Semnal pozitiv pentru economia ţării: Republica Moldova a revenit la nivelul de dinaintea războiului datorită rezilienţei sale

Agenţia de rating Moody’s a avansat perspectiva (outlook-ul) Republicii Moldova, de la negativ la stabil, şi a păstrat ratingul la B3. Această schimbare semnificativă acordată ţării noastre reflectă progresele notabile în gestionarea aspectelor economice şi financiare ale ţării. Trecerea de la perspectiva negativă la cea stabilă indică faptul că agenţia are acum încredere că Republica Moldova a reuşit să depăşească unele din provocările majore cu care s-a confruntat în trecut şi că există semne de îmbunătăţire pe termen mediu în ceea ce priveşte stabilitatea economică.

În aprilie 2022, agenţia de rating Moody’s a coborât perspectiva ratingului B3 la negativ ca urmare a invaziei ruseşti. În mai 2022, viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Dumitru Alaiba, a avut discuţii intense cu analiştii Moody’s, la Londra, unde a participat la cea mai mare conferinţă pentru ţările frontiere (frontier markets) organizată de către JP Morgan. Vicepremierul Dumitru Alaiba a argumentat că Moldova va putea face faţă presiunilor externe, beneficiind de susţinerea puternică a partenerilor de dezvoltare. Totodată, cadrul instituţional s-a îmbunătăţit semnificativ în ultima perioadă.

În iunie 2023, secretarul de stat al Ministerului Finanţelor, Ion Gumene, a avut o altă rundă de discuţii cu analiştii Moody’s la Londra. Ion Gumene a demonstrat că Republica Moldova a fost rezilientă din punct de vedere energetic şi economic pe parcursul războiului datorită partenerilor internaţionali. În plus, statutul de ţară candidat la UE şi determinarea autorităţilor de a accelera procesele de aderare va impulsiona reformele structurale.

Moldova a făcut progrese semnificative în domeniul energiei

Moody’s notează că rezilienţa energetică a Moldovei s-a dovedit a fi mai puternică decât se aştepta, beneficiind de sprijin tehnic şi financiar semnificativ din partea instituţiilor internaţionale. Faptul că autorităţile au constituit rezerve externe de stocare a gazelor, în baza facilităţii de împrumut acordată de BERD, a oferit şi va oferi în continuare o pernă de siguranţă. În plus, sincronizarea cu reţeaua electrică europeană ENTSO-E a permis Moldovei să importe energie electrică din UE, deşi capacitatea este încă restrânsă. Eforturile continue de îmbunătăţire a infrastructurii electrice, inclusiv dezvoltarea planificată a unei noi linii electrice de înaltă tensiune cu România până în 2025, ar îmbunătăţi semnificativ rezilienţa energetică a Moldovei. Totuşi, Moody’s evaluează sectorul energetic al Republicii Moldova ca unul vulnerabil din cauza energiei electrice importate din regiunea transnistreană şi posibilelor întreruperi în cazul deteriorării infrastructurii energetice ucrainene.

Susţinerea partenerilor va accelera recuperarea economică şi investiţiile

Moody’s se aşteaptă că susţinerea partenerilor internaţionali va contribui la redresarea economică, va atenua riscurile de lichiditate şi va stimula impulsul reformelor. UE s-a angajat să mobilizeze până la 1,6 miliarde EUR, parte a planului economic şi de investiţii, care va contribui la sprijinirea investiţiilor. Moody’s estimează că activitatea economică va rămâne volatilă şi slabă în 2023, dar creşterea economică va fi aproape de 4% în 2024.
Agenţia anticipează că deficitul bugetar general al guvernului va atinge aproximativ 6% din PIB în 2023 şi va rămâne ridicat din motiv că guvernul încearcă să reorienteze politica fiscală către îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare. Drept urmare, datoria guvernamentală va creşte până la aproximativ 37% din PIB în 2024, conform Moody’s. Totuşi, aceasta va rămâne mai mică decât media ţărilor cu acelaşi rating B.

Moody’s remarcă că progresele treptate privind reformele structurale continuă, susţinute de faptul că Moldova a primit statutul de candidat la UE. În ciuda mediului geopolitic foarte dificil, guvernul face progrese cu privire la cele nouă criterii de reformă, care trebuie îndeplinite pentru a deschide negocierile oficiale de aderare la UE.

Planul guvernului de a ameliora ratingul ţării

Autorităţile consideră că ratingul Republicii Moldova poate fi ameliorat cel puţin la B2, o treaptă mai sus decât rating-ul actual B3. Conform raportului Moody’s din februarie 2023, indicatorii macroeconomici şi instituţionali folosiţi în metodologia de compunere a ratingurilor, semnalează o paletă a ratingului între B1 şi B3. Totuşi, evaluarea curentă de B3 rămâne din cauza percepţiei riscurilor politice înalte, deschiderea limitată a contului de capital şi eficienţă instituţională slabă.

Prin urmare, guvernul planifică să accelereze reformele structurale prin întărirea capacităţilor instituţii­lor statului, reforma justiţiei şi implementarea măsurilor ce ar duce la ireversibilitatea cursului european. În plus, autorităţile au obiectivul de a integra Moldova în pieţele financiare internaţionale prin: susţinerea mai multor companii cu capital de stat şi privat de a accesa bursele regionale şi internaţionale, atragerea mai multor investitori străini în valorile mobiliare de stat prin conectarea cu sistemele Clearstream şi Euroclear şi emiterea unei euroobligaţiuni, ce ar finanţa proiecte de infrastructură de importanţă strategică.

În plus, Guvernul îşi doreşte să angajeze încă cel puţin o agenţie de rating, ce ar ameliora ratingul ţării şi participa la conferinţele internaţionale pe pieţele financiare pentru a îmbunătăţi percepţia riscurilor de ţară a Moldovei.

Toate acestea vor putea atinge obiectivul guvernului de a obţine o schimbare a perspectivei din stabilă în pozitiv din partea Moody’s şi, ulterior, o îmbunătăţire a ratingului la B2.

Agenţia de rating Moody’s Investors Service, cunoscută mai simplu ca Moody’s, este una dintre cele mai renumite agenţii de rating financiar şi de credit din lume. Aceasta furnizează evaluări independente privind solvabilitatea şi calitatea creditului pentru emitenţii de obligaţiuni corporative şi guvernamentale, precum şi pentru instituţii financiare. Ratingurile Moody’s au un impact semnificativ în lumea financiară, în special în deciziile de investiţii şi împrumuturi.

www.mded.gov.md

Numarul ziarului: 
Nr.34 (1009) din 30 august 2023