Soluţii privind automatizarea proceselor de emitere a poliţelor RCA

Participanţii profesionişti la piaţa de asigurări s-au întrunit luni, 15 mai curent, într-o şedinţă de lucru la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în cadrul căreia au discutat aspecte ce vizează utilizarea Sistemului Informaţional Automatizat (SIA) RCA DATA.

Întrunirea a fost organizată cu scopul de a prezenta soluţia privind automatizarea proceselor de emitere a poliţelor RCA, fără intervenţia factorului uman.

De asemenea, şedinţa a servit drept prilej pentru a efectua un schimb de opinii între autoritatea de supraveghere şi participanţii profesionişti la piaţa de asigurări, de a examina deficienţele existente şi de a identifica soluţii pentru îmbunătăţirea schimbului de date în procesul de gestionare a SIA RCA DATA.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.19 (994) din 17 mai 2023