Sectorul de creditare nebancară şi-a încetinit ritmul de creştere în anul 2022

Organizaţiile de creditare nebancară (OCN) şi Asociaţiile de Economii şi Împrumut (AEÎ), autorizate şi reglementate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), au acordat pe parcursul anului 2022 un volum total de împrumuturi şi leasing financiar în valoare de 11,9 mlrd. lei, fiind constatată o descreştere cu 92,9 mln. lei în comparaţie cu anul 2021 şi, în premieră, este înregistrată o scădere a volumelor după perioada postpandemică.

Trendul de încetinire a creditării nebancare s-a accentuat în special în a doua parte a anului 2022, odată cu intrarea în vigoare la 1 septembrie 2022 a Regulamentului privind cerinţele de creditare responsabilă aplicate organizaţiilor de creditare nebancară (Hotărârea CNPF nr. 20/5/2022), care prevede criterii exprese aferente modului de evaluare a bonităţii consumatorului în scopul neadmiterii supraîndatorării acestuia. Ca rezultat, creditele nebancare/leasing financiar acordate în trimestrele III şi IV ale anului trecut au consemnat o descreştere cu 5,9% şi, respectiv, cu 24,4% faţă de aceleaşi perioade ale anului 2021.

A se nota că în condiţiile implementării noilor cerinţe (01.09.2022–31.12.2022), creditorii nebancari şi-au reajustat modelele de afaceri, orientându-şi activitatea de creditare spre clienţi persoane juridice, aceştia înregistrând o creştere cu 21,1%, iar volumul sporind cu 13,8%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Consecvent, în perioada de referinţă, creditele de consum s-au diminuat cu 29,4%, numărul de persoane fiind în descreştere cu 40,1%.

În acelaşi timp, valoarea totală a activelor deţinute de întregul sistem de creditare nebancară (AEÎ şi OCN) a înregistrat valoarea de 15,5 mlrd. lei, inclusiv activele deţinute de OCN au însumat aproximativ 14,3 mlrd. lei, iar volumul consolidat al activelor sectorului AEÎ a alcătuit circa 1,2 mlrd. lei.

Rata creditelor neperformante per sector OCN a înregistrat nivelul de 11,7%, în scădere cu 1,41 p.p, iar per sector AEÎ – 7,4%, în creştere cu 1,45 p.p. faţă de indicele înregistrat în anul 2021.

La 1 ianuarie 2023, în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate erau incluse 127 de companii cu dreptul de a desfăşura activitate de creditare nebancară, în descreştere cu 16 entităţi. Totodată, 32 de OCN au activitatea suspendată. La aceeaşi dată, licenţe pentru desfăşurarea activităţii profesioniste deţineau 222 de asociaţii, dintre care 161 – licenţă de categoria A, 60 – licenţă de categoria B, iar o asociaţie deţine licenţa asociaţiei naţionale centrale.

Numărul beneficiarilor de credite nebancare (OCN şi AEÎ) s-a cifrat la 429,8 mii de persoane, iar mărimea medie a unui împrumut a constituit 33,1 mii lei.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.16 (991) din 26 aprilie 2023