PIB-ul Republicii Moldova a crescut cu 4%, în anul 2018

În anul 2018, Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a depăşit suma de 190 mlrd. lei (11,176 mlrd. USD) în preţuri curente de piaţă, majorându-se cu 4% în termeni reali, comparativ cu anul 2017.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la Biroul Naţional de Statistică, la creşterea PIB au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele activităţi economice: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transportul şi depozitarele; activităţile de cazare şi alimentaţie publică (+1,2%), cu o pondere de 21,0% la formarea PIB şi o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 5,7%; construcţiile (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (7,9%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a VAB (cu 16,0%); industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritatea, gestionarea deşeurilor, activităţile de decontaminare (+0,7%), cu o pondere de 15,1% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 4,3%; agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,2%), cu o pondere de 10,2% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 1,9%; informaţiile şi comunicaţiile (+0,2%), cu o pondere de 4,8% la formarea PIB şi o majorare a VAB cu 4,3%.

Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 1,4% în raport cu anul anterior, contribuind la creşterea şi formarea PIB cu 0,2% şi, respectiv, cu 13,7%.

Administraţia publică şi apărarea, asigurările sociale obligatorii, învăţământul, sănătatea şi asistenţa socială au avut o contribuţie negativă la creşterea PIB (-0,1%) ca urmare a reducerii VAB cu 0,6%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal, consumului final al gospodăriilor populaţiei (+3,2%), cu o pondere de 84,3% la formarea PIB şi o majorare a volumului cu 3,8%, precum şi formării brute de capital fix (+3,1%), cu o contribuţie mai redusă la formarea PIB (24,3%), dar care a înregistrat o majorare semnificativă a volumului său cu 14,0%.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-3,4%), consecinţă a aportului mai semnificativ a volumului importurilor de bunuri şi servicii la formarea PIB (56,3%) faţă de cel al exporturilor de bunuri şi servicii (30,4%) şi a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii cu 8,9% corelată cu o creştere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 4,8%.

În trimestrul IV 2018, PIB-ul a însumat 50,871 mlrd. lei în preţuri curente de piaţă, în creştere – în termeni reali – cu 3,9% faţă de trimestrul IV 2017 pe seria brută şi cu 3,8% – pe seria ajustată sezonier.

INFOTAG precizează: La începutul anului 2018, FMI, Banca Mondială şi Ministerul Economiei au prognozat o creştere de 3-3,8% a PIB-ului, însă în a doua jumătate a anului au majorat prognozele până la 4-4,8%. În anul 2017, economia naţională a crescut cu 4,5%, depăşind 150,369 mlrd. lei (8,845 mlrd. USD).

Numarul ziarului: 
Nr.11 (785) din 20 martie 2019