Rezultatele activităţii de supraveghere a pieţei financiare nebancare în 2022

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în calitate de autoritate de supraveghere a pieţei financiare nebancare, are drept obiective fundamentale asigurarea stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectoarelor reglementate – piaţa de capital, creditare nebancară şi asigurări, consolidarea încrederii în sectoarele pieţei, protejarea drepturilor consumatorilor ş.a.

În anul 2022, CNPF şi-a exercitat prerogativele legale privind supravegherea pieţei financiare nebancare prin efectuarea controalelor – din teren şi din oficiu, adoptarea de decizii şi dispunerea de măsuri executorii pentru participanţii la piaţa financiară nebancară, dar şi prin oferirea de consultanţă privind cadrul normativ pentru a sprijini participanţii la piaţa financiară nebancară să aplice corect normele legale.

Sectorul de creditare nebancară

În anul 2022, pe lângă activitatea de monitorizare a evoluţiei indicatorilor economico-financiari, 134 de organizaţii de creditare nebancară (OCN) au fost subiecţi ai unui control tematic din oficiu şi două OCN au fost supuse controalelor planificate privind respectarea cerinţelor cadrului normativ aferent activităţii de creditare nebancară. Cele mai multe încălcări s-au referit la modul de calcul a dobânzilor şi altor plăţi aferente dezvăluite pe pagina web, precum şi la respectarea cerinţelor de creditare responsabilă, inclusiv conformarea indicatorului RSDV. Ca rezultat, CNPF a aprobat o serie de decizii, dispunând:

  • restituirea mijloacelor băneşti în sumă de 441 485 lei la 28 de consumatori de servicii de creditare nebancare (în prezent fiind restituiţi 371 080 lei la 21 de persoane), ca urmare a încălcării cerinţei privind neadmiterea aplicării oricăror plăţi (inclusiv dobânzi, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăţi) aferente unui contract de acordare a creditului nebancar sau de leasing financiar a căror valoare totală să depăşească valoarea debursată conform contractului în cauză. Prin decizia respectivă, CNPF a prescris companiei să-şi conformeze activitatea la prevederile art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2018 şi să solicite de la clienţi doar restituirea sumei iniţiale debursate conform contractului de credit/leasing financiar, fără revendicarea altor plăţi;
  • suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente;
  • aplicarea sancţiunii sub formă de amendă în mărime de 10 600 lei unui OCN;
  • întreprinderea măsurilor necesare privind înlăturarea încălcărilor constatate în cadrul controlului la 24 de OCN-uri.

În aceeaşi perioadă, au fost efectuate nouă controale la Asociaţiile de Economii şi Împrumut (AEÎ) de categoria B, fiind dispuse o serie de măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate. Printre acţiunile întreprinse se numără: instituirea administrării speciale în cadrul a trei AEÎ, cu desemnarea administratorilor speciali, retragerea licenţei unei asociaţii, prescrierea la opt entităţi de a se conforma cerinţelor legislaţiei, atragerea la răspundere contravenţională a administratorilor şi aplicarea amenzilor în sumă totală de 15 250 lei ş.a.

Piaţa de capital

În cadrul activităţii de supraveghere a participanţilor profesionişti la piaţa de capital, în anul 2022, CNPF a monitorizat din oficiu 5532 de rapoarte, a verificat 233 de tranzacţii cu valorile mobiliare corporative şi a efectuat controlul complex al activităţii desfăşurate de doi participanţi profesionişti la piaţa de capital. Pentru încălcările constatate au fost dispuse un şir de măsuri de redresare şi de constrângere, inclusiv: aplicarea unei amenzi în mărime de 200 000 lei, retragerea unui certificat de calificare pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa de capital, opt atenţionări, un avertisment, două prescrieri de conformare la legislaţia în vigoare, precum şi suspendarea circulaţiei unor valori mobiliare.

De asemenea, în procesul de monitorizare a dezvăluirii informaţiilor pe piaţa de capital şi de emitere a actelor administrative, în baza cererilor societăţilor pe acţiuni, angajaţii CNPF au consemnat o serie de neconformităţi, care, cu precădere, se referă la: nerespectarea prevederilor legale privind încheierea tranzacţiilor de proporţii, neinformarea corespunzătoare a acţionarilor privind convocarea AGA, încălcarea procedurii de reducere a capitalului social. În rezultat, au fost aplicate sancţiuni în sumă de 14 250 lei. Adiţional, CNPF a monitorizat cca 700 de rapoarte ale emitenţilor de valori mobiliare din perspectiva respectării de către aceştia a cerinţelor legale privind diseminarea informaţiilor către investitori.

Sectorul de asigurări

Pe piaţa asigurărilor, în anul 2022, au fost efectuate controale la toate cele zece companii de asigurare. Abaterile constatate au vizat în special: procedura de constatare şi achitare a daunelor, formarea şi menţinerea rezervelor tehnice, calitatea activelor, limita cheltuielilor de achiziţie, modalitatea de formare a primei de asigurare şi politica de reasigurare. În cadrul misiunilor de control, şapte asigurători au fost sancţionaţi cu amendă în cuantum de 593 300 lei şi opt asigurători – cu avertisment. În contextul monitorizării din oficiu a activităţii intermediarilor, a fost asigurată corespunderea acesteia cu cerinţele legale.

Totodată, în cazul unui asigurător a fost instituită administrarea specială, ulterior fiindu-i suspendată licenţa de activitate, în timp ce un alt asigurător a implementat cu succes planul de redresare financiară. Pe parcursul întregului an, CNPF a continuat supravegherea specială la asigurătorii care, anterior, şi-au depus benevol licenţa, în scopul asigurării îndeplinii tuturor obligaţiilor contractuale asumate.

Numarul ziarului: 
Nr.10 (985) din 15 martie 2023