Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei cresc de la o lună la alta

În luna iulie activele oficiale de rezervă ale Băncii Naţionale a Moldovei au ajuns la 3,285 miliarde USD, cu 92 milioane de lei mai mult comparativ cu luna precedentă, arată datele Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când activele oficiale de rezervă au ajuns la nivelul de 3,2 miliarde USD. Precedentul record a fost stabilit în perioada martie 2016-noiembrie 2018, când rezervele valutare au crescut cu 1,4 milioane USD zilnic timp de 980 zile.

Leul mai tare – contribuţia cea mai mare la creşterea rezervelor

BNM susţine că majorarea activelor oficiale de rezervă se datorează aprecierii cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA – 45,85 mil. dolari SUA. De asemenea, majorarea rezervelor a fost influenţată de intervenţiile pe piaţa valutară internă sub formă de cumpărări de valută – 30,00 mil. dolari SUA.

A contribuit la creşterea rezervelor şi cea de-a doua tranşă de împrumut în favoarea Ministerului Finanţelor al R. Moldova debursată de Comisia Europeană, în numele UE, în cadrul programului de asistenţă macrofinanciară: 22,96 mil. dolari SUA (echivalentul a 20,06 mil. euro), dar şi înregistrarea creditelor şi a granturilor în favoarea Ministerului Finanţelor al R. Moldova pentru proiecte investiţio­nale: 10,17 mil. dolari SUA, intrările nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licenţiate – 8,18 mil. dolari SUA, veniturile din gestionarea rezervelor valutare: 2,01 mil. dolari SUA şi intrările nete în contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă: 0,62 mil. dolari SUA.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, diminuarea activelor oficia­le de rezervă a fost determinată de: plăţile aferente serviciului datoriei publice externe a R. Moldova: 14,57 mil. dolari SUA, plăţile Ministerului Finanţelor: 13,08 mil. dolari SUA şi reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii: 0,88 mil. dolari SUA.

Pe parcursul trimestrului I 2020, activele oficiale de rezervă (calculate la rata de schimb zilnică) s-au diminuat cu 91,24 mil. USD în valoare netă. Numerarul şi depozitele din componenţa rezervelor s-au micşorat cu 105,73 mil. USD (numerarul şi depozitele plasate în bănci centrale (autorităţi monetare) au scăzut cu 155,02 mil. USD, iar plasamentele în alte bănci din străinătate au crescut cu 49,29 mil. USD). Activele în DST au crescut cu 8,59 mil. USD, iar activele de rezervă sub formă de titluri de valoare – cu 5,90 mil. USD. Pe parcursul trimestrului unu, BNM a efectuat rambursări nete de împrumuturi contractate anterior de la FMI în sumă de 8,89 mil. USD, iar administraţia publică a efectuat trageri nete de la FMI în sumă de 0,84 mil. USD.

Economistul Veaceslav Ioniţă susţine că în cinci luni rezervele au crescut datorită banilor oferiţi de Fondul Monetar Internaţional în sumă de 233,9 milioane USD, care au mers toţi pentru completarea rezervelor BNM. „În prezent BNM are toate instrumentele necesare de intervenţie şi poate relaxa în continuare politica monetară, pentru a încuraja creditarea economiei şi a guvernului de către sectorul bancar. Trebuie să reamintim că din decembrie 2019, BNM a început procesul de relaxare a politicii monetare. În aprilie 2020, în scopul diminuării efectelor negative ale COVID-19, BNM a permis băncilor comerciale să reeşaloneze creditele peroanelor fizice, apoi a permis şi a celor juridice, fără a înrăutăţi calitatea portofoliului de credite. Suplimentar, BNM a interzis băncilor comerciale să plătească dividende acţionarilor, obligându-le să menţină tot profitul din 2019 pentru eventualele necesităţi din 2020. Toate aceste măsuri urmăresc drept scop încurajarea creditării de către bănci a economiei şi reducerea la maxim a efectelor COVID-19 asupra procesului de creditare”, a mai spus economistul.

