanţelor, în anul 2018 veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 36 410,4 milioane lei, în creştere cu 7,3% (2 463,0 mln lei) faţă de anul 2017.

Pe site-ul instituţiei a fost plasat un raport care precizează că, pe parcursul anului 2018, cele mai mari venituri la bugetul de stat au fost acumulate de către Serviciul Vamal. Astfel, valoarea absolută a veniturilor administrate de către Serviciul Vamal a constituit 21 410,3 mln lei, cu 1 037,7 mln lei sau 5,1% mai mult comparativ cu anul 2017. În acelaşi timp, veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat s-au ridicat la 16 475,6 mln lei, fiind mai mari cu 15,1% (2 160,2 mln lei) faţă de anul 2017.

Din suma totală de venituri, încasările din impozite şi taxe au constituit 34 057,9 mln lei, cu 9,2% mai mult faţă de anul trecut. Încasările din impozite pe venit au alcătuit 6 865,9 mln lei, fiind realizate la nivel de 112,5% faţă de planul precizat. Comparativ cu anul 2017, acestea sunt mai mari cu 23,9 la sută (1 324,5 mln lei).

Veniturile administrate de către Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi/instituţii bugetare s-au cifrat la 1 036,7 mln lei, fiind executate în proporţie de doar 40%, faţă de planul precizat, drept motiv fiind neîncasarea granturilor, a veniturilor colectate şi a altor venituri.

Potrivit Ministerului Finanţelor, în anul 2018, cheltuielile şi activele nefinanciare ale bugetului de stat au constituit 38 685,1 mln lei. Comparativ cu anul 2017, cheltuielile s-au majorat cu 9,0%, gradul de executare faţă de planul precizat fiind de 92,1%, inclusiv:
– componenta de bază – 37 642,1 mln lei (96,8% faţă de planul precizat pe an);
– proiecte finanţate din surse externe – 1 043,0 mln lei (33,3% faţă de planul precizat pe an).

Comparativ cu anul 2017, acestea sunt mai mari cu 9,0 la sută (3 206,0 mln lei), dintre care:
– Servicii în domeniul economiei – cu 1 014,7 mil. lei;
– Protecţie socială – cu 782,4 mln lei;
– Învăţământ – cu 729,1 mln lei;
– Ordine publică şi securitate naţio­nală – cu 336,5 mln lei;
– Ocrotirea sănătăţii – cu 186,4 mln lei.

Executarea bugetului de stat, în anul 2018 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2274,7 mln lei, constituind 44,9% faţă de planul precizat (5 062,5 mln lei) sau cu 2787,8 mln lei mai mic, precizează Ministerul Finanţelor.

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 prevede venituri în sumă de 42,1 miliarde lei şi cheltuieli de 47,6 miliarde lei. Deficitul estimat este de 5,5 miliarde lei şi urmează a fi finanţat atât din surse externe, cât şi cele interne.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.07 (781) din 20 februarie 2019