Programul naţional de dezvoltare industrială pentru perioada 2024-2028 cuprinde cea mai mare parte a industriei prelucrătoare din Republica Moldova

Guvernul a aprobat Programul naţional de dezvoltare industrială pentru perioada 2024-2028. Mai multe detalii despre acest document a oferit într-un interviu pentru ziarul Capital Market şeful Direcţiei dezvoltare industrială şi atragerea investiţiilor a Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Eduard Ţugui, răspunzând la următoarele întrebări:

– Spuneţi-ne, ce a stat la baza programului dat, a fost acesta precedat de un studiu al situa­ţiei actuale din sectorul industrial al Republicii Moldova şi ce sectoare sunt vizate?

– La baza elaborării Programului a stat monitorizarea permanentă a dinamicii industriei autohtone şi Rapoartele periodice ale Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, în timp ce analiza sectorului industrial este realizată în Capitolul 2 al documentului, ca parte obligatorie a documentelor de politici publice în Republica Moldova, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 386/2020.

Programul cuprinde cea mai mare parte a industriei prelucrătoare din Republica Moldova şi este structurat pe 6 sectoare de bază:

– Industria electronică;
– Industria chimică și farmaceutică;
– Industria constructoare de mașini și componente auto;
– Industria textilă și de îmbrăcăminte;
– Industria materialelor de construcţie;
– Industria alimentară.

– Cât de adevărată este opinia precum că Uniunea Europeană impune ţărilor candidate o serie de cerinţe şi în domeniul producţiei industriale. La această etapă, a fost efectuată o analiză privind măsura în care legislaţia Moldovei în domeniul producţiei industriale corespunde standardelor şi reglementărilor UE şi se ţine cont de acest aspect în programul aprobat?

– Uniunea Europeană nu impune nimic ţărilor candidate. Uniunea Europeană are dezvoltate mai multe documente de politici relevante – Noua Strategie industrială pentru Europa; Actualizarea noii strategii industriale 2020; Planul industrial al pactului verde european etc. – şi acte normative, parte a aquis-ului Uniunii Europene, la care statele candidate trebuie să se alinieze/să le transpună în documentele de politici, dacă doresc cu adevărat să avanseze în negocieri şi să devină membre cu drepturi depline.

În această ordine de idei, Programul conţine cele două angajamente de bază ale documentelor de politici menţionate referitoare la dubla tranziţie – ecologică şi digitală – precum şi conţine şi alte acţiuni şi măsuri relevante, inclusiv: eficientizarea cadrului regulator, dezvoltarea infrastructurii calităţii, programe pentru stimularea inovării sau de conectare a IMM-urilor la lanţurile valorice globale.

– Ultimii ani au fost destul de complicaţi pentru sectorul industrial (COVID, creşterea preţurilor la resursele energetice etc.). În acest context, în procesul de elaborare a programului au fost organizate consultări cu reprezentanţii sectorului real de producţie, cu ministerele de profil, cu asociaţiile de afaceri?

– Documentul a fost elaborat în cadrul unui proces incluziv. Astfel, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Economice şi Digitalizării nr. 88/2023 a fost creat Grupul de Lucru pentru elaborarea Programului, în componenţa căruia au fost incluse asociaţiile de business din sectoarele industriale identificate drept prioritare, reprezentanţii mediului universitar şi învăţământului vocaţional, reprezentanţii ministerelor de profil.

– Care ramuri ale industriei credeţi că pot contribui la dezvoltarea sectorului industrial al Moldovei?

– Exact acele ramuri care au fost definite drept prioritare în cadrul Programului.

– Utilizarea tehnologiilor “verzi” şi a soluţiilor IT necesită mijloace financiare semnificative, iar producătorii locali nu dispun întotdeauna de resurse suficiente. Spuneţi-ne, vă rog, sunt prevăzute mijloace pentru creditarea sau finanţarea agenţilor economici pentru îndeplinirea sarcinilor menţionate în program? În prezent, observăm un sprijin activ pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova, dar pot conta pe un astfel de sprijin şi întreprinderile mari din ţară?

– Dubla tranziţie – ecologică şi digitală – care reprezintă angajamentele esenţiale în documentele de politici ale UE şi, în egală măsură, în Program necesită investiţii publice şi private semnificative în deceniile care urmează.

În această ordine idei, dincolo de Programele ODA destinate IMM-urilor, documentul prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat regionale pentru investiţiile de cel puţin 500.000 Euro – forma ajutorului de stat: acordarea unei scutiri de 50% la impozitul pe venit, schema care va permite şi întreprinderilor mari din Republica Moldova.

– În ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului industrial al Republicii Moldova în calitate de ţară candidată la UE, există deja o poziţie convenită între ministerele-cheie în privinţa stimulării financiare şi fiscale a agenţilor economici, au fost definite perioadele de tranziţie în privinţa problemelor sensibile pentru industria moldovenească?

– Stimularea financiară – Schema de ajutor de stat, sus-menţionată. Eventualele probleme sensibile – cum pot fi anumite subiecte legate de protecţia mediului – pot deveni subiect al negocierilor. Deocamdată, negocierile pe capitole, implicit pe Capitolul 20 – Politica industrială şi antreprenorială, nu au fost demarate.

A discutat Ghenadie Tudoreanu

Numarul ziarului: 
Nr.18 (1044) din 8 mai 2024