Expertul susţine că datorită faptului că toţi banii FMI au mers către BNM, rămâne nerezolvată problema creditării bugetului de stat, care are o necesitate de finanţare de 19 miliarde de lei sub formă de granturi şi împrumuturi. Împrumuturile externe reprezintă 14,2 miliarde lei. Până în prezent rămân incerte sursele de finanţare a deficitului bugetar din creditele externe.

„Cel mai probabil guvernul va fi nevoit să compenseze lipsa de finanţare externă prin contractarea de credite interne. Contractarea a 5-6 miliarde lei credite interne nu va influenta negativ nici piaţa financia­ră, nici cea valutară. De asemenea, Guvernul poate spera la maxim un miliard de lei sub formă de granturi. În total, din surse interne şi granturi, guvernul poate colecta 6-7 miliarde de lei. Mai rămâne de găsit alte 12 miliarde lei”, a precizat Ioniţă.

Aproape 80% din activele BNM sunt în străinătate

Cea mai mare parte a activelor financiare administrate de BNM, aproximativ 78%, sunt investite peste hotare, iar 22% (15,57 miliarde de lei) sunt în ţară şi reprezintă în special datoria Guvernului faţă de BNM ca urmare a fraudei bancare. Tot în Moldova se află şi rezerva de aur de circa 70 de kilograme, estimată la 51,5 milioane lei. Cea mai mare parte a activelor financiare sunt plasate în SUA – 18,36 miliarde de lei sau 25,87% din total. Acestea sunt printre cele mai sigure din lume şi oferă un profit mic, dar garantat. Urmează Olanda cu un stoc de 8,38 miliarde lei (11,8%), de aproape două ori mai mare decât la finele anului 2017. Pe locul trei se află Germania, cu un stoc de 6,86 miliarde lei (9,66%), iar pe locul patru – diferite organizaţii financiare internaţionale (FMI, Banca Mondială, BERD etc.) cu circa 6,68 miliarde lei (9,4%). Printre alte state unde au fost investite activele de rezervă se numără Marea Britanie, Singapore, Franţa, Luxemburg, Canada, Finlanda, Suedia, Austria şi Norvegia. Sunt alese statele respective ca urmare a ratingului internaţional înalt şi sunt printre cele mai sigure locuri pentru investiţii din lume: rating mediu minim A-, stabilit de agenţiile internaţionale (Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch Ratings) şi autorizate de BNM pentru tranzacţii­le respective.

Activele oficiale de rezervă (identice cu rezervele internaţionale brute) sunt activele disponibile în orice moment şi controlate de către Banca Naţională a Moldovei în scopul finanţării directe a dezechilibrului balanţei de plăţi, pentru reglarea indirectă a dezechilibrului balanţei de plăţi prin efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară în scopul realizării politicii monetare şi valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi în alte scopuri. Alte active valutare sunt acele active valutare, care aparţin Băncii Naţionale a Moldovei şi care nu fac parte din activele oficiale de rezervă, şi active valutare deţinute de Guvernul R. Moldova.

Structura activelor oficiale de rezervă este prezentată conform cerinţelor Standardului Special de Diseminare a Datelor (SDDS). Datele sunt publicate în dolari SUA şi reprezintă activele oficiale de rezervă şi alte active valutare conform poziţiei valutare a Băncii Naţionale a Moldovei. Rezervele internaţionale sunt recalculate zilnic la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA. Valorile mobiliare în valută străină sunt reevaluate lunar la preţul de piaţă corespunzător fiecărui instrument în ultima zi a lunii de referinţă. Dobânda calculată pe depozite se reflectă zilnic, iar pentru valorile mobiliare în valută străină – lunar.

Victor Ursu

Numarul ziarului: 
Nr.31 (855) din 12 august 2020