Specialişti din cadrul CNPF au avut întrevederi la instituţiile din domeniul financiar din Germania

În vederea urmăririi obiectivelor sale constante de dezvoltare şi susţinere a unei pieţe de capital durabile şi care să constituie un pilon al dezvoltării macroeconomice, un grup de specialişti din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), condus de preşedintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, a avut, pe parcursul săptămânii trecute, la Frankfurt, o serie de întâlniri la Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară şi la alte instituţii din domeniul financiar, precum: Banca Federală a Germaniei, Agenţia Financiară Germană, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară şi Bursa de Valori din Frankfurt.

În acest context, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectivului general de dezvoltare sustenabilă a pieţei de capital, delegaţia CNPF în Germania a beneficiat de discuţii, schimb de opinii şi prezentări cu privire la preluarea bunelor practici existente pe pieţele de capital europene.

Preşedintele CNPF a subliniat însemnătatea cooperării dintre cele două autorităţi, a schimbului de informaţii şi de experienţă pe care le acordă Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară, prin asistenţa de instruire şi consultanţa în domeniu, acordate specialiştilor CNPF.

Dialogul cu partenerii din Germania a fost unul foarte constructiv, angajaţii CNPF având ocazia să facă schimb de experienţă în ceea ce priveşte evoluţia pieţei de capital, a organismelor de plasament colectiv şi a fondurilor de pensii facultative şi să se informeze cu evoluţia şi particularităţile de funcţionare a acestor sectoare în Germania.

De asemenea, în cadrul întâlnirilor au fost stabilite relaţii de colaborare cu Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) în vederea schimbului de informaţii, precum şi organizării unor instruiri pentru specialiştii CNPF în domeniile pieţei de capital, organismelor de plasament colectiv şi a fondurilor de pensii facultative.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.22 (946) din 8 iunie 2022