Regulatorul pieţei financiare nebancare din Republica Moldova – la 24 de ani

Unul din cele mai importante şi complexe segmente ale sistemului financiar naţional este piaţa financiară nebancară.

Prima piatră de temelie a acestei pieţe a fost pusă în 1992 prin înfiinţarea Comisiei republicane pentru piaţa hârtiilor de valoare, care avea ca scop crearea pieţei de capital. În următoarea perioadă, instituţia a trecut printr-o serie de transformări organizaţionale, iar la 12 noiembrie 1998 a fost adoptată Legea privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, astăzi – Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează activitatea participanţilor pe piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către aceştia.

Odată cu crearea CNPF, a început o etapă marcantă în edificarea pieţei financiare nebancare, care a necesitat abordări noi şi planuri ambiţioase în vederea dezvoltării tuturor segmentelor acesteia, inclusiv promovarea procesului de transformări şi implementarea standardelor acceptate pe plan internaţional.

Pe parcursul anilor au apărut, inevitabil, şi diverse situaţii nedorite cu provocările adiţionale, în cele mai multe cazuri generate de problemele cu care s-a confruntat sectorul financiar nebancar, dar în pofida acestui lucru, prin normele prudenţiale şi eforturile consolidate ale tuturor participanţilor, CNPF a reuşit să facă faţă problemelor, diminuând impactul şi riscurile aferente, astfel încât consumatorii să nu aibă de suferit.

24 de ani înseamnă aproape un sfert de veac, perioadă în care CNPF a cunoscut o evoluţie continuă în atingerea obiectivului de consolidare a pieţei financiare nebancare. De-a lungul anilor, Comisia Naţională şi-a fortificat echipa şi astăzi dispune de buni specialişti, care cu dedicaţie şi profesionalism înregistrează noi performanţe în domeniu şi asigură protejarea tuturor consumatorilor de servicii nebancare, creşterea încrederii investitorilor, fiind conştienţi că doar astfel piaţa autohtonă poate deveni un autentic factor de progres pentru întreaga economie.

CNPF depune eforturi să adapteze cadrul normativ naţional în domeniu la bunele practici şi standarde internaţionale, fapt care permite pieţei financiare nebancare să devină una comparabilă cu alte pieţe europene, iar infrastructura şi activitatea participanţilor – să corespundă criteriilor şi rigorilor relevante.

De-a lungul activităţii, CNPF a aprofundat interacţiunea cu partenerii externi de dezvoltare şi a beneficiat de asistenţa consultativă oferită de Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Comisia Europeană, USAID, Banca pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare şi alte instituţii internaţionale.

Misiunea CNPF rămâne actuală şi astăzi: promovarea politicii unice pe piaţa financiară nebancară, asigurând stabilitatea, competitivitatea şi buna funcţionare a sectoarelor reglementate şi supravegheate de autoritate, sporirea încrederii în această piaţă, în investiţiile şi instrumentele financiare, asigurarea protecţiei consumatorilor, investitorilor, operatorilor, diversificarea serviciilor şi instrumentelor financiare.

“Întreaga echipă a CNPF este conştientă de schimbările de anvergură instituţionale ce urmează să aibă loc în 2023, promovarea reformelor pe piaţa financiară nebancară fiind în continuare prioritare, iar eforturile echipei sunt şi vor fi orientate în continuare spre asigurarea supremaţiei legii, stabilităţii financiare, creşterii transparenţei, promovării educaţiei financiare, conştientizând că o piaţă financiară dezvoltată şi matură se bazează pe consumatori şi participanţi educaţi şi informaţi”, a remarcat preşedintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, cu ocazia aniversării.

Numarul ziarului: 
Nr.45 (969) din 16 noiembrie 2022