Tendinţele şi evoluţiile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, au fost discutate în cadrul unui eveniment la Chişinău

Mai mult de 200 de participanţi, inclusiv reprezentanţi profesionişti ai pieţei financiare nebancare, autorităţi publice, experţi naţionali şi internaţionali, s-au reunit pe 26 ianuarie curent, la Chişinău, pentru a discuta cele mai noi tendinţe, dar şi de cele mai recente modificări legislative în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (AML/CFT).

Evenimentul a fost dedicat participanţilor profesionişti din sectorul asigurări/reasigurări şi de creditare nebancară, fiind organizat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în parteneriat cu Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova" (FSTA). 

Prezentă la eveniment, preşedintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, a menţionat în discursul său că, în economia contemporană, spălarea banilor este o ameninţare pentru întreaga comunitate internaţională. „Riscurile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului reprezintă o preocupare majoră pentru sistemul financiar şi pentru securitatea cetăţenilor. De aceea, considerăm combaterea spălării banilor drept un mijloc esenţial de luptă împotriva corupţiei şi a legalizării veniturilor ilicite”, a subliniat preşedintele CNPF.

La rândul său, Directorul Proiectului USAID FSTA, Matthew Macellaro, a enumerat inițiativele sprijinite în vederea îmbunătățirii transparenței și eficienței sistemului financiar din Moldova, prin implementarea unor soluții IT de ultimă generație, capacitarea personalului și ajustarea cadrului legislativ. „Fenomenul spălării banilor reprezintă un mare risc la adresa integrității și stabilității sectorului financiar. Iată de ce, consolidarea capacităților de asigurare a conformității cu cerințele AML/CFT constituie o prioritate pentru proiectul nostru și suntem determinați să continuăm să sprijinim autoritățile și companiile din sectorul financiar în lupta contra spălării banilor", a punctat Matthew Macellaro.

Agenda instruirii a inclus paneluri de discuţii şi prezentări pe marginea mai multor subiecte de actualitate. În cadrul primei sesiuni, reprezentanţi ai CNPF, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Băncii Naţionale a Moldovei au discutat despre evoluţiile care se prefigurează în reglementarea AML/CFT în 2023.

În particular, şefa Serviciului stabilitate şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din cadrul CNPF, Ecaterina Popa, a făcut o prezentare în care s-a referit la situa­ţia actuală şi tendinţele în domeniul AML/CFT.

Potrivit reprezentantului CNPF, ajustarea cadrului normativ la standardele internaţionale reprezintă o preocupare continuă pentru autorităţile naţionale. Astfel, urmare a amendamentelor la Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, se va acorda o atenţie sporită continuării dialogului cu entităţile raportoare, prin sporirea eficacităţii, cooperarea naţională şi internaţională, dezvoltarea mecanismului naţional de supraveghere a entităţilor raportoare şi alte domenii de interes.

Responsabila CNPF a făcut referire la Legea nr. 308/2017 şi a menţionat că „autoritatea cu funcţii de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare nebancare, are drept obiectiv diminuarea riscurilor spălării banilor şi finanţării terorismului în vederea asigurării protecţiei sistemului financiar non-bancar de tentative de utilizare a acestuia în scopuri ilicite”.

În acest sens, CNPF a elaborat modificări la Regulamentul privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea nr. 38/1/2018. Printre amendamentele propuse se numără: măsuri de precauţie privind clientela, inclusiv privind abordarea bazată pe risc în activitatea entităţii raportoare, identificarea corespunzătoare a persoanelor împuternicite de a reprezenta clienţii entităţii raportoare, verificarea cunoştinţelor persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea măsurilor de cunoaştere a clienţilor pentru a se asigura de faptul că sunt pregătite în mod adecvat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.

Totodată, în procesul de elaborare a modificărilor cadrului normativ, reieşind din adresările participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, precum şi având în vedere experienţa şi recomandările colegilor din România şi Polonia, au fost introduse cerinţe privind informaţiile minime ce urmează a fi colectate în vederea identificării beneficiarului efectiv al clientului entităţii raportoare, precum şi a persoanei fizice care reprezintă clientul.

De menţionat că, actualmente standardele internaţionale pun un accent sporit pe abordarea bazată pe risc în activitatea entităţii raportoare, precum şi clasificarea clienţilor potrivit riscurilor asociate. Astfel, CNPF a venit cu următoarele clarificări privind modul de aplicare a mecanismului dat pentru entităţile raportoare, care:
– actualizează Programele proprii ce ţin de prevenirea spălării banilor ca urmare a extinderii gamei de produse şi servicii, structura organizatorică, modificări ale evaluării riscurilor;
– iau în considerare acţiuni de atenuare a riscului, inclusiv prin ajustarea nivelului şi intensităţii monitorizării şi prin oferirea unor produse şi servicii financiare care restricţionează capacitatea utilizatorilor de a le abuza în scopuri de infracţiuni financiare;
– actualizează profilurile de risc al clienţilor, în cazul modificărilor ce privesc informaţiile despre client, oferta de produse şi servicii adresate acestuia, precum şi a modificărilor în comportamentul tranzacţional al clientului;
– pot stabili limite valorice pe categorie de client, produs sau tranzacţie, categorii de tranzacţii derulate în relaţie cu diferitele categorii de clienţi;
– se vor asigura că angajaţii săi pot identifica tranzacţiile suspecte pe baza unor indicatori specifici prevăzuţi de actele normative aferente speţei.

În context, Ecaterina Popa a ţinut să precizeze că amendamentele îna­intate asigură conformarea cu Recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), inclusiv privind jurisdicţiile cu risc sporit, care obligă entitatea raportoare să aplice măsuri de precauţie sporită în relaţiile de afaceri cu clienţii din jurisdicţiile stabilite de către FATF, iar în funcţie de alte circumstanţe relevante, entitatea raportoare urmează să întreprindă şi alte acţiuni de diminuare a riscului. La fel, se propune verificarea cunoştinţelor persoanelor responsabile de aplicarea măsurilor de cunoaştere a clienţilor pentru a se asigura de faptul că sunt pregătite în mod adecvat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.

De asemenea, şefa subdiviziunii de profil din cadrul CNPF, a punctat că proiectul de modificare a Regulamentului sus-menţionat a fost supus consultărilor publice şi remis spre avizare părţilor interesate. Corespunzător, CNPF urmează să definitiveze proiectul şi să aprobe modificările propuse.

*Notă: Evenimentul din 26 ianuarie curent a încheiat programul de instruiri în domeniul AML/CFT, lansat de CNPF în parteneriat cu Proiectul USAID FSTA în februarie 2022. Ciclul de instruiri, compus din trei module, a fost conceput cu scopul de a consolida capacităţile entităţilor raportoare de a preveni şi combate în mod eficient infracţiunile financiare, prin prezentarea celor mai bune practici AML/CFT şi împărtăşirea expertizei deţinute de reputaţi specialişti în domeniu. La finalul evenimentului, în cadrul unei ceremonii festive, participanţii celor trei module de instruire au primit certificate.

Materialul a fost pregătit în baza prezentării făcute de şefa Serviciului stabilitate
şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului CNPF,
Ecaterina Popa

Numarul ziarului: 
Nr.04 (979) din 1 februarie 2023