Rapoartele anuale şi Anunţuri emitenţilor - Nr.49 (872)

DENUMIREA EMITENTULUI ANUNŢURI RAPORTE ANUALE
Baza de transport auto nr. 31 Chişinău 8 -
Centrul tehnic – Ceadir-Lunga 7 -
Cenuşăreasa 7 -
CITDP I.P. - 9
Citro-Impex 5 -
Cobzar 8 -
DAAC HERMES 6 -
DAAC-VICTORIA 8 -
Dacia-LV 6 -
DJOLI 8 -
Drumuri Balti 9 -
Edilitate 9 -
Fertilitatea 5 -
Geomacon 7 -
Incomlac 7 -
Invenţie-MDV 5 -
JLC 6 -
Luceafărul-Service 8 -
MOLDCARGO 9 -
Moldelina 6 -
Persperctiva 5 -
Pro Invest Capital 6 -
VICTORIA-ŢUM 7 -
VIORICA-COSMETIC 5 -
Numarul ziarului: 
Nr.49 (872) din 16 decembrie 2020