Participanţii profesionişti ai pieţei financiare nebancare, în dialog cu CNPF

CNPF şi-a propus de a avea întruniri permanente cu participanţii profesionişti ai pieţei financiare nebancare, astfel săptămâna trecută a fost una intensă, fiind organizate mai multe şedinţe de lucru, la care au participat reprezentanţii asociaţiilor de economii şi împrumut, ai organizaţiilor de creditare nebancară şi ai birourilor istoriilor de credit. De asemenea, conducerea CNPF a avut un şir de şedinţe dedicate sectorului de asigurări, cu participarea companiilor de asigurări, actuarilor şi brokerilor de asigurare.

Întrunirile au fost organizate cu scopul de a face un schimb de opinii între autoritatea de supraveghere şi participanţii profesionişti, de a examina deficienţele existente şi de a identifica direcţiile de dezvoltare şi de impulsionare a pieţelor supravegheate de CNPF.

Entităţile au fost informate despre activităţile pe termen scurt şi mediu, iniţiate de CNPF, inclusiv pe componenta cadrului legislativ şi normativ secundar, şi au adresat întrebări referitoare la politicile de reglementare şi supraveghere pe care autoritatea le planifică în noul context economic.

Dialogul cu participanţii profesio­nişti la piaţa de creditare nebancară s-a axat, în principal, pe normele prevăzute de noul Regulament de creditare responsabilă. Deşi au exprimat unele îngrijorări, entităţile şi-au anunţat disponibilitatea de a se implica la îmbunătăţirea documentului.

La rândul lor, reprezentanţii birourilor istoriilor de credit au expus unele propuneri cu privire la diminuarea cheltuielilor prin intermediul optimizării fiscale şi au informat că se află în discuţii cu privire la facilitarea schimbului de informaţii cu entităţi prestatoare de servicii, care ar contribui pozitiv la completarea bazelor de date ale birourilor.

Reprezentanţii industriei de asigurări au pus în discuţie mai multe subiecte precum: stabilirea primei de referinţă RCA; cheltuielile de achiziţie ale asigurătorilor; oferirea unor deductibilităţi la procurarea asigurărilor de bunuri, imobil etc.; digitalizarea serviciilor de asigurare; diversificarea produselor facultative de asigurare; crearea unui mix de produse de asigurări, acoperite parţial de către stat.

Participanţii la discuţii au apreciat deschiderea CNPF la doleanţele pieţei şi au agreat identificarea soluţiilor de lungă durată, care au ca scop final dezvoltarea concurenţei sănătoase şi creşterea nivelului de satisfacţie a consumatorilor de produse financia­re nebancare, inclusiv prin prisma educaţiei financiare.

Dincolo de misiunea de a supraveghea şi reglementa piaţa financiară nebancară, CNPF doreşte să fie un partener al companiilor din acest domeniu, conştientizând că dacă vom avea companii puternice, atunci şi pieţele vor fi stabile cu potenţial de dezvoltare.

Numarul ziarului: 
Nr.12 (936) din 30 martie 2022