Manager al banilor proprii

Totul se învârte în jurul banilor. Fie că mergi la magazin să cumperi ceva, fie că trebuie să iei un credit pentru a dezvolta o afaceri sau să deschizi un cont bancar. Fie că te pregăteşti să faci o investiţie pe piaţa valorilor mobiliare sau să pleci în vacanţă şi eşti pus în situaţia de a alege cea mai bună ofertă. Există şi alte sute şi mii de situaţii în care fără bani nu poţi face mare lucru. Şi este firesc să vrem să folosim banul cât mai eficient. Decizii financiare luăm aproape zilnic. Iar o decizie bună o poţi lua dacă eşti bine informat.

Suntem noi pregătiţi să ne administrăm banii? Să-i cheltuim cu chibzuinţă? De multe ori ne-am aflat în situaţia că nu avem destui bani de cheltuială? Decât să ne frământăm atâta din cauza banilor pe care nu-i avem, n-ar fi mai bine să învăţăm să administrăm banii pe care îi avem?

Proiectul de educaţie financiară la nivel naţional „Învaţă! Dă sens banilor”, lansat în săptămâna trecută de Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, vine tocmai să educe calitatea de „manager al banilor proprii”. Cele două instituţii îşi propun să sporească în rândul tinerilor nivelul de înţelegere a principalelor concepte şi produse financiar-bancare, astfel încât, ajunşi în faţa unor situaţii, aceştia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri.

Guvernatorul BNM, Octavian Armaşu, a menţionat că proiectul este necesar, deoarece creşte complexitatea serviciilor financiare, dezvoltarea tehnologiilor şi digitalizarea instrumentelor financiare, dar şi a nevoilor individuale ale cetăţenilor. Guvernatorul a afirmat că se simte necesitatea unui nou tip de abordare pentru a asigura stabilitatea mediului economic şi dezvoltarea durabilă. Este nevoie de un „model bazat pe o participare cât mai largă a cetăţenilor pe piaţa financiară, dar şi pe un nivel înalt de educaţie financiară a participanţilor, fiind un element absolut necesar pentru formarea şi dezvoltarea clasei medii la noi în ţară”. „Ne dorim ca, prin intermediul educaţiei financiare, să contribuim la dezvoltarea unui sistem financiar solid, în cadrul căruia consumatorii sunt protejaţi, educaţi şi iau decizii financiare de o manieră responsabilă”, a spus Octavian Armaşu.

Guvernatorul a adăugat că „populaţia nu are încă suficiente cunoştinţe care s-o ajute să înţeleagă serviciile şi produsele financiare pentru a lua decizii corecte. Prin proiectul lansat vom ajuta publicul să dea sens banilor”.

Astăzi puţini cunosc principalele concepte financiare, chiar şi pe cele de bază, cum sunt: rata dobânzii, inflaţia, cursul de schimb valutar etc., a declarat directorul executiv al Centrului Expert-Grup, Adrian Lupuşor. Potrivit economistului, educaţia financiară este acea aptitudine care ghidează spre un consum responsabil de produs şi servicii financiare cu scopul de a obţine bunăstare, echilibru şi protecţie. Pe parcursul întregii vieţi, orice persoană este pusă în faţa unor decizii cu impact financiar semnificativ asupra modului ulterior de viaţă, de aceea educaţia financiară contează pentru fiecare, a mai adăugat Adrian Lupuşor. „De modul cât de bine este informată populaţia, agenţii economici, atunci când iau decizii, depinde modul cât de eficient sunt alocate resursele în economie, depinde chiar şi stabilitatea sistemului financiar şi, în general, dezvoltarea sustenabilă a ţării pe termen lung. Tocmai de aceea promovarea educaţiei financiare a devenit un obiectiv strategic”, a apreciat economistul.

„Creşterea nivelului de educaţie financiară va ajuta populaţia să ia decizii financiare adecvate conform circumstanţelor personale şi familiale, contribuind astfel atât la o mai bună gestionare a finanţelor personale, cât şi la o mai bună stabilitate a sistemului financiar”, a menţionat directorul executiv al Expert-Grup.

„Educaţia financiară a fost, este şi va fi un reper important pentru toate instituţiile care au de-a face cu sectorul financiar. Benjamin Franklin spunea că dacă nu te pregăteşti, atunci tu te pregăteşti să eşuezi”, a menţionat Şefa Direcţiei relaţii externe şi dezvoltare a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Veronica Cuhal. Ea a adău­gat că unul din obiectivele importante ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare este protecţia consumatorului şi fără o educaţie financiară de rigoare, nu se va reuşi ulterior să se asigure protecţia consumatorilor.

CNPF are în vizor, atât în cadrul protecţiei consumatorului, cât şi educaţiei financiare, trei sectoare care sunt diferite, după specificul activităţii şi a serviciilor oferite, dar care „vizează nemijlocit toţi cetăţenii şi pe fiecare în parte”. Fie că e vorba de asigurări, în special de răspundere civilă auto sau asigurarea de locuinţe şi proprietăţi, educaţia financiară este absolut necesară. Este acelaşi lucru şi în cazul pieţei de capital şi a sectorului de creditare nebancară, care a luat amploare în ultimii zece ani.

