Solidaritate şi consens societal

Apelul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare către organizaţiile de creditare nebancară

Prin prezenta, având în vedere circumstanţele la originea cărora se află un cumul de factori asociaţi crizei sanitare, cu impact socio-economic, Comisia Naţională a Pieţei Financiare sensibilizează atenţia factorilor decizionali – participanţi profesionişti ai pieţei de creditare nebancară, asupra următoarelor.

În primul rând, autoritatea de supraveghere non-bancară face apel la bună-credinţă, discernământ şi solidaritate în imperativul conjugării eforturilor pieţei pentru a răspunde la iniţiativele autorităţilor statului privind măsurile complexe de combatere şi atenuare a efectelor crizei pandemice – în cazul OCN, raportul acestora cu beneficiarii de credite nebancare/leasing financiar (persoane fizice şi/sau juridice).

În al doilea rând, CNPF îndeamnă fondatorii şi administratorii OCN să manifeste toleranţă în relaţiile cu debitorii datornici, să se abţină în perioada stării de urgenţă în a exercita presiuni (prin diverse şi excesive metode) asupra cetăţenilor care se află în imposibilitate financiară de a-şi onora obligaţiile contractuale.

În susţinerea celor evocate, CNPF solicită OCN organizarea cât mai curând posibil a implementării efective a prevederilor Hotărârii nr. 13/5 din 24.03.2020 privind unele măsuri de atenuare a efectelor crizei epidemiologice.

Astfel, aplicarea înlesnirilor la plată (anularea penalităţilor şi/sau a dobânzilor de întârziere) pentru creditele nebancare/leasingul financiar existent, se efectuează în cazul în care nu sunt achitate de către debitor/locatar plăţile conform graficului în perioada 17.03.2020 – 30.06.2020. În acest sens, OCN vor menţine în perioada de până la 30.06.2020 provizioanele pentru pierderi la activele respective, corespunzător clasificării la situaţia din 17 martie curent.

Prelungirea/renegocierea contractelor de credit/leasing financiar aferente plăţilor neachitate de beneficiari în perioada 17.03.2020 – 30.06.2020, prezumă. Operarea modificărilor în privinţa termenelor de scadenţă a plăţilor – în perioada până la 31.08.2020 – se va efectua prin intermediul acordurilor bilaterale sau deciziilor unilaterale care nu măresc obligaţia pecuniară a debitorului/locatarului. A se reţine, că modificarea contractelor de rigoare nu va rezulta cu (re)clasificarea creditelor/leasingului financiar printr-o definire a acestora într-o categorie, una mai severă.

Diminuarea dobânzilor anuale efective aferente perioadei 17.03.2020 – 31.05.2020, urmează a fi însoţită regulamentar de proceduri aferente evaluării şi gestionării pe măsură a riscurilor adiţionale. Astfel, în cazul reducerii dobânzilor anuale efective (cu cel puţin 5 puncte procentuale) şi neaplicării penalităţilor sau dobânzilor de întârziere corespunzător perioadei enunţate, va permite OCN să menţină provizioanele pentru pierderi la creditele respective acordate, potrivit clasificării efectuate la situaţia din 17.03.2020, pentru un termen de până la 31.12.2020.

Corespunzător Hotărârii CNPF nominalizate (nr. 13/5 din 24.03.2020), este necesar de avut în vedere că la determinarea stării de expirare a creditelor ajustate, în cazul raportării la biroul istoriilor de credit, urmează a se călăuzi de circumstanţele ce derivă din acţiunile OCN întreprinse în perioada de gestionare a situaţiei de criză. Adiţional speţei, specificăm că derogările stipulate în decizia CNPF nu sunt aplicabile în cazul creditelor acordate debitorilor după 17.03.2020, respectiv actul normativ prenotat nu vizează subiectul clasificării creditelor acordate debitorilor în categorii mai favorabile, decât cele existente la data de 17 martie curent.

În această ordine de idei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare reiterează relevanţa şi oportunitatea acceptării de către organizaţiile de creditare nebancară a unei abordări individuale – în raport cu fiecare beneficiar de servicii financiare prestate – acordării de facilităţi/înlesniri, prin neaplicarea penalităţilor sau a dobânzilor de întârziere şi o eventuală prelungire/renegociere a contractelor respective aferente plăţilor neachitate atât de către beneficiari persoane fizice, cât şi juridice în perioada declarată drept stare de urgenţă.

În contextul celor sesizate, autoritatea de supraveghere non-bancară rezumă prin a încuraja, în spirit de consens societal, o comunicare şi o conduită decentă în procesul de intermediere financiară între creditori şi debitori, relaţiile fiind redimensio­nate pe încredere şi responsabilitate reciprocă.

Notă: informaţiile adiţionale speţei pot fi vizualizate la https://www.cnpf.md/ro/decisions

Numarul ziarului: 
Nr.12 (836) din 1 aprilie 2020