Guvernul a aprobat mecanismul de coordonare a asistenţei externe

În Moldova a fost creată baza instituţională şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe oferită de organizaţiile internaţionale şi donatorii externi. Un regulament în acest sens a fost aprobat săptămâna trecută de Guvernul Moldovei. Documentul are drept scop asigurarea transparenţei procesului de administrare a ajutorului extern şi dezvoltarea mediului de afaceri. Regulamentul va permite ajustarea bazei normative din domeniu la noile cerinţe, precum şi va asigura transparenţa maximă a condiţiilor de finanţare.

Acest document mai prevede că premierul este coordonatorul naţional în domeniul asistenţei externe, care promovează printre donatori priorităţile Guvernului, aprobate de comitetul interministerial de planificare strategică; semnează acordurile de finanţare externă; analizează progresul de utilizare a banilor donatorilor.
Structura de stat responsabilă de coordonarea asistenţei externe este Cancelaria de stat, care poartă răspundere de planificarea, implementarea, monitorizarea, realizarea şi evaluarea utilizării ajutorului extern.
Schimbările principale, conform regulamentului, ţin de modernizarea a două platforme electronice. Prima modificare ţine de platforma de administrare a asistenţei financiare externe www.amp.gov.md, folosită pentru evidenţa în format ordinar a mijloacelor oferite de donatori. A doua modificare ţine de platforma www.finantare.gov.md, destinată informării opiniei publice despre asistenţa externă şi care facilitează legătura dintre Guvern şi mediul de afaceri.
Potrivit documentului, toate instituţiile responsabile vor informa Cancelaria de stat despre orice forme noi de finanţare a afacerilor sau schimbări în schemele actuale de finanţare. Cancelaria de stat, la rândul său, va plasa informaţia obţinută pe aceste resurse. Schimbările ţin atât de asistenţa externă, cât şi de cea bugetară. Informaţia de pe ambele platforme va fi accesibilă gratuit, în regim online.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.33 (603) din 19 august 2015