Populaţia, agricultorii şi instituţiile statului, cei mai mari datornici la bănci

De la începutul pandemiei, cererea pentru creditele bancare s-a redus cu 1,1 miliarde de lei ca urmare a cererii reduse din partea businessului. Însă acest lucru nu a durat prea mult în condiţiile în care în lunile iunie şi iulie împrumuturile bancare s-au majorat cu 113 milioane de lei.

Clienţii de bază ai băncilor în acest proces de recuperare sunt persoanele fizice, agricultorii şi instituţiile bugetare. Persoanele fizice au contractat suplimentar în această perioadă 705 milioane lei credite, ceea ce a asigurat 2/3 din recuperare. Cel mai mult persoanele fizice s-au împrumutat pentru procurarea de imobile – 437 milioane lei, credite de consum – 193 milioane lei şi pentru afaceri – 75 milioane lei.

“Dintre agenţii economici, cei mai importanţi clienţi în această perioadă de recuperare au fost agricultorii, care şi-au mărit portofoliul de credite cu 223 milioane lei. De asemenea, instituţiile publice s-au îndatorat şi ele mai mult cu 220 milioane de lei. La polul opus ca şi-n crizele precedente se află întreprinderile din comerţ, care şi-au redus portofoliul de credite cu 372 milioane lei, urmate de instituţiile financiare nebancare cu o reducere de 200 milioane lei şi industria alimentară cu o scădere de 187 milioane lei”, constată economistul Veaceslav Ioniţă.

Creditele noi acordate, în ascensiune cu 245 milioane de lei

Datele BNM relevă că în luna iulie 2020, creditele noi acordate au constituit 245,2 milioane lei, în creştere cu 13,8 la sută faţă de luna iulie 2019. Ponderea creditelor acordate în monedă naţională a constituit 72,2 la sută, a creditelor în valută – 25,2 la sută, iar a celor ataşate la cursul valutei – 2,6 la sută.

Volumul creditelor acordate în monedă naţională a constituit 2 342,2 milioane lei (+7,3 la sută faţă de luna precedentă şi +13,0 la sută faţă de iulie 2019). Volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 817,1 milioane lei (+6,5 la sută faţă de luna precedentă şi +9,9 la sută faţă de luna iulie 2019).

Volumul creditelor ataşate la cursul valutei a constituit 85,9 milioane lei (+61,2 la sută faţă de luna precedentă şi de 2,6 ori mai mult faţă de luna iulie 2019).

Creditele în monedă naţională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice (57,8 la sută), inclusiv de creditele acordate societăţilor comerciale nefinanciare care deţin o pondere de 53,2 la sută (dintre care 49,2 la sută revenind comerţului).

Creditele în valută au fost solicitate, preponderent, de către societăţile comerciale nefinanciare (96,7 la sută), ponderea majoră (60,7 la sută) revenind comerţului.

În ceea ce priveşte rata dobânzii, la creditele acordate în monedă naţio­nală ea s-a micşorat cu 0,15 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7,13 la sută, persoanelor juridice – cu o rată de 8,58 la sută, iar persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 9,58 la sută.

Volumul creditelor în monedă naţională acordate persoanelor fizice, în luna iulie 2020, s-a majorat comparativ cu luna precedentă cu 17,1 la sută şi a constituit 950,0 milioane lei. Rata medie a creditelor în monedă naţională acordate persoanelor fizice, pentru aceeaşi perioadă, a scăzut cu 0,48 p.p. şi a constituit 7,13 la sută. Din perspectiva scopului creditelor acordate, cea mai mare pondere le-a revenit creditelor de consum (64,1 la sută). Comparativ cu luna precedentă, rata creditelor de consum s-a micşorat cu 0,57 p.p., iar a creditelor imobiliare – cu 0,19 p.p. Faţă de anul trecut, rata creditelor de consum s-a micşorat cu 0,26 p.p., iar a creditelor imobiliare – cu 0,06 p.p. De menţionat că ponderea creditelor imobiliare în monedă naţională a constituit 94,7 la sută (5,3 la sută au reprezentat creditele ataşate la cursul valutei), iar cea a creditelor de consum – 98,9 la sută (1,0 la sută au reprezentat creditele ataşate la cursul valutei).

Rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna iunie 2020. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6,84 la sută, persoanelor juridice – cu o rată de 4,08 la sută, iar persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 5,29 la sută. Rata medie la creditele ataşate la cursul valutei s-a micşorat cu 0,12 p.p. comparativ cu luna iunie 2020. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 5,35 la sută, persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 4,50 la sută.

Depozitele, principala sursă de creditare a băncilor

În R. Moldova băncile au acces la liniile de finanţare ieftine pentru a oferi credite or, principala sursă sunt depozitele atrase de la populaţie, care în luna iulie au ajuns la 73,1 miliarde lei, în creştere cu 4,75 miliarde lei de la începutul anului. Spre deosebire de creditele bancare, care încă nu au ajuns la nivelul de până la criza din 2014, depozitele, după o mică cădere din 2014-2015, au înregistrat o creştere continuă pe tot parcursul acestei perioade, inclusiv şi-n perioada de pandemie din 2020.

Însă această creştere se datorează exclusiv depozitelor moarte din sistemul bancar, care includ în sine depozitele fără dobândă şi cele la vedere cu dobândă redusă.

Ioniţă susţine că din 2015 depozitele bancare au crescut cu 22,9 miliarde lei, însă această creştere se datorează exclusiv depozitelor moarte, care în această perioadă au cunoscut o creştere de 23 miliarde lei. Iar depozitele calitative, care pot fi oferite sub formă de credite de către bănci au înregistrat o scădere nesemnificativă şi în prezent sunt chiar mai mici decât în anii 2013-2015.

De la începutul anului, depozitele la termen, cele care aduc dobândă proprietarilor lor şi care pot fi folosite de către bănci la creditarea economiei, au înregistrat o scădere de 550 milioane lei, de la 32,3 miliarde lei la începutul anului 2020 la 31,7 miliarde lei în iulie 2020.

“În schimb, depozitele moarte au crescut în această perioadă cu 5,3 miliarde lei, de la 36,1 miliarde lei la 41,4 miliarde lei. Din depozitele moarte, 25,5 miliarde lei constituie depozitele fără dobândă deţinute de cetăţeni şi agenţii economici în bănci. Doar în acest an depozitele fără dobândă au crescut cu 3,35 miliarde lei. A doilea ca mărime sunt depozitele la vedere cu dobânda de 5 ori mai mică decât dobânda obişnuită şi ele, în prezent, constituie 15,8 miliarde lei, în creştere cu 1,95 miliarde lei de la începutul anului”, a mai precizat Ioniţă.

Potrivit datelor BNM, în luna iulie 2020, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice – 74,5 la sută (46,9 la sută au alcătuit depozitele atrase în monedă naţională, iar 27,6 la sută – cele în valută).

Populaţia se teme să plaseze banii în bănci pe perioade lungi

Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (39,7 la sută din totalul depozitelor atrase la termen). De menţionat că, pe categorii de clienţi, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (29,0 la sută din totalul depozitelor atrase). În comparaţie cu perioada similară a anului precedent, rata medie la depozitele atrase în monedă naţională s-a micşorat cu 0,72 p.p. (rata depozitelor persoanelor fizice s-a micşorat cu 0,56 p.p., cea a depozitelor persoanelor juridice cu 0,88 p.p., iar în cazul persoanelor fizice care practică activitate s-a majorat cu 1,50 p.p.). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a micşorat cu 0,12 p.p. (rata depozitelor persoanelor fizice s-a micşorat cu 0,14 p.p., cea a depozitelor persoanelor juridice – cu 0,28 p.p., în timp ce persoanele fizice care practică activitate nu au plasat depozite în valută nici în perioada de referinţă, nici în luna iulie 2019).

În ceea ce priveşte rata la plasamentele bancare, la depozitele noi atrase la termen în monedă naţională, comparativ cu luna precedentă, s-a majorat cu 0,03 p.p. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4,29 la sută, persoanele juridice – cu o rata medie de 2,56 la sută, iar persoanele fizice care practică activitate – cu o rată medie de 4,50 la sută.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a micşorat, comparativ cu luna iunie 2020, cu 0,08 p.p. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0,77 la sută, persoanele juridice – cu o rată medie de 1,0 la sută, iar persoanele fizice care practică activitate nu au plasat depozite noi în valută.

Victor Ursu

Numarul ziarului: 
Nr.37 (860) din 23 septembrie 2020