Ministerul Finanţelor va lansa pe piaţa internă obligaţiuni de stat pe 10 ani

Dezvoltarea pieţei interne a Valorilor mobiliare de stat (VMS) este un obiectiv strategic pe termen lung al Ministerului Finanţelor, prevăzut în Programul de management al datoriei de stat pe termen mediu, iar în scopul realizării acestui obiectiv, una din acţiunile Ministerului Finanţelor este extinderea maturităţii portofoliului de valori mobiliare de stat emise pe piaţa internă.

Valorile mobiliare de stat, din perspectiva unui investitor persoană fizică sau juridică, pot fi privite ca alternativă de economisire la alte tipuri de investiţii, precum depozitele bancare şi conturile de economii, acţiuni, achiziţii imobiliare etc.

Riscurile în aceste plasamente sunt foarte scăzute, aproape egale cu zero, iar banii pot fi recuperaţi oricând, prin vânzarea VMS pe piaţa secundară. Complementar, în prezent dobânzile la VMS sunt destul de atractive, de 7,07% pentru un termen de 364 zile, 8% pe termen de 7 ani şi mai nou – 8,25% pentru obligaţiunile de stat pe 10 ani preconizate spre plasare, pentru prima dată, la data de 27 septembrie curent.

Emisiunea obligaţiunilor de stat pe 10 ani va reprezenta un pas major spre completarea curbei randamentelor, alături de obligaţiunile de stat pe termen de 2, 3, 5 şi 7 ani emise în prezent de către Ministerul Finanţelor. La fel, va contribui la dezvoltarea pieţei asigurărilor de viaţă şi va contribui la planul de dezvoltare a economiei naţionale.

Valorile mobiliare de stat sunt unele dintre cele mai sigure forme de investiţii întrucât beneficiază de garanţia integrală a statului, atât din punct de vedere al capitalului investit, cât şi al dobânzii aferente.

Amintim că, persoanele fizice şi persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, pot să participe la licitaţiile de plasare a valorilor mobiliare de stat doar prin intermediul băncilor-dealeri primari.

Notă: Obligaţiunile de stat sunt valori mobiliare de stat (VMS) pe termen lung (de la 1 an şi mai mare), emise cu o rată flotantă sau fixă a dobânzii. Dobânda (cupoanele) la obligaţiunile de stat se achită periodic. Obligaţiunile de stat pot fi vândute cu scont, la preţul lor nominal sau cu primă şi sunt răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală.

Numarul ziarului: 
Nr.38 (1013) din 27 septembrie 2023