Oportunităţile de îmbunătăţire a accesului la finanţe pentru micile companii din zona rurală au fost examinate la CNPF

Vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Vitalie Lemne, a avut miercuri, 3 noiembrie, o întrevedere cu reprezentanţii grupului german “Sparkassen Finance Group”, care implementează proiectul “Acces la finanţare pentru dezvoltarea durabilă şi adaptabilă la climă a zonelor rurale din R. Moldova”, în cadrul căreia au fost examinate posibilităţile de îmbunătăţire a accesului la serviciile financiare pentru micii antreprenori de la sate.

Reprezentanţii grupului financiar german “Sparkassen Finance Group” au menţionat că obiectivele principale ale proiectului sunt: furnizarea de servicii financiare pentru micii fermieri, IMM-uri şi potenţiali antreprenori din zonele rurale în corespundere cu nevoile acestora de dezvoltare (economică); formarea financiară durabilă în afaceri pentru locuitorii din zonele rurale; încurajarea populaţiei rurale şi furnizorilor de servicii financiare să efectueze investiţii în rezilienţa durabilă la schimbările climatice.

De asemenea, proiectul include o serie de activităţi cu accent pe: alfabetizarea financiară a populaţiei rurale; formarea antreprenorială şi coaching; creşterea alfabetizării în afaceri şi a comportamentului antreprenorial al micilor fermieri din mediul rural etc.

Conducerea grupului financiar german “Sparkassen Finance Group” şi-au exprimat disponibilitatea de a oferi asistenţă tehnică sectorului Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) din Moldova prin intermediul Asocia­ţiei Naţionale Centrale a AEÎ în vederea dezvoltării şi extinderii capacităţii acesteia, precum şi implementării unui şir de măsuri de educare financiară a membrilor AEÎ şi de asigurare a rezilienţei afacerilor acestora.

* * *
Grupul financiar german “Sparkassen Finance Group” a fost fondat în ianuarie 1992 în oraşul Bonn, Germania, şi este prezent în 50 de ţări. Volumul proiectelor implementate în anul 2019 de “Spark­assen Finance Group” este estimat la 26,3 mil. euro.

Serviciul de presa al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.43 (917) din 10 noiembrie 2021