Specificul tranzitului şi transportării gazelor naturale

Implementarea Pachetului energetic III al UE în R. Moldova se apropie de final. Acesta presupune asigurarea independenţei financiare şi juridice a întreprinderii de transport a gazelor naturale, precum şi accesul liber la reţea a tuturor participanţilor pieţei gazelor, inclusiv a consumatorilor. Nu în ultimul rând, acest fapt va viza fluxurile de tranzitare a gazelor şi formarea preţurilor pentru acest serviciu, reieşind din principiul tarifar „intrare-ieşire”. Despre aceste momente puteţi afla din interviul acordat de membrul Consiliului de Administraţie al SA „Moldovagaz” şi şeful Direcţiei economico-financiare a întreprinderii, Alexandr Şevciuc.

– Volumul gazelor naturale care tranzitează teritoriul R. Moldova a scăzut considerabil în ultimii ani. Totodată, în mai multe mass-media au fost prezentate cifre ale pierderii directe în mărime de 60 milioane de dolari. Corespund aceste date realităţii?

– Conform contractului dintre SAP „Gazprom” şi SA „Moldovagaz”, preţul serviciilor de transportare a gazelor naturale în regim de tranzit pe teritoriul R. Moldova constituie 3 dolari SUA pentru o mie de metri cubi la 100 de kilometri de distanţă. Pe malul drept al Nistrului din punct de vedere tehnic, serviciul este prestat de către întreprinderea de transport a gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz”. La rândul său, tranzitul pe malul stâng al Nistrului este asigurat de către compania SRL „Tiraspoltransgaz”.

În acest context, veniturile aferente transportării gazelor naturale în regim de tranzit, în conformitate cu contractul dintre SAP „Gazprom” şi SA „Moldovagaz”, nu aparţin SA „Moldovagaz”, ci în proporţii egale sunt repartizate întreprinderilor SRL „Moldovatransgaz” şi SRL „Tiraspoltransgaz”. În perioada 2016-2019, volumul gazelor naturale transportate în regim de tranzit constituia în medie 16,75 miliarde de metri cubi anual. Astfel, veniturile fiecărui operator de reţea au constituit în medie 24,5 milioane dolari SUA sau 446,8 milioane de lei anual.

În aceleaşi timp, cheltuielile operaţionale şi de altă natură ale companiei SRL „Moldovatransgaz” pentru efectuarea tranzitării gazelor naturale au constituit în medie 266,3 milioane de lei anual. Însă este de menţionat că, diferenţa financiară în mărime de 180,5 milioane de lei a fost direcţionată spre diminuarea tarifului mediu de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii finali, conform cerinţelor legislaţiei R. Moldova.

În general, diminuarea volumului gazelor naturale transportate în regim de tranzit pe teritoriul R. Moldova este cauzat de mai mulţi factori. În primul rând, darea în exploatare în anul 2019 a gazoductului TANAP. Un rol important a jucat apariţia în această regiune a volumelor suplimentare de gaze naturale, inclusiv a celor lichefiate. Este de menţionat şi factorul diminuării consumului de gaze pe fundalul pandemiei de coronavirus de tip nou.

La fel, la începutul anului 2020 a fost dat în exploatare gazoductul „Turkish stream”, care i-a permis SAP „Gazprom” să reducă considerabil cheltuielile de transportare a gazelor naturale spre Balcani. Diversificarea furnizărilor şi apariţia itinerarelor noi de gaze naturale pe tronsonul de Sud vor influenţa şi în viitor volumele de gaze naturale pe culoarul tradiţional Transbalcanic prin teritoriul Ucrainei, R. Moldova, României şi Bulgariei.

– Este posibil să fie compensată scăderea considerabilă a fluxurilor de gaze prin teritoriul ţării şi, respectiv, a veniturilor din partea acestui serviciu şi graţie căror instrumente?

– Implementarea deplină a Pachetului energetic III al UE va permite ca partea moldovenească a sistemului de transportare a gazelor naturale spre Balcani şi în regim de revers să devină competitivă. Aceste reguli presupun, la fel, asigurarea accesului egal la reţelele de transport ale tuturor consumatorilor şi furnizorilor de gaze naturale. În acest sens, este necesar de menţionat şi implementarea Legii „cu privire la gazele naturale”, aprobată în anul 2016, în care este stipulată asigurarea accesului la reţelele de transport şi distribuţie.

Importantă este stabilirea tarifelor transparente conform metodei „intrare-ieşire”, care va exclude atât subvenţionarea încrucişată şi va permite stabilirea unui preţ competitiv, cât şi sporirea interesului traderilor regionali de gaze naturale, inclusiv din Ucraina, România şi alte ţări UE. Metodologia propriu-zisă de calcul, aprobarea şi aplicarea tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale a fost aprobată în anul 2019 şi a intrat în vigoare în februarie 2020, iar în timpul apropiat urmează să fie aprobate şi tarifele pentru metoda „intrare-ieşire”.

