Înviorare anemică a creditelor acordate businessului

După o cădere continuă a creditelor acordate businessului, se atestă o înviorare a împrumuturilor acordate businessului. Astfel, în luna februarie, au fost acordate 482,2 milioane lei (1,2 la sută) ca urmare a majorării cererilor faţă de economie în monedă naţională cu 480,2 milioane lei (2,1 la sută) şi a cererilor în valută (exprimate în lei) – cu 2,0 milioane lei (0,01 la sută), potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referinţă cu 3,1 milioane USD (0,3 la sută).

Majorarea soldului cererilor faţă de economie în monedă naţională a fost determinată de creşterea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare de drept privat şi a soldului cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 244,4 milioane lei (2,3 la sută) şi, respectiv, cu 294,2 milioane lei (2,8 la sută). În acelaşi timp, soldul cererilor faţă de mediul financiar nebancar şi soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public au scăzut cu 46,3 milioane lei (8,4 la sută) şi, respectiv, cu 12,1 milioane lei (1,2 la sută).

Deocamdată, majorarea este insuficientă pentru atingerea nivelului creditelor acordate înainte de criza bancară din anul 2014. Băncile au devenit mult mai prudente în acordarea împrumuturilor pe fundalul nivelului ridicat de credite neperformante înregistrate de către oamenii de afaceri.

Totodată, evoluţia soldului cererilor faţă de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influenţată de creşterea soldului cererilor faţă de mediul financiar nebancar cu 19,5 milioane lei (2,2 la sută) şi a soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 38,1 milioane lei (0,3 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public şi soldul cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) au scăzut cu 52,7 milioane lei (22,1 la sută) şi, respectiv, cu 2,9 milioane lei (0,7 la sută).

Creştere spectaculoasă cu 42% a creditelor noi acordate persoanelor fizice

Creditele noi acordate persoanelor fizice au urcat cu 42% la 2,5 miliarde de lei în luna februarie faţă de luna precedentă, se mai arată în informaţia Băncii Naţionale a Moldovei. Ponderea creditelor acordate în monedă naţională a reprezentat 71,6%, a celor în valută – 28,4%. Volumul creditelor acordate în monedă naţională a constituit 1 795,4 milioane lei (+23,2% faţă de luna precedentă şi +63,5% faţă de februarie 2018). Volumul creditelor acordate în valută, recalculat în MDL a constituit 712,8 milioane lei (+7,6% faţă de luna precedentă şi +11,2% faţă de luna februarie 2018).

Perioadele de acordare a împrumuturilor rămân cele de la doi la cinci ani. Asta chiar dacă sunt cele mai scumpe credite comparativ cu cele acordate pe o perioadă mai mare de timp.

Creditele acordate în monedă naţională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăţilor comerciale nefinanciare cu o pondere de 52,4% (65,2% aparţin comerţului) şi de creditele acordate persoanelor fizice. Creditele acordate în monedă naţională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăţilor comerciale nefinanciare cu o pondere de 52,4% (65,2% aparţin comerţului) şi de creditele acordate persoanelor fizice.

Rata medie la creditele acordate în monedă naţională s-a micşorat cu 0,04 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7,65%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 8,80%. Rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2019. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6,26%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,45%. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, ratele menţionate s-au diminuat (în monedă naţională cu -1,17 p.p., iar în valută cu -0,39 p.p.).

Creditele în monedă naţională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8,17% (persoanelor juridice – cu 8,68% şi persoanelor fizice – cu 7,54%).

Cea mai mare rată medie la creditele acordate în monedă naţională a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la o lună (10,48%), unde persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rata de 11,86%, iar persoanelor juridice cu 10,23%. Cele mai atractive credite în valută, cu termene de la 2 până la 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,47%, unde persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 6,36%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,45%.

Din totalul creditelor de 780 milioane de lei acordate persoanelor fizice, 54% le-au constituit împrumuturile de consum, urmate de cele acordate pentru achiziţia unui imobil – 30% şi de persoanele care practică o activitate de întreprinzător – 8%. În ceea ce priveşte ramurile economiei, cu cea mai mare cotă a împrumuturilor se află comerţul – 65%, care, de altfel, este şi ramura cu cele mai mici riscuri la rambursarea banilor. Agricultura e pe poziţia a doua cu o cotă a împrumuturilor de 13%.

Economiile scad pe fundalul majorării creditării

Populaţia şi businessul economiseşte mai puţin ca urmare a creşterii consumului. Astfel, în luna februarie depozitele noi atrase la termen au constituit 2 075,7 milioane lei, micşorându-se cu 38,0% faţă de luna februarie 2018.

Volumul depozitelor atrase în monedă naţională a constituit 1 285,4 milioane lei (-19,3% faţă de luna precedentă şi -48,8% faţă de februarie 2018).

Volumul depozitelor atrase în valută, recalculat în MDL a constituit 790,3 milioane lei (-20,7% faţă de luna precedentă şi -5,8% faţă de februarie 2018). Ponderea depozitelor atrase în monedă naţională a constituit 61,9%, a celor în valută – 38,1%.

În luna februarie 2019, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice – 79,1% (45,3% au alcătuit depozitele atrase în monedă naţională, iar 33,8% cele în valută).

Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (42,1% din totalul depozitelor atrase la termen). De menţio­nat că, pe categorii de clienţi, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (35,7% din totalul depozitelor atrase).

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în monedă naţională s-a micşorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna precedentă. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 4,77%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 3,18%.

“Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a micşorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2019. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0,90%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 1,26%”, se mai spune în informaţiile Băncii Naţionale a Moldovei.

Depozitele în monedă naţională cu termene de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 4,52% (persoane fizice – 4,76%, persoane juridice – 3,33%), iar cele în valută cu o rată de 0,88% (persoane fizice – 0,86%, persoane juridice – 1,05%).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în monedă naţională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani şi peste 5 ani (5,70%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termene de la 3 luni până la 6 luni (4,13%).

În comparaţie cu perioada similară a anului precedent, ratele medii sus-menţionate s-au diminuat. Astfel, rata medie la depozitele atrase în monedă naţională s-a micşorat cu 0,19 p.p. (depozitele persoanelor fizice şi ale celor juridice s-au diminuat cu 0,44 şi, respectiv, 0,84 p.p.). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a diminuat cu 0,14 p.p. (depozitele persoanelor fizice s-au micşorat cu 0,15 p.p. şi ale celor juridice s-au majorat cu 0,04 p.p.).

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.12 (786) din 27 martie 2019