Populaţia a depozitat un miliard, dar a scos 10 miliarde de lei din conturile bancare

În luna aprilie a anului curent banii în circulaţie au constituit 31,6 miliarde de lei, majorându-se cu 1,8 miliarde de lei comparativ cu sfârşitul anului 2020, relevă datele Băncii Naţionale a Moldovei.

BNM explică majorarea volumului banilor în circulaţie ca urmare a depăşirii în perioada ianuarie-aprilie 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 1 871,5 mil. lei.

Comerţul aduce cei mai mulţi bani la bănci

În perioada ianuarie-aprilie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 20,2 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a constituit 43,6 miliarde de lei. Creşterea volumului încasărilor de mijloace băneşti a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 22,1 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care deţin cea mai mare pondere (de 56,1 la sută) din volumul total al încasărilor. Astfel, comerţul are şi cea mai mare pondere în aducerea banilor la bănci. În aprilie curent, volumul banilor încasaţi de bănci din comerţ a fost de 24,5 miliarde de lei.

Persoanele fizice au alimentat conturile bancare cu 3,7 miliarde de lei şi au cumpărat valută în sumă de 1,4 miliarde de lei.

Majorarea încasărilor băncilor a fost susţinută de majorarea practic a tuturor surselor de încasări de numerar. Totodată, volumul încasărilor din vânzarea valutei persoanelor fizice s-a micşorat cu 16,4 la sută (ponderea fiind 3,1 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Totodată, în luna aprilie 2021, volumul încasărilor a constituit 12 miliarde de lei (+1,5 la sută faţă de luna martie 2021 şi +75,1 la sută faţă de luna aprilie 2020).

Populaţia şi-a scos valuta de la ciorap

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licenţiate în perioada ianuarie-aprilie 2021 s-a majorat cu 21,5 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent şi a constituit 45,5 miliarde de lei.

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creşterea eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 3,5 miliarde de lei (38,0 la sută), cifrându-se la 12,9 miliarde de lei (echivalentul a 733,8 mil. USD). Ponderea acestora a crescut cu 3,4 p.p. şi a constituit 28,4 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Majorarea cu 38% a vânzărilor de valută de către persoanele fizice se explică prin creşterea volumului remitenţelor moldovenilor. Datele BNM arată că în primele două luni din 2021, transferurile de peste hotare efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor au fost de 219 mil. USD, record absolut pentru R. Moldova. Precedentul record a fost stabilit în 2013, când remitenţele în primele două luni au fost de 203 mil. USD, precedat de anul 2008, când ele au fost de 194 mil. USD. „Prin intermediul băncilor moldovenii transmit acasă maximum 80% din bani, restul fiind transmişi prin rutiere, carduri bancare emise în străinătate sau rude şi prieteni. Altfel spus, volumul de bani trimişi acasă de moldoveni mai creşte cu încă 55 milioane USD”, explică economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniţă.

Bancomatele, casieria moldovenilor

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice s-au majorat cu 14,1 la sută, constituind 10,1 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 22,3 la sută din volumul total al eliberărilor.

O pondere semnificativă de 18,9 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie-aprilie 2021 cu 8,3 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent până la 8,6 miliarde de lei. În 2020, veniturile moldovenilor obţinute pe cardurile bancare au fost mai mari decât cele primite în numerar. Deşi cardurile bancare mai sunt utilizate ca mijloc de a retrage bani din bancomat pentru cheltuieli curente, tendinţa arată că sunt în creştere achitările cu cardul. Dacă piaţa online lipsea în R. Moldova acum zece ani, în prezent a devenit foarte puternică. Dacă ani la rând se făceau achitări cu cardul de 200-300 de milioane de lei anual, în prezent, doar online, se fac achitări de 9 miliarde de lei, iar în 2020 cea mai mare parte a achitărilor a fost efectuată în R. Moldova.

În luna aprilie volumul total al eliberărilor a constituit 13,3 miliarde de lei, depăşind cu 1,2 miliarde de lei volumul încasărilor. Comparativ cu luna martie 2021, eliberările de numerar s-au majorat cu 1,4 miliarde de lei sau cu 12,5 la sută.

Depozitele sunt în creştere, iar economia reînvie

Soldul depozitelor în monedă naţio­nală s-a majorat cu 861,4 milioane lei comparativ cu luna precedentă şi a constituit 46,9 miliarde de lei, reprezentând o pondere de 59,7 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 721,9 milioane lei, până la nivelul de 31,7 miliarde de lei, având o pondere de 40,3 la sută.

În ceea ce priveşte împrumuturile pentru economie, acestea au însumat 51 miliarde de lei, cu 1,3 miliarde mai mult ca urmare a creşterii cererilor faţă de economie, în monedă naţională cu 995,2 milioane lei (3,1 la sută) şi a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 340,3 milioane lei (2,0 la sută).

De menţionat că cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, s-au majorat pe parcursul lunii aprilie cu 30,5 milioane USD (3,2 la sută).

Creşterea soldului cererilor faţă de economie în monedă naţională a fost determinată de majorarea soldului cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 720,3 milioane lei (4,0 la sută), a soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 259,8 milioane lei (2,0 la sută), a soldului cererilor faţă de mediul financiar nebancar cu 31,9 milioane lei (5,3 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public s-a micşorat cu 16,8 milioane lei (2,5 la sută).

Eduard Lupu

Numarul ziarului: 
Nr.20 (894) din 26 mai 2021