Experţii UE s-au familiarizat cu particularităţile autonomiei funcţionale a CNPF

O şedinţă de lucru cu participarea experţilor europeni din cadrul proiectului de asistenţă tehnică finanţat de UE “Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere şi îmbunătăţirea procesului de aproximare legală”, a avut loc joi, 11 noiembrie, la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Subiectele puse în discuţie au vizat aspecte ale funcţionalităţii CNPF din perspectiva conformării la standardele şi bunele practici europene privind activitatea autorităţilor de reglementare şi supraveghere autonomă.

Vicepreşedintele CNPF, Vitalie Lemne, a informat echipa de experţi despre competenţele autorităţii de supraveghere nebancară, autonomia funcţională şi financia­ră a instituţiei, participanţii profesionişti asupra cărora se extinde autoritatea CNPF, procedura de prezentare/adoptare a raportului anual de activitate a autorităţii etc. Totodată, în cadrul şedinţei au fost puse în discuţie şi subiecte ce ţin de procesul legislativ, inclusiv promovarea şi aprobarea actelor normative emise de autoritate.

În rezultatul şedinţei cu responsabilii din cadrul CNPF, experţii europeni vor elabora şi prezenta Guvernului un Raport de evaluare a capacităţilor funcţionale şi organizaţionale ale autorităţilor publice supuse evaluării. Totodată, experţii urmează să formuleze o serie de recomandări pentru autoritatea de supraveghere nebancară din perspectiva bunelor practici ale statelor-membre ale UE.

* * *
Proiectul “Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asocie­re şi îmbunătăţirea procesului de aproximare legală” are ca obiectiv sporirea capacităţilor Guvernului Republicii Moldova şi a altor instituţii naţionale cheie în implementarea Agendei de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, prin: intensificarea dialogului politic structurat cu implicarea societăţii civile şi sporirea gradului de conştientizare cu privire la Acordul de Asociere; îmbunătăţirea mecanismelor de elaborare a politicilor şi a planurilor de acţiuni pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere, în vederea asigurării bugetării adecvate şi a fezabilităţii acestora; furnizarea expertizei tehnice în procesul de aproximare legală; îmbunătăţirea sistemelor IT care servesc pentru implementarea Acordului de Asociere.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi este implementat pe parcursul a cinci ani (19 iunie 2020 – 18 iunie 2025) de un consorţiu internaţional condus de DAI/Human Dynamics.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.44 (918) din 17 noiembrie 2021