Guvernul a aprobat planul de activitate pentru anii 2021-2022

Cabinetul de miniştri a aprobat Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022. Măsurile incluse în Plan vin să asigure realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă setate în Programul de guvernare “Moldova vremurilor bune”, precum şi angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova.

Potrivit agenţiei INFOTAG, documentul acoperă 26 domenii de activitate şi înglobează o serie de angajamente, îndeplinirea cărora va avea un impact favorabil pentru economie, societate şi mediu. Printre obiectivele de bază se numără: asigurarea bunei guvernări, eficientizarea cheltuielilor statului, transformarea digitală a sectorului public şi privat, creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor autohtone, modernizarea şi fortificarea sistemelor de sănătate şi educaţie, asigurarea ordinii şi securităţii şi promovarea unei politici externe echilibrate.

Un accent deosebit se va pune pe reformarea sectorului justiţiei. Eradicarea factorilor de corupţie şi asigurarea unei justiţii transparente cu actori independenţi şi integri vor contribui la dezvoltarea unei societăţi democratice, crearea unui mediu investiţional favorabil şi asigurarea drepturilor cetăţenilor.

De asemenea, activitatea Guvernului va fi orientată spre combaterea sărăciei şi a inechităţilor sociale. În acest sens, sunt prevăzute măsuri concrete, printre care majorarea pensiei minime pentru dizabilitate, crearea unui program de asistenţă socială pentru vârstnici, dar şi majorarea cuantumului indemnizaţiei unice acordate la naşterea copiilor şi a indemnizaţiilor lunare pentru creşterea acestora.

Pentru realizarea cu succes a Planului de acţiuni, Guvernul va asigura dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici, delimitarea clară a rolurilor între instituţii, depolitizarea şi transparentizarea acestora. Scopul final este modernizarea administraţiei publice la nivel central şi local pentru oferirea serviciilor accesibile şi de calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri din Republica Moldova.

Numarul ziarului: 
Nr.40 (914) din 20 octombrie 2021