Veronica Cuhal a enumerat mai multe acţiuni, realizate în contextul protecţiei consumatorului şi educaţiei financiare. Este vorba de lansarea recentă a unei noi pagini web a Comisiei, care are un compartiment special, destinat consumatorilor. Pe pagina oficială a fost plasat şi Ghidul privind protecţia consumatorului, care poate servi, pentru toţi cei interesaţi, drept sursă informaţională importantă, deoarece oferă diferite repere pentru anumite situaţii care se pot întâmpla în una din sectoarele pieţei. În rubrica respectivă a paginii oficiale a CNPF sunt plasate diferite materiale cu caracter informaţional.

Ce a făcut şi ce îşi propune să facă în continuare CNPF în contextul educaţiei financiare? Experţii Comisiei participă activ în cadrul Săptămânii Educaţiei Financiare. De comun cu participanţii pieţei, CNPF a organizat un şir de activităţi: publicarea diferitor broşuri, ghiduri, infografice care vor avea drept scop oferirea informaţiei relevante despre sectoarele pieţei, despre produsele care sunt oferite pe piaţă şi, în special, despre acele activităţi care trebuie să fie întreprinse de către consumatori în situaţiile în care apar anumite riscuri sau sunt afectaţi de anumite riscuri. În cadrul acestei campanii de informare şi educare financiară, CNPF va participa activ, de comun cu BNM. „Participăm activ la Ziua uşilor deschise la Parlament, suntem implicaţi în cadrul proiectului susţinut de Centrul Callidus, ce prevede educarea celor care vor face ulterior instruire. Anul trecut, în scopul enunţat, am semnat un Acord cu Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. De asemenea, organizăm şi participăm la diverse conferinţe. Toate aceste activităţi pe care le-am lansat intenţionăm să le realizăm şi în continuare”, a subliniat Veronica Cuhal.

Ce reprezintă campania de educaţie financiară la nivel naţional „Învaţă! Dă sens banilor”? Ce prevede aceasta?

„Lansăm o campanie pe termen lung, ceea ce înseamnă că pe parcurs aceasta urmează să se dezvolte, să se extindă. Noi lansăm această campanie şi mizăm în viitor pe consolidarea eforturilor altor instituţii publice, societatea civilă, sectorul privat, comunitatea donatorilor”, a explicat Adrian Lupuşor.

Viziunea proiectului este de a promova educaţia financiară a populaţiei, astfel ca aceasta să aibă abilităţi şi competenţe să ia decizii financiare în mod cât mai informat.

Proiectul va veni cu o serie de materiale informative care să reflecte cele mai importante evenimente cu impact financiar semnificativ în viaţa unui om, explicate într-un limbaj simplu, pe înţelesul tuturor. De asemenea, sunt prevăzute instruiri şi activităţi de promovare a materialelor informative, astfel încât un număr cât mai mare de persoane să poată beneficia de acestea.

Campania este destinată, în mod special, adolescenţilor şi tinerilor, antreprenorilor începători şi persoanelor angajate în câmpul muncii, va ţine cont şi de nevoile altor categorii de populaţie care interacţionează activ cu sistemul financiar, astfel încât să crească nivelul general al ţării în ceea ce priveşte educaţia financiară. Pe viitor, se preconizează extinderea educaţiei financiare şi asupra adulţilor de peste 45 de ani, persoanelor care se pregătesc de pensionare şi persoanelor în etate, reprezentanţilor întreprinderilor mici şi mijlocii, diasporei.

Pentru început, proiectul va avea patru etape distincte: a) definitivarea conceptului; b) dezvoltarea materialelor informative; c) promovarea şi diseminarea materialelor informative şi evaluarea rezultatelor. „În următoarele câteva luni vom efectua o serie de acţiuni pentru a lua pulsul în rândul beneficiarilor, pentru a înţelege mai clar necesităţile acestora. Vom organiza o serie de focus-grupuri, atât în Chişinău, cât şi în regiuni pentru a discuta cu tinerii despre aşteptările lor de la această campanie, în ce domenii doresc să-şi sporească cunoştinţele, care ar fi instrumentele cele mai potrivite”, a menţionat Lupuşor.

Notele analitice foarte scurte şi pe înţelesul tuturor vor conţine principalii termeni, principalele elemente, noţiuni din piaţa financiară. Vor fi elaborate o serie de infografice şi videografice, bannere şi alte instrumente menite să promoveze mesajele campaniei. Ulterior, aceste materiale vor fi promovate, inclusiv printr-o serie de şcoli de vară, lecţii deschise, în capitală şi regiune.

Proiectul urmează a fi realizat în decursul anului 2019, timp în care cele două instituţii (BNM şi Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”) îşi vor consolida eforturile pentru a creşte nivelul de cunoştinţe al populaţiei în ceea ce priveşte gestionarea veniturilor personale, pentru „a da sens banilor”.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.13 (787) din 3 aprilie 2019