Sumarul tranzacţiilor bursiere din ianuarie

Sumarul tranzacţiilor bursiere din ianuarie

Volumul tranzacţiilor bursiere în luna ianuarie a constituit 13,1 mil. lei, depăşind de circa 5 ori volumul lunii ianuarie a anului precedent (2,6 mil. lei). În total au fost înregistrate 68 tranzacţii cu valorile mobiliare a 21 societaţi pe acţiuni.

Volumul total s-a divizat pe secţii în modul următor: Secţia de Bază – 93,24% şi Secţia Tranzacţiilor Directe – 6,76%.

Primul loc după volum aparţine tranzacţiilor efectuate pe piaţa interactivă a Bursei (Secţia de Bază) – 12,2 mil. lei. În total au fost efectuate 47 tranzacţii cu acţiunile a 11 emitenţi. Cea mai mare parte din volum a revenit tranzacţiilor cu acţiunile ordinare nominative „Banca de Economii” (12,1 mil. lei). Acţiunile „Moldova-Agroindbank” au continuat să se tranzacţioneze la preţul de 1100 lei. Preţul de piaţă al acţiunilor „Moldindconbank” a scăzut cu 2 lei şi a constituit 104 lei. Preţul acţiunilor societăţii din Cahul „Orizontul-Lux” s-a micşorat de la 2 lei pînă la 1 leu. Cele mai tranzacţionate au fost acţiunile companiei din Chişinău „Dalia” (25 tranzacţii la preţul de 20 lei).

În Secţia Tranzacţiilor Directe au fost înregistrate tranzacţii cu pachete unice prin intermediul licitaţiilor cu strigare, oferte publice pe piaţa secundară, tranzacţii în conformitate cu condiţiile speciale şi vînzarea acţiunilor ce aparţin unităţilor administrativ-teritoriale.

Prin intermediul licitaţiilor cu strigare (pachete unice) au fost realizate acţiunile a 7 emitenţi în sumă de 516,5 mii lei. Ca pachet unic au fost vîndute 22,83% din acţiunile companiei din Orhei „Coloana auto 2811” la preţul de 10,15 lei per acţiune. Preţul acţiunilor companiei din Chişinău „Întreprinderea de transporturi auto nr. 1” a rămas stabil la nivelul de 10 lei.

În cadrul ofertei publice ofertantul SRL „Moldprodinvest” a procurat 15,06% din acţiunile societăţii „Întreprinderea pentru colectarea cerealelor din Rediul-Mare” cu 10 lei per acţiune. De asemenea, ofertantul Macari Valeriu a procurat 22,46% din acţiunile companiei „Automobilist-Bălţi” la preţul de 0,50 lei per acţiune.

A fost efectuată o tranzacţie de vînzare a acţiunilor ce aparţin unităţilor administrativ-teritoriale. Primăria s. Crişcăuţi raionul Donduşeni a vîndut pachetul de 1,94% din acţiunile companiei „Întrerpinderea de reparaţie şi deservirea tehnicii” la preţul de 14 lei per acţiune.

În conformitate cu condiţiile speciale a fost înregistrată o tranzacţie de cumpărare-vînzare a 23,66% din acţiunile companiei „RTS-Spicuşor” la preţul de 0,50 lei per acţiune.

Lista valorilor mobiliare, înregistrate la Bursă la finele lunii ianuarie a fost constituită din 1008 societăţi pe acţiuni, inclusiv 11 companii înscrise la Cota Bursei.

La negocierile lunii ianuarie au participat 10 Membri ai Bursei. Din aceştia, poziţiile de lider au ocupat:

• după volumul tranzacţiilor (24,3 mil. lei) – „Victoriabank”;

• după numărul tranzacţiilor efectuate (68 tranzacţii) – „Gest-Capital”;

• după numărul emitenţilor tranzacţionaţi (4 emitenţi) – „Gest-Capital”, „Broker M-D” şi „Brokwest”.

Informaţii mai detaliate privind cererea şi oferta, preţurile de piaţă, statistica tranzacţiilor bursiere, precum şi lista companiilor de brokeri pot fi găsite pe site-ul Bursei de Valori a Moldovei (www.moldse.md) sau la tel. 022-27-54-20.

Informaţia privind negocierile este publicată: săptămânal în ziarul “Capital-Market”, lunar în buletinul informativ al bursei “Bursa de Valori a Moldovei” (indice la “Poşta Moldovei” – 31882).

Bursa de Valori a Moldovei

Numarul ziarului: 
Nr.08 (479) din 27 februarie 2013