Pandemia COVID-19 a lovit dur în asigurările moldoveneşti

Situaţia generată de pandemia de coronavirus a plasat în condiţii dificile activităţile economice desfăşurate în R. Moldova. Sectorul asigurărilor nu este o excepţie, dimpotrivă, este unul din cele mai expuse domenii, companiile fiind lipsite semnificativ de noi contracte. O mare parte din companiile de asigurări a încurajat munca de acasă şi activitatea online în perioada pandemiei şi a încercat sa-şi păstreze clienţii. Principala preocupare pentru asigurători a constat în protejarea angajaţilor şi clienţilor de infecţia COVID-19.

Scădere bruscă pe segmentul Carte Verde şi asigurări facultative

Tatiana Ciobanu, directorul Departamentului asigurări în cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), susţine că efectele crizei pandemice sunt cu adevărat păguboase pentru asigurători. În aprilie curent, piaţa asigurărilor obligatorii din R. Moldova a înregistrat o scădere dramatică, comparativ cu luna aprilie a anului precedent, pe segmentul Carte Verde de 94% (după numărul de contracte încheiate) şi de 76% (după valoarea primelor brute subscrise). Pe segmentul de răspundere civilă auto internă scăderea a fost de 38% (după numărul de contracte încheiate) şi de 18% (după valoarea primelor brute subscrise). Astfel, în aprilie curent au fost vândute doar 1.900 poliţe Carte Verde, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2019, când au fost eliberate aproape 32.000 certificate Carte Verde.

În partea ce vizează asigurările facultative, potrivit datelor preliminare, scăderea primelor brute subscrise atinge nivelul de 50-60%.

Totuşi, deşi au scăzut veniturile acumulate de segmentul de asigurări, companiile continuă să fie solvabile şi se încadrează parametrilor financiari şi prudenţiali stabiliţi de cadrul normativ. În pofida reducerii semnificative a numărului de contracte de asigurare auto încheiate, asigurătorii au continuat să achite daunele de asigurare şi în perioada carantinei, afirmă Tatiana Ciobanu.

Mai multe măsuri de sprijin întreprinse de autoritatea de supraveghere în susţinerea asigurătorilor

Chiar de la începutul crizei pandemice, CNPF a dispus un pachet de măsuri – atât în materie de reglementare, cât şi în cea de supraveghere, venind în susţinerea tuturor entităţilor supravegheate, inclusiv a segmentului de asigurări.

În primul rând, CNPF a decis reeşalonarea, până pe 25 iulie 2020, a plăţilor regulatorii de funcţionare achitate de participanţii la piaţa financiară nebancară. În ceea ce priveşte companiile de asigurări, acestora le-a fost eşalonată, până la mijlocul lunii mai curent, prezentarea raportărilor specializate pentru primul trimestru 2020.

La fel, până în septembrie curent a fost amânată efectuarea auditului în scop de supraveghere privind spălarea banilor, care, iniţial, urma să fie prezentat autorităţii până la finele lui aprilie curent. Complementar, pentru temperarea impactului economic asupra asigurătorilor, încurajarea acestora prin menţinerea stabilităţii sectoriale, au fost introduse măsuri prudenţiale provizorii faţă de indicatorii financiari ai companiilor de asigurări ce ţin de categoriile activelor eligibile şi acoperirea rezervelor tehnice şi a marjei de solvabilitate cu aceste active.

Totodată, având în vedere stabilirea unui regim redus de mobilitate a cetăţenilor pe teritoriul ţării şi încurajarea pe larg a muncii la distanţă, pentru a proteja sănătatea propriilor angajaţi, precum şi a satisface interesul consumatorilor produselor de asigurare, CNPF a aprobat decizia cu privire la valabilitatea contractului şi poliţei de asigurare RCA odată cu achitarea prin mijloace electronice a primei de asigurare, fără a fi necesară prezenţa asiguratului la încheierea fizică a contractului de asigurare.

De asemenea, companiilor de asigurări li s-a recomandat să-şi revizuiască propriile norme cu privire la evaluarea dosarelor de daune şi achitarea despăgubirilor, precum şi a cazurilor de asigurare ce s-au produs în timpul crizei pandemice, evitând contactul cu clienţii. Având în vedere situaţia critică, CNPF a îndemnat acţionariatul şi managementul companiilor de asigurări să nu recurgă la decizii aferente distribuirii dividendelor şi altor forme de repartizare a capitalului.

Impact pe termen lung pentru segmentul asigurărilor

“Cu siguranţă, pandemia COVID-19 va aduce schimbări, însă este prematur să ne pronunţăm asupra impactului – unul absolut nefast – asupra pieţei de asigurări. Efectele pandemiei vor fi resimţite în semestrul al doilea. Asta, din cauza că, după eliminarea restricţiilor impuse de starea de criză şi expirarea măsurilor provizorii instituite de CNPF, asigurătorii urmează să-şi revină din acest şoc şi să-şi restabilească poziţiile, fapt care pentru unele companii poate însemna o contracţie a indicatorilor sub normele stabilite”, menţionează directorul Departamentului asigurări în cadrul CNPF.

“Unele societăţi sunt la limita solvabilităţii, deşi se menţin în parametrii indicatorilor-cheie. În acelaşi timp, ne deranjează faptul că unele entităţi, pentru a atrage cash-flow, recurg la fel de fel de tertipuri prin comisioane fabuloase la un produs, cum este asigurarea RCA internă, – rezultatul financiar final fiind unul nerentabil.

Urmărim cu atenţie situaţia în aceste entităţi şi sperăm că ele vor ieşi cu bine din actuala criză sanitară”, a adăugat Tatiana Ciobanu.

Lecţii învăţate din pandemie

Responsabila CNPF a ţinut să sublinieze că principala lecţie însuşită în urma confruntării cu pandemia ţine de inevitabilitatea recapitalizării entităţilor. “Autoritatea de supraveghere a iniţiat, pe parcursul anilor 2018-2019, introducerea unor cerinţe prudenţiale mai severe, amendamente ce au vizat în special structura şi dimensiunea activelor; remodelarea metodelor de calcul a rezervelor tehnice, mai cu seamă a celor de daune; cerinţele pentru acoperirea marjelor de solvabilitate (astfel, mărimea capitalului propriu urmează a fi acoperită (100%) cu active lichide (preponderent, valori mobiliare de stat, conturi de decontare şi de depozit)). În condiţiile actualei crize pandemice, ne-am convins că asigurătorii care dispun de o capitalizare suficientă nu au atât de mult de suferit de pe urma coronacrizei”, a subliniat directorul Departamentului asigurări.

Priorităţi pentru sectorul asigurărilor

Provocarea principală pentru perioada următoare o reprezintă liberalizarea tarifelor RCA, proces care este planificat pentru 1 iulie 2020, dată din care asigurătorii urmează să vândă poliţele de asigurare RCA la propriul tarif. Actualmente, companiile de asigurări, împreună cu actuarii, se află în proces de calculare a primelor de asigurare de bază, pe care urmează să le prezinte spre examinare şi aprobare autorităţii de supraveghere.

Din lista priorităţilor pentru anul 2020 mai fac parte două proiecte de legi noi: proiectul de Lege privind activitatea de asigurare/reasigurare (care transpune parţial Directiva Solvency II) şi proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de autovehicule (care transpune Directiva 2009/103/CE), a precizat Tatiana Ciobanu.

***

În prezent, pe piaţa de asigurări din R. Moldova activează 13 companii, dintre care 9 sunt emitente de Carte Verde, iar două companii (din aceste 9) se află în procedură de administrare financiară.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.19 (843) din 20 mai 2020