Maria Şendilă: Staţiile şi gările auto din R. Moldova urmează a fi modernizate în cadrul unui parteneriat public-privat

Interviu oferit ziarului Capital Market de către Maria Şendilă, şef Direcţie parteneriat public-privat în cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice.

– Recent, Agenţia Proprietăţii Publice (APP) a anunţat concursul de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat “Modernizarea şi eficientizarea activităţii filialelor întreprinderii de stat “Gările şi Staţiile Auto”. Ce aşteptări aveţi de la implementarea acestui proiect?
– Proiectul de modernizare a filialelor întreprinderii de stat “Gările şi Staţiile Auto” de pe tot teritoriul R. Moldova a fost inclus în lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 419/2012 încă în anul 2012.
La acea etapă, întreprinderea de stat era gestionată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor care, la fel, pleda pentru implementarea unui parteneriat public-privat în acest domeniu, însă până în anul 2018 nu au fost întreprinse careva acţiuni în acest sens. S-a încercat ca modernizarea gărilor şi staţiilor auto din Republica Moldova să fie implementată în continuare de către întreprinderea de stat şi nu de către un investitor privat. Însă, având în vedere capacitatea financia­ră redusă de mai mulţi ani a întreprinderii, s-a constatat că întreprinderea dată nu dispune de suficiente surse financiare pentru a efectua investiţiile necesare pentru a dezvolta şi reconstrui, într-un termen restrâns, gările şi staţiile auto de pe întreg teritoriul ţării. Este vorba de investiţii de circa 200 de milioane de lei. Astfel, Guvernul a decis definitiv atragerea investiţiilor private în acest scop prin utilizarea instrumentului de parteneriat public-privat şi la, 12.09.2018, a aprobat obiectivele şi condiţiile parteneriatului public-privat privind modernizarea şi eficientizarea activităţii filialelor ÎS “Gările şi Staţiile Auto” şi cerinţele generale privind selectarea partenerului privat.

– În R. Moldova sunt exemple cu privire la implementarea cu succes a unui astfel de parteneriat?
– Bineînţeles, un astfel de parteneriat este implementat în premieră în R. Moldova. Colaborări similare au avut loc în Uniunea Europeană, această experienţă fiind studiată. În România, în oraşul Bucureşti, serviciile gărilor şi staţiilor auto au fost concesionate, numai că acest proces a avut loc la nivel local. În ţările europene, la fel, gările şi staţiile auto sunt în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi, respectiv, fiecare autoritate publică locală decide procedura de gestionare a activelor date. În R. Moldova a fost aleasă procedura de parteneriat public-privat.

– Care este situaţia economico-financiară a staţiilor şi gărilor auto din ţara noastră? Acestea sunt profitabile sau înregistrează pierderi?
– În prezent există un singur raport financiar pentru toate staţiile şi gările auto moldoveneşti. Astfel, nu avem rapoarte financiare separate pentru fiecare filială. Trebuie să recunoaştem că starea gărilor şi a staţiilor auto nu este cea mai bună, dar avem câteva gări şi staţii modernizate, care dispun de condiţii la standarde europene. Cu regret, însă, acestea sunt foarte puţine şi reprezintă aproximativ 10% din numărul total de gări. Printre acestea se numără gările din Chişinău, Făleşti, Ungheni şi Călăraşi. Majoritatea staţiilor şi gărilor auto din R. Moldova nu dispune de condiţii minime sanitare necesare, nemaivorbind de accesul persoanelor cu dizabilităţi, Camera mamei şi a copilului, puncte de alimentaţie publică.

– În afară de investiţii, ce alte condiţii trebuie să întrunească investitorul? Este necesar să aibă experienţă în domeniu sau, totuşi, mai important este aspectul financiar?
– Legislaţia actuală a R. Moldova în domeniul parteneriatului public-privat prevede posibilitatea de a participa la asemenea proiecte nu numai pentru agenţii economici şi cu experienţă în domeniu, ci şi pentru persoanele fizice. Evident că ne dorim un partener serios, cu experienţă bună şi capacitate financiară. Important este să respecte obligatoriu prevederile contractului şi să execute calitativ lucrările.

– Care vor fi efectele acestei colaborări public-private asupra tarifelor? Serviciile prestate de staţii­le şi gările auto nu se vor scumpi? Cum vor fi recuperate investiţiile făcute de partenerul privat?
– Nu credem că efectuarea investiţiilor în condiţiile actuale va avea o influenţă atât de mare încât să determine scumpirea imediată a tarifelor. Parteneriatul este de lungă durată şi prevede că recuperarea investiţiilor va avea loc pe parcursul a 25 de ani. Cu atât mai mult că tarifele nu le stabilesc partenerii privaţi, ci acestea sunt aprobate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Evident că efectuarea investiţiilor poate influenţa tarifele. Însă aceasta nu va fi atât de simţitor şi într-un termen atât de scurt.

– Majoritatea gărilor şi staţiilor auto este amplasată în centrul oraşelor şi localităţilor. Nu există riscul că statul să piardă aceste obiecte imobiliare?
– Nici într-un caz. Din start, atât hotărârea Guvernului, cât şi proiectul contractului de parteneriat public-privat prevede obligativitatea transmiterii la sfârşitul parteneriatului a tuturor bunurilor în proprietatea statului, inclusiv şi a celor ce vor fi construite şi reconstruite.

– Ce alte proiecte de parteneriat public-privat vă propuneţi să lansaţi în perioada următoare?
– În prezent conlucrăm cu ministerele Afacerilor Interne şi Apărării în vederea construcţiei apartamentelor de serviciu pentru angajaţii din sectorul public pe terenurile proprietate publică a statului. Este vorba de proiecte importante cu impact mare asupra situaţiei sociale din R. Moldova. Cu atât mai mult că anterior a fost derulat cu succes un proiect similar de către Ministerul Apărării pe terenul din str. Vasile Lupu din Chişinău, în rezultatul căruia la finele anului 2015 blocul locativ din 111 apartamente de serviciu a fost dat în exploatare. Astfel, militarii au primit apartamente la cheie, amenajate cu toate cele necesare. Ne propunem să implementăm experienţa dată şi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
– Vă mulţumesc pentru interviu!

A discutat Ghenadie Tudoreanu

Numarul ziarului: 
Nr.42 (766) din 31 octombrie 2018