– În anul 2019, tariful pentru transportarea gazelor naturale a crescut de câteva ori. Din ce cau­ză a avut loc această creştere şi care sunt efectele financiare ale acesteia?

– Într-adevăr, tarifele în vigoare pentru serviciul de transport al gazelor naturale au fost aprobate de către Consiliul de Administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în decembrie 2019. E de menţionat că ANRE a aprobat indicii tarifelor provizorii pentru transportarea gazelor naturale la serviciile oferite de către SRL „Moldovatransgaz”, care sunt aplicate până la aprobarea tarifelor calculate în baza condiţiilor metodologice noi. Tarifele respective divizează cheltuielile intersectate şi exclud subvenţionarea încrucişată, aplicată până nu demult. Acestea sunt aprobate separat pentru utilizatorii sistemului de transport a gazelor naturale din R. Moldova şi alţi utilizatori, inclusiv fluxurile transfrontaliere, de tranzit în regimul standard şi cel de revers.

Conform metodologiei precedente, tariful pentru serviciile de transportare a gazelor naturale a fost stabilit în baza venitului reglementat, aferent unui an calendaristic reglementat, recunoscut de ANRE. Acesta urmează să acopere toate cheltuielile operatorului sistemului de transport pe baza tarifelor reglementate şi să asigure obţinerea unui nivel rezonabil de rentabilitate.

În procesul de stabilire a tarifului pentru serviciul de transport al gazelor naturale, venitul reglementat este divizat la volumele anuale prognozate de transportare a gazelor naturale, respectiv, cu cât acestea sunt mai mici, cu atât este mai ridicat tariful. Astfel, în anul 2018 tariful a fost calculat reieşind din volumele totale prognozate în mărime de 19,948 miliarde de metri cubi.

Totodată, tarifele în vigoare sunt stabilite reieşind din volumele prognozate în mărime de 2,363 miliarde de metru cubi, inclusiv consumul intern şi tranzitul. Astfel, tariful a crescut de la 32,32 de lei până la 251,67 de lei pentru o mie de metri cubi pentru transportarea acestuia consumatorilor din R. Moldova şi până la 205,55 de lei pentru o mie de metri cubi la fiecare 100 de kilometri pentru transportarea gazelor naturale în regim standard de tranzit.

– Recent, în domeniul gazelor naturale al R. Moldova a fost introdus principiul „punctul de intrare-ieşire” a gazelor naturale. Din ce considerent a fost necesar acest lucru şi în ce constă principala deosebire de modelul precedent, care presupunea formarea tarifului de transportare în baza metodei „marcă poştală”?

– După cum am menţionat anterior, necesitatea introducerii tarifelor la transportarea gazelor naturale conform modelului „intrare-ieşire” presupune excluderea subvenţionării transportării gazelor naturale pentru consumatorii din R. Moldova şi tronsonului de tranzit, precum şi a subvenţionării tarifului mediu pentru consumatorii finali din veniturile de transport al gazelor naturale.

Astfel, diferenţa esenţială dintre principiile de formare a tarifelor în baza metodelor „marca poştală” şi de tip „intrare-ieşire” constituie faptul că cheltuielile operatorului de reţea de transport vor fi acoperite de către utilizatorii care o folosesc, cu excluderea totală a subvenţionării încrucişate a tuturor tipurilor de transport a gazelor naturale.

– Implementarea Pachetului energetic III al UE presupune asigurarea independenţei financiare şi juridice a companiei de transport a gazelor naturale. Oare nu va genera acesta dificultăţi financiare?

– SA „Moldovagaz” şi SRL „Moldovatransgaz” sunt la etapa implementării finale a condiţiilor Legii „cu privire la gazele naturale” în partea executării condiţiilor de separare juridică a companiei de transport a gazelor naturale.

În partea ce ţine de stabilitatea financiară a SRL „Moldovatransgaz”, mai mulţi ani consecutiv este aprobat un buget al companiei, care este bazat pe cheltuielile şi veniturile reale, aprobate de către ANRE, ceea ce a permis să fie diminuate pierderile acumulate ale întreprinderii şi să fie atins scopul de a obţine un profit constant. Stabilitatea financiară a întreprinderii în viitor va depinde direct de calitatea managementului operatorului de transport de reţea şi a politicii tarifare coerente.

Totodată, în contextul implementării noilor reguli de piaţă şi a metodologiei tarifare noi, SRL „Moldovatransgaz” a manifestat o activitate de anvergură pentru promovarea serviciilor sale. La momentul actual sunt semnate 16 contracte cu traderii internaţionali pentru transportarea gazelor naturale în anul 2021 pe teritoriul R. Moldova a peste 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale. La fel este necesar de menţionat că volumele prognozate vor fi utilizate în cadrul calculului tarifelor conform metodologiei noi. Acest fapt va permite, la rândul său, să fie diminuate preţurile în vigoare de tranzitare şi va creşte atractivitatea tronsonului Transbalcanic de gaze naturale.

Oleg Spiridonov

Numarul ziarului: 
Nr.02 (876) din 20 ianuarie